Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 1.7.2014 
yleisheader

Teräskokoonpanojen CE-merkintä pakolliseksi


Standardin SFS-EN 1090-1 soveltamisalaan kuuluvilta rakentamiseen käytettäviltä kantavilta teräs- ja alumiinikokoonpanoilta edellytetään 1.7.2014 alkaen CE-merkintää. Merkinnän voi kiinnittää vain, jos valmistajalla on ilmoitetun laitoksen myöntämä todistus ja valmistaja on laatinut tuotteelleen suoritustasoilmoituksen. Ilmoitettu laitos voi myöntää todistuksen, kun valmistajan tehtaan laadunvalvontajärjestelmä (FPC-järjestelmä) on hyväksytty. Lue lisää aiheesta SFS-tiedotuksessa 2/2014 julkaistuista jutuista. 


Kantavien rakenteiden ja pohjarakenteiden rakentamismääräykset uudistuvat


Ympäristöministeriö on antanut asetukset rakennusten kantavista rakenteista (477/2014) ja pohjarakenteista (465/2014). Ne koskevat sekä uuden rakennuksen rakentamista että rakennuksen korjaamista tai muutostyötä. Asetukset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2014. Samassa yhteydessä kumotaan kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet eli rakentamismääräyskokoelman B-osat. Lue lisää.


Standardisoimislaki kumottu vanhentuneena


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti 27.6.2014 Kultarannassa lain standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta. Laki (497/2014) tuli voimaan 1.7.2014. Toisen maailmansodan ajalta peräisin oleva standardisoimislaki on vanhentunut. Se sopii huonosti nykyiseen oikeusjärjestelmään, koska tuotteista säädetään Euroopan unionin tasolla sektorikohtaisesti direktiiveillä ja asetuksilla. Standardisoimislaki ei täytä myöskään perustuslain vaatimuksia. Nykyisin Euroopan unionin standardisointiasetuksessa säädetään standardien ilmoittamismenettelystä, mistä johtuen teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetulle laille ei ole enää tarvetta.


SFS-Seminaari Horisontti 2020 ja standardisointi 3. syyskuuta 2014


Eurooppalainen laaja Horisontti 2020 -ohjelma on käynnistynyt. Tervetuloa kuulemaan tietoa ja näkemyksiä standardisoinnin roolista Horisontti 2020 -hankkeissa. Ohjelmaa edeltäneessä puiteohjelmassa FP7 pilotoitiin aktiivisesti standardisoinnin liittämistä tutkimushankkeisiin. FP7:n hyvien kokemusten perusteella Euroopan komissio on lisännyt standardisoinnin myös Horisontti 2020 -hankkeiden kriteeristöön. Tilaisuus pidetään 3.9.2014 kello 12.30 - 16.15 SFS:n kokouskeskuksessa osoitteessa Malminkatu 34 Kampissa Helsingissä. Lue lisää.


EN-standardien laadinta nopeutuu


Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin tekninen valiokunta on päättänyt lyhentää EN-standardien lausuntoajan 5 kuukaudesta 3 kuukauteen 1.1.2015 alkaen. Lausuntovaiheen jälkeen tuleva lopullinen äänestysvaihe voidaan jättää teknisen komitean päätöksellä pois, mikäli yksimielisyys on riittävä.


CENin vuosikertomus ilmestynyt


CEN on julkaissut vuoden 2013 vuosikertomuksen. Järjestö sai kuluneena vuonna valmiiksi 1 069 julkaisua. Voimassa olevien julkaisujen määrä kasvoi 15 225 kappaleeseen. Niistä 31 % on identtisiä ISO:n julkaisujen kanssa ja 22 % liittyy EU:n uuden lähestymistavan direktiiveihin. Aiempien vuosien tapaan on julkaistu myös erillinen CENin ja sähköalan CENELECin yhteisestä työstä kertova vuosikertomus. Linkki CENin vuosikertomukseen.  Linkki yhteiseen vuosikertomukseen


SFS palvelee koko kesän


SFS:n asiakaspalvelu ja kirjasto ovat avoinna heinäkuussa maanantaista torstaihin klo 8‒16 ja perjantaina klo 8‒15. SFS News toivottaa lukijoilleen rentouttavaa kesää!Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki, puh. 09 149 9331 

Päätoimittaja: Jyrki Alanko