Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 3.12.2013 
yleisheader

Timo Leppä SFS:n puheenjohtajaksi


Timo Leppä
SFS:n puheenjohtajana vuoden 2014 alusta aloittava Timo Leppä, kuvaaja Sini Pennanen
Toimitusjohtaja Timo Leppä on valittu Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n puheenjohtajaksi vuoden 2014 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Leppä on Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja.


Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet on valittu jatkamaan tehtävässään seuraavan kolmivuotiskauden. Valinnat teki 27. marraskuuta koolla ollut SFS:n vaalikokous.


Vaalikokous hyväksyi SFS:n vuoden 2014 toimintasuunnitelman. Vuoden 2014 suunnitelmissa on mm. toteuttaa lausuntopyyntöportaali SFS:n www-sivujen yhteyteen. Nykyisin sivuilla julkaistaan vain kerran kuussa pdf-tiedostona lista lausunnolla olevista standardeista. Portaali tulee olemaan huomattavasti käyttäjäystävällisempi.


Vuonna 2014 SFS-verkkokauppa ja ONLINE-palvelu uudistetaan kokonaisuudessaan. SFS:n julkaisuja on voinut ladata verkkokaupasta jo vuodesta 2001. ONLINE-palvelu lisättiin kauppaan vuonna 2004. Verkkokauppaan on vuosien varrella tehty useita uudistuksia, mutta kokonaisuudistusta ei ole aiemmin tehty.


SFS:n liikevaihdoksi vuodelle 2014 on budjetoitu 4,693 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muiksi tuloiksi 1,582

miljoonaa euroa. Standardeja arvioidaan julkaistavan 1 000 kappaletta. Vuonna 2014 SFS täyttää 90 vuotta ja tätä juhlistetaan julkaisemalla liiton historiikki.


SFS:n hallitus 2014

 

SFS-tiedotuksen aikataulu 2014


SFS-tiedotus ilmestyy vuonna 2014 viitenä numerona. Lehden tulevan vuoden ensimmäinen numero ilmestyy 20. helmikuuta 2014. Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla toimituksessa viimeistään 24. tammikuuta 2014. Lehden koko aikataulu vuonna 2014 on seuraava:


1/2014 aineistopäivä 24.1.2014 ilmestyy 20. helmikuuta 2014
2/2014 aineistopäivä 26.3.2014 ilmestyy 24. huhtikuuta 2014
3/2014 aineistopäivä 14.5.2014 ilmestyy 12. kesäkuuta 2014
4/2014 aineistopäivä 29.8.2014 ilmestyy 25. syyskuuta 2014
5/2014 aineistopäivä 31.10.2014 ilmestyy 27. marraskuuta 2014

 

Rakennustuotteiden CE-merkintä


DI Tuire Tommila METSTAsta kertoo, että pienjätevedenpuhdistamoiden CE-merkintä on tehtävä toistaiseksi standardin SFS-EN 12566-3 + A1 mukaisesti.


Pienjätevedenpuhdistamoita koskeva yhdenmukaistettu tuotestandardi SFS-EN 12566-3+A1 on kumottu standardilla SFS-EN 12566-3+A2 (19.6.2013), mutta sen viitetietoja ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Standardi SFS-EN 12566-3+A2 on tehty vastaamaan rakennustuotedirektiiviä, joka on korvattu 1.7.2013 voimaan tulleella rakennustuoteasetuksella. Tämän hetkisen tiedon mukaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tulla julkaisemaan niiden yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja, jotka eivät ole uuden rakennustuoteasetuksen mukaisia. CE-merkintää ei voi siis kiinnittää SFS-EN 12566-3+A2 mukaisesti, vaan tähän on sovellettava kumottua standardia.


Asia on käsittelyssä standardin laatineessa komiteassa CEN/TC 165 Wastewater engineering.


Johtaja Antti Koponen RTT:stä harmittelee, että Euroopan komissio ei ole julkaissut myöskään betonivalmisosia käsittelevän standardin EN 13225:2013 viitetietoja Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tuskin tulee hänen mukaansa koskaan julkaisemaankaan. Siten uutta standardin versiota ei tulla käyttämään vaan edelleen toimitaan CE-merkinnässä vanhalla kumotulla versiolla EN 13225:2004+AC:2006.

 

Tiedotus terveydenhuollon standardeista tehostuu


SFS ryhtyy julkaisemaan uutta sähköistä uutiskirjettä ”Terveydenhuollon standardit”. Se tehdään yhteistyössä SESKOn ja Yleisen Teollisuusliiton kanssa. Uutiskirje ilmestyy 3 – 4 kertaa vuodessa. Uutiskirjeen ensimmäinen numero ilmestyy 9.12.2013 alkavalla viikolla. Maksuttoman uutiskirjeen voi tilata SFS:n www-sivuilla kohdassa Ajankohtaista – Uutiskirjeet olevalla lomakkeella.

 

SFS:n joulukalenteri


SFS:n www-sivuilla avautuu uusi luukku joulukalenterissa jouluaattoon asti. Kalenteri tekee tunnetuksi joka päivä jotain standardia. Joulukalenteri on www-sivujen kohdassa ”Ajankohtaista”.

 

Osallistu ja vaikuta -opas uudessa muodossa


Osallistu ja vaikuta -opas on tehty avuksi standardisointiin mukaan tulevalle asiantuntijalle. Nyt oppaasta on tehty verkkoversio. Se on SFS:n internetsivuilla. Painetun oppaan tärkeimpien neuvojen ja vinkkien lisäksi tässä versiossa asiantuntija kertoo omin sanoin kokemuksiaan standardisointiin osallistumisesta.


Linkki oppaan verkkoversioon.


Linkki oppaan pdf-versioon.


Opas on saatavissa SFS:stä myös painettuna. Tilaukset tiedotus@sfs.fi


Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Päätoimittaja: Jyrki Alanko