Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 13.6.2014 
header laatu uutiskirje

ISO/DIS 9001 lausunnolla

 

Asiantuntija Risto Pulkkanen SFS:stä kertoo, että standardiehdotukset ISO/DIS 9000:2015 ja ISO/DIS 9001:2015 ovat nyt nähtävissä kommentointia varten SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa osoitteessa http://lausunto.sfs.fi

 

Kommentointiaika molempien luonnosten osalta päättyy 15.9.2014, jonka jälkeen saadut kommentit yhdistetään ja SFS/TK105 laadunhallintakomitea päättää ja lähettää ISOon Suomen virallisen kommenttikoosteen ja Suomen kannat DIS-äänestyksiin.TTT-järjestelmästandardin ISO 45001 valmistelu etenee


Työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001 valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2013. Standardin kehittämisestä vastaavan projektikomitean ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems toinen kokous pidettiin Casablancassa huhtikuun alussa. Ensimmäistä äänestysvaihetta (Committee Draft) odotetaan alkusyksyyn 2014. Lisää standardin ISO 45001 laadinnasta voit lukea 12.6.2014 ilmestyneen SFS-tiedotuksen 3/2014 jutusta.ISO 14001:2015 etenee lausuntovaiheeseen


Asiantuntija Sari Sahlberg SFS:stä kertoo, että ympäristöjohtamisen ISO 14000 -standardeja laativa tekninen komitea ISO/TC 207 oli koolla toukokuun lopussa Panamassa. ISO 14001 -työryhmä käsitteli loppuun standardiehdotuksen CD-versioon (Committee Draft) tulleet kommentit ja muutosehdotukset. Paikalla oli 60–70 asiantuntijaa eri puolilta maailmaa. Sovittujen muutosten jälkeen standardiehdotus etenee DIS-vaiheeseen (Draft International Standard). ISO lähettää DIS-standardiehdotuksen kansainväliselle lausuntokierrokselle syyskuun alussa. Äänestys kestää kolme kuukautta ja sen aikana Suomessa järjestetään kansallinen lausuntokierros.


Seuraava ISO 14001 -työryhmäkokous on helmikuussa 2015 Tokiossa. Tokiossa käsitellään DIS-vaiheen äänestystulos ja lausuntokierroksella annetut kommentit. Standardin ISO 14001:2015 odotetaan valmistuvan kesällä 2015.


Opastavan standardin ISO 14004 uudistaminen etenee rinnakkain vaatimusstandardin ISO 14001 uusimisen kanssa. Projekti etenee CD-vaiheeseen kesällä 2014.ISO 37500 - Opas ulkoistamiseen julkaistaan


ISO 37500 - Guidance on Outsourcing standardi on edennyt loppusuoralle. Kaikki lausuntovaiheen kommentit on käsitelty ja standardi julkaistaan syksyn 2014 aikana.


Standardi tullaan kääntämään suomeksi ja käännös pyritään julkaisemaan samaan aikaan standardin valmistumisen kanssa.


Lisätiedot

METSTA

Asiantuntija Kimmo Konkarikoski

kimmo.konkarikoski@metsta.fiIT:n johtamisen hyvien käytäntöjen kehittäjiä kaivataan


Oletko kiinnostunut siitä, miten tietotekniikkaa ja digitaalista tietoa pitäisi hallita, miten IT-palveluita pitäisi johtaa tai miten tietotekniikkaan pohjautuvia palveluita/liiketoimintaprosesseja pitäisi ulkoistaa? Onko Sinulla tai organisaatiollasi näkemyksiä tai kokemuksia näistä asioista ja haluat jakaa ne muiden kanssa?


Jos vastaat kyllä, tule mukaan seuraamaan ja kehittämään IT:n hallinnan sekä IT-palveluiden johtamisen standardeja SR 308:n jäsenenä. Ryhmässä seurataan uuden kansainvälisen komitean SC 40 (IT Service Management and IT Governance) työtä. Samalla pääset helposti verkostoitumaan alan muiden asiantuntijoiden kanssa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii Tomi Dahlberg.


Komitean ja seurantaryhmän vastuulle kuuluvat seuraavat standardisarjat:


•    ISO/IEC 38500 – IT:n hallinta (Corporate Governance of IT)

•    ISO/IEC 30120 – IT:n hallinnan operatiivinen toteuttaminen (Operational aspects of Governance of IT)

•    ISO/IEC 20000 – IT-palvelunhallinta (IT service management)

•    ISO/IEC 30020 – IT-pohjaisten palveluiden / liiketoiminta-prosessien ulkoistaminen (IT-Enabled Services/Business Process Outsourcing)


Seurantaryhmällä on tämän vuoden suunnitelmissa aloittaa kansallisen sovellusohjeen laatiminen IT:n hallintastandardille (IT governance). Seurantaryhmän jäsenenä saat tästäkin tiedot hyvissä ajoin ja pääset vaikuttamaan sovellusohjeisiin. SR 308:n seuraava kokous pidetään 4.9., tervetuloa mukaan!


Kysy lisää: Saana Seppänen, SR 308:n sihteeri, etunimi.sukunimi@sfs.fi tai 09 1499 3467.
 

Uusia julkaisuja


Kestävän kehityksen kaupunki-indikaattorit, joilla voidaan ohjata ja arvioida palveluiden tuottamista ja elämänlaatua kaupungeissa, kunnissa tai aluehallinnossa, on koottu kansainväliseen standardiin ISO 37120.


Uusi tekninen spesifikaatio ISO/TS 14071 sisältää tarkentavia vaatimuksia ja ohjeita elinkaariarviointiin (LCA) kuuluvan kriittisen arvioinnin toteuttamisesta ja arvioijien pätevyysvaatimuksista.


Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 on julkaistu suomeksi. Katso 12.6. pidetyn julkaisutilaisuuden tallenne, jossa Microsoftin Aki Siponen esittelee standardin: www.sfs.fi/it/27002julkaisu.
Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Puh. 09 149 9331 

Päätoimittaja: Jyrki Alanko