Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 24.5.2013 
yleisheader

SME and Standardization konferenssia voi seurata netissä

 

Kaikkiaan 250 henkeä ilmoittautui määräaikaan mennessä Brysselissä tiistaina 28.5.2013 pidettävään konferenssiin ”SME and Standardization” (pk-yritykset ja standardisointi). Tilaisuutta voi seurata myös netissä suorana lähetyksenä osoitteessa http://www.squarestream.tv/smeconference/  Osoitteesta voi jo nyt ladata konferenssin ohjelman ja katsoa tietoiskuvideon standardisoinnista.

 

Standardit tarjoavat suuria hyötyjä pk-yrityksille. Usein pk-yritykset eivät kuitenkaan osaa hyödyntää standardeja ja standardisointia. Tämä konferenssi pyrkii omalta osaltaan tarjoamaan ratkaisuja asiaan.

 

Puhujina tilaisuudessa on Euroopan komission ja standardisoimisjärjestöjen sekä elinkeinoelämän järjestöjen edustajia. Suomesta tilaisuudessa esiintyy johtaja Antti Karppinen SFS:stä. Konferenssi on EU:n tukeman SMEST 2 –projektin päätöstilaisuus. Projekti on pyrkinyt vahvistamaan ja edistämään pk-yritysten ja standardisoinnin kanssakäymistä.

 

Tilaisuuden järjestävät eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI, sekä EU, Efta ja teollisuuden eurooppalainen järjestö Orgaline. Tilaisuus alkaa kello 9.30 ja päättyy kello 17.30 paikallista aikaa.

 

Tiedotus tekeillä olevista SFS-standardeista tehostuu

 

SFS on ryhtynyt julkaisemaan listaa tekeillä olevista puhtaasti kansallisista SFS-standardeista www-sivuillaan. Se löytyy SFS:n www-sivuilta osoitteesta www.sfs.fi/work_programme . Nyt julkaistulla listalla on 20 työkohdetta.

Lista päivitetään kahdesti vuodessa. Se julkaistaan myös SFS-tiedotuksen luetteloliitteessä. Sähköalan SESKO julkaisee omaa listaansa omilla www-sivuillaan.

 

Vuoden 2013 alussa voimaan astunut eurooppalainen standardisointiasetus edellyttää puhtaasti kansallisen työohjelmien avoimuuden lisäämistä. Asetuksen mukaan jokaisen kansallisen standardisoimisjärjestön on ainakin kerran vuodessa laadittava itselleen työohjelma, joka on asetettava saataville omille www-sivuilleen, sekä saatettava tiedoksi eurooppalaiselle standardisoimisjärjestölle CENille, muille kansallisille standardisoimisjärjestöille ja Euroopan komissiolle. Työohjelmasta on myös ilmoitettava kansallisessa standardisointia käsittelevässä julkaisussa.

 

Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia tai maailmanlaajuisia standardeja. Niiden eri työvaiheista on jo aiemminkin ollut laajasti tietoa saatavilla.

 

Linkki listaan

 

ISOn standardien laadinta nopeutuu

 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden painoksen standardien laadinnan ohjeista ISO/IEC Directives Part 1 and Consolidated ISO Supplement. Uusittujen sääntöjen mukaan standardien laadinnassa voidaan työn nopeuttamiseksi ohittaa CD- ja FDIS-vaiheet tietyissä tapauksissa. Ohjeet tulivat voimaan 1. toukokuuta 2013. Ohjeet on julkaistu ISOn www-sivuilla osoitteessa www.iso.org/directives