Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 17.1.2013 
yleisheader

Kemesta ry uusi toimialayhteisö

 

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Väriteollisuus ry ovat 5.10.2012 perustaneet yhteisen Kemesta ry:n hoitamaan alojen standardisointia. Kemesta ry aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. Yhdistyksen www-sivut on avattu osoitteessa www.kemesta.fi

 

Kemesta ry:n tehtävänä on toimia metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja väriteollisuuden toimialayhteisönä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ssä. Sen työkenttään kuuluvat muun muassa biopohjaisten tuotteiden, sellun, paperin ja kartongin sekä maalien, lannoitteiden ja useiden muiden kemian alan tuotteisiin ja teknologioihin liittyvän standardisoinnin hoitaminen.

 

SFS:n toimialayhteisönä Kemesta ry osallistuu yhteensä 21 eurooppalaisen CEN-standardisointikomitean ja 16 kansainvälisen ISO-standardisointikomitean työhön. Osa standardeista liittyy läheisesti useisiin Euroopan unionin säädöksiin.

 

Tiedot viitestandardeista lisätty CENin luetteloon

 

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on lisännyt www-sivuillaan www.cen.eu olevaan luetteloonsa tiedot kuhunkin standardiin liittyvistä velvoittavista standardeista. Luetteloon pääsee CENin kotisivun valinnalla ”Search Standards” .

 

Tiedot saadaan esille kun halutuloksessa klikataan standardin tunnusta. Tällöin näytölle tulevat tarkemmat tiedot standardista. Viitestandardit on lueteltu rivillä ”Normative references”. 

 

Esimerkiksi standardin EN ISO 9001 kohdalla viitestandardina on mainittu ISO 9000:2005. Viitestandardit ovat välttämättömiä kyseisen standardin soveltamiseksi.

 

 

Ensimmäiset harmonisoidut standardit ekosuunnittelusta

 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä on julkaistu 20. joulukuuta viitetiedot ensimmäisistä ekosuunnitteludirektiiviin (2005/32/EY) liittyvistä standardeista. Standardit ovat sähkömoottoreita käsittelevät standardit EN 60034-2-1:2007 ja EN 60034-30:2009 sekä lepovirtakulutusta käsittelevä standardi EN 50564:2011. Lisätietoja ekosuunnitteludirektiivistä on Tukesin sivuilla osoitteessa www.ekosuunnittelu.fi

 

 

Uusittu Tukes-ohje S10 on ilmestynyt

 

Tukes-ohje S10-2012 on ilmestynyt. Ohje sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset. Ohje S10 uusitaan tavallisesti vuosittain.

 

Ohje löytyy Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi  . Ohje korvaa Tukes-ohjeen S10-2011. Uusittuun ohjeeseen S10-2012 on lisätty seuraavien standardien uudet painokset:

 

• Standardisarja SFS 6000 (2012)

• SFS-EN 50191 (2011)

• SFS-EN 50122-1 (2011) + A1 (2011)

• SFS-EN 50122-2 (2011)

 

 

SFS:n hallitus 2013

 

Johtaja Jukka Ahtela Elinkeinoelämän keskusliitosta on valittu Suomen Standardisoimisliiton hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 2013 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Liiton hallitukseen on valittu seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi uusiksi jäseniksi johtaja Paavo Tammisto ABB Oy:stä ja varatoimitusjohtaja Ari Tiukkanen Metsä Woodista. Valinnat teki 29. marraskuuta Helsingissä koolla ollut liiton vaalikokous.

 

SFS:n varapuheenjohtajana jatkaa neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljyalan Keskusliitosta, johtaja Ilkka Niemelä Teknologiateollisuus ry:stä, Senior Vice President Ari Kiviniitty Konecranes Oyj:stä ja Vice President R & D Pekka Hurskainen UPM-Kymmene Oyj:stä.