Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 28.3.2014 
header laatu uutiskirje

ISO 14001:2015 etenee

 

Uudistettavan ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 CD-versio hyväksyttiin tammikuussa päättyneessä äänestyksessä. Standardiluonnokseen tulleet kommentit ja muutosehdotukset käsitellään kevään 2014 aikana kahdessa ISOn työryhmäkokouksessa. Standardin DIS-versiota odotetaan lausuntokierrokselle syksyllä 2014. Tavoitteena on, että uudistettu standardi julkaistaan kesällä 2015.

 

Tuoreen käyttäjäkyselyn mukaan ISO 14001 on hyödyllinen lakisääteisten vaatimusten täyttämisessä ja ympäristösuorituskyvyn parantamisessa. Seuraavan standardiversion toivotaan korostavan saastumisen ehkäisemistä, ekotehokkuutta ja elinkaariajattelua. Kyselyyn saatiin yli 5 000 vastausta eri puolilta maailmaa, ja tulokset otetaan huomioon ympäristöjärjestelmästandardin uudistamistyössä. Yhteenveto tuloksista on luettavissa ISOn kotisivuilla.Tilanne ISO 9000 –standardien uusimisessa


SFS-tiedotuksen vuoden ensimmäisessä numerossa on julkaistu artikkeli ISO 9001 –uudistuksesta. Linkki SFS-tiedotukseen 1/2014.Laadunhallinnan periaatteet uusittu


ISO 9000 -standardisarjan keskeinen perusta ovat laatuperiaatteet (Quality Management Principles - QMP). Nyt nämä on uusittu standardien ISO 9000 ja ISO 9001 ja uudistusten pohjaksi. Uudet laatuperiaatteet ja niiden keskeiset muutokset verrattuna vanhoihin laatuperiaatteisiin.Ohjeeet standardin ISO/IEC 27001 käyttöön lausunnolla


Viime syksynä julkaistiin suomeksi käännetty tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi ISO/IEC 27001:2013 ”Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset.” Samoihin aikoihin ilmestyi myös SFS-ISO/IEC 27002:2013 Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls, jonka suomenkielinen käännös on nyt lausunnolla. Samalla lausuntokierroksella kysytään myös hyväksyntää standardin vahvistamiselle kansalliseksi SFS-standardiksi. Lausuntokierros alkoi 25.2.2014 ja se päättyy 26.4.2014. Lausuntomateriaalit voi pyytää sähköpostitse Saana Seppäseltä (saana.seppanen@sfs.f).


ISO/IEC 27002:n ehdotus suomenkieliseksi otsikoksi on ”Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet” . Standardia voidaan käyttää ISO/IEC 27001:een perustuvan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamisessa  tai ohjeistuksena organisaatioille, jotka toteuttavat yleisesti hyväksyttyjä tietoturvallisuuden hallintakeinoja. Standardi on myös tarkoitettu käytettäväksi toimiala- tai organisaatiokohtaisten tietoturvallisuuden hallintaohjeiden kehittämisessä, ja siinä otetaan huomioon toimialan tai organisaation toimintaympäristön sisältämät riskit.

 

Sekä ISO/IEC 27001:n että ISO/IEC 27002:n edellinen versio on vuodelta 2005. IT-alan muuttuvassa maisemassa tämä on melko pitkä aika, ja uusissa versioissa onkin otettu huomioon muuttunut toimintaympäristö. Tämä näkyy mm. entistä joustavampana lähestymistapana, mikä edistää tehokasta riskienhallintaa. Lisäksi standardeissa vastataan mobiililaitteiden, identiteettivarkauksien ja muiden haavoittuvuuksien aiheuttamiin haasteisiin.Oppimateriaalia hallintajärjestelmästandardeista


SFS on tuottanut kalvosarjoja hallintajärjestelmästandardeista. Aineiston tarkoituksena on antaa opettajille ja opiskelijoille lisätietoa alan standardeista ja opettaa hyödyntämään niitä. Kalvosarjassa esitellään aihealueen keskeisiä standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä sekä tarjotaan näkökulmia standardien hyödyntämiseen. Linkki kalvosarjojen pääsivulle SFS:n oppilaitossivustolla. http://www.sfsedu.fi/materiaalit
 

Uusia julkaisuja


Vaatimukset laboratorioiden laadulle ja pätevyydelle on koottu standardiin SFS-EN ISO 15189 Lääketieteelliset laboratoriot. Laatua ja pätevyyttä koskevat vaatimukset.


Uudistettu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi nyt suomenkielisenä SFS-standardina SFS-ISO/IEC 27001


SFS-EN ISO/IEC 17065 on uudistettu ja käännetty suomeksi. Se määrittelee vaatimukset sertifiointielimille.


Tuotteen hiilijalanjäljen määrittelyä ja viestintää koskevat kansainväliset periaatteet, vaatimukset ja ohjeet on julkaistu suomeksi: ISO/TS 14067:fi Kasvihuonekaasut. Tuotteiden hiilijalanjälki.


Suomennos uudistetusta standardista SFS-EN ISO 14031 opastaa ympäristönsuojelun tason arvioinnissa ja mittareiden valinnassa


Six Sigma -käytännöt sekä siihen liittyvät työkalut ja tekniikat on koottu kansainväliseen standardiin ISO 13053-1. Standardin Osa 1 kuvaa DMAIC-menetelmän ja osa  työkalut ja tekniikat.


CEN/TS 16555-1:fi

Innovaatiojohtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä on nyt ilmestynyt.


Tulossa


Omaisuudenhallintaa käsittelevät ISO 55000, ISO 55001 ja 55002 on nyt vahvistettu kansainvälisiksi standardeiksi. Niiden suomennokset julkaistaan vielä tänä vuonna.Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS
Malminkatu 34, 00100 Helsinki Päätoimittaja: Jyrki Alanko