Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 29.1.2014 
yleisheader

CENin ja CENELECin suunnitelmat vuodelle 2014


Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC ovat julkaisseet työohjelmansa vuodelle 2014. Julkaisu on tehty helppolukuiseksi ja sitä on kevennetty runsaalla kuvituksella.


Ohjelmassa kerrotaan aloittain vuonna 2014 valmistuvista tärkeimmistä standardeista. Siinä on myös tietoa järjestöjen yhteistyöstä maailmanlaajuisten standardisoimisjärjestöjen kanssa, toimista pk-yritysten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien aktivoimiseksi standardisointiin sekä tietoa standardisoinnin opetukseen liittyvistä toimista.


“CEN and CENELEC Work Programme 2014” –niminen 50-sivuinen julkaisu on järjestöjen yhteisiltä www-sivuilta osoitteessa

http://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CENELEC-WP2014_EN.pdf


EN-standardit nopeammin saataville


Standardisoimisliitto on ryhtynyt vahvistamaan eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin EN-standardeja aiempaa nopeammin SFS-standardeiksi.


CENin sääntöjen mukaan EN-standardit on vahvistettava kansallisiksi standardeiksi jäsenmaissa puolen vuoden sisällä siitä, kun se ovat tulleet saataville. Aiemmin EN-standardit vahvistettiin SFS-standardeiksi usein vasta tämän puolen vuoden kuluttua.


Nyt EN-standardit vahvistetaan SFS-standardeiksi pääsääntöisesti automaattisesti heti niiden ilmestyttyä. Esimerkiksi 11. joulukuuta 2013 julkaistu CENin standardi EN 14076 Timber stairs. Terminology on vahvistettu SFS-standardiksi 27. tammikuuta 2014 ja päivitetään verkkokauppaan 14. helmikuuta 2014. Standardin vahvistamiseen olisi ollut aikaa kesäkuun 2014 loppuun asti.  


Puolen vuoden määräaika voidaan edelleen käyttää tarvittaessa hyväksi. Syynä voi olla, että standardin suomennos julkaistaan samaan aikaan englanninkielisen version kanssa.  


Uudessa listassa koneturvan standardeista mainitaan standardin tyyppi


Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin 28.11.2013 uusi luettelo koneturvallisuusdirektiiviin liittyvistä yhdenmukaistetuista standardeista. Luettelosta käy nyt ensimmäistä kertaa ilmi onko standardi A-, B- vai C-tyypin standardi. Tieto on vain CENin standardeista. CENELECin standardeja ei edelleenkään lajitella luettelossa erikseen A-, B- ja C-tyypin standardeihin.


A-tyypin standardit määrittelevät koneturvallisuuden perusfilosofian. Ryhmässä listalla vain standardi EN ISO 12100:2010. Standardi on korvannut aiemmat standardit EN ISO 12000-1, EN ISO 12000-2 ja EN ISO 14121-1.


B-tyypin standardit käsittelevät suunnittelijoiden tarvitsemaa horisontaalista perustietoa.


C-tyypin standardit sisältävät yksityiskohtaisia yksittäisten koneiden tai koneryhmien turvallisuusvaatimuksia, jotka osittain toteutetaan viittaamalla A- tai B-tyypin standardeihin. 


Linkki listaan

 

 

Opas Wienin sopimuksen soveltamisesta on uusittu


Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn ja eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin yhteistyötä käsittelevästä oppaasta ”Guidelines for implementation of the Agreement on Technical Cooperation” on ilmestynyt 6. painos.  Se on luettavissa ISOn www-sivuilla osoitteessa www.iso.org/va.


Julkaisu tarjoaa opastusta teknisten komiteoitten puheenjohtajille ja sihteereille Wienin sopimuksen soveltamisessa. Kaikki toimintaa ja prosesseja käsittelevät kohdat on päivitetty nykyisen tilanteen mukaiseksi.Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Päätoimittaja: Jyrki Alanko