Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 15.8.2014 
yleisheader

Lausuntopyyntö kumottavaksi ehdotettavista vanhentuneista SFS-standardeista


Suuri joukko lähinnä rakennusalaa koskevia SFS-standardeja esitetään kumottaviksi vanhentuneina. Mikäli listalla olevia standardeja ei toistaiseksi tule kumota, pyydämme esittämään tätä koskevan lausunnon perusteluineen 30.9.2014 mennessä SFS:ään Antti Karppiselle (etunimi.sukunimi@sfs.fi).


Kumottavaksi ehdotettavat SFS-standardit


EU:n standardisointipolitiikasta ja toimeksiannoista tietoja netissä


Euroopan komissio on avannut uudet EU:n standardisointipolitiikkaa ja standardisointitoimeksiantoja käsittelevät www-sivut. Sivuilta löytyy EU:n standardisointiasetus, komission standardisoinnin työohjelma, ehdotukset toimeksiannoiksi ja paljon muuta standardisointiin liittyvää valmisteilla olevaa ja valmista tietoa.


Linkki sivuston pääsivulle


EU listasi rakennustuoteasetuksen standardit


Euroopan unionin virallinen lehti julkaisi 8.8.2014 (C 259) ensimmäistä kertaa listan rakennustuoteasetukseen (305/2011) liittyvistä yhdenmukaistetuista (harmonisoiduista) standardeista.


Listalla on 22 uutta standardia. Näistä 15 on standardien muutoksia tai uusia versioita ja 7 listalla ensimmäistä kertaa. Uusien versioiden ja standardien siirtymäajat alkoivat 8. elokuuta ja päättyvät 8.8.2015.


Listalla on nyt mm. pienjätevedenpuhdistamoja käsittelevät päivitetyt standardit SFS-EN 12566-3+A2 ja SFS-EN 12566-7 sekä betonivalmisosia käsittelevä päivitetty standardi SFS-EN 13225.


Lisätietoja hEN Help Deskissä.


EU:n lista.


SFS valittiin ISOn tekniseen valiokuntaan


Standardisoimisliitto on kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn teknisen valiokunnan (TMB) jäsen vuoden 2015 alusta alkavan seuraavan kolmivuotiskauden. Liittoa valiokunnassa edustaa johtaja Susanna Vahtila. Valiokunnassa on 15 jäsentä.


Tapahtumia


3.9.2014 Horisontti 2020 ja standardisointi

25.9.2014 Standardiehdotus ISO/DIS 9001

4.11.2014 Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014

6.11.2014 Omaisuudenhallinnan ISO 55000 –standardisarja


Tarkemmat tiedot tilaisuuksista SFS:n www-sivujen tapahtumakalenterissaAiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Päätoimittaja: Jyrki Alanko