Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 5.12.2014 
yleisheader

SFS:n hallituksen kokoonpano vuonna 2015


Strategiajohtaja Antti Joensuu työ- ja elinkeinoministeriöstä valittiin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi vuoden 2015 alusta alkavalle kolmivuotiskaudelle 25.11.2014 koolla olleessa SFS:n vaalikokouksessa. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljyalan Keskusliitosta ja johtaja Ilkka Niemelä Teknologiateollisuus ry:stä valittiin tehtäväänsä uudelle kolmivuotiskaudelle. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä sekä jäseninä johtaja Pekka Hurskainen UPM-Kymmene Oy:stä, Senior Vice President Ari Kiviniitty Konecranes Oyj:stä, varatoimitusjohtaja Ari Tiukkanen Metsä Woodista ja johtaja Paavo Tammisto ABB Oy:stä.


Kokouksessa hyväksyttiin SFS:n vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liiton liikevaihdon odotetaan vuonna 2015 kohoavan 4,8 miljoonaan euroon.   

 

SFS CENin hallitukseen


SFS on valittu eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin hallitukseen vuoden 2015 alusta. Liittoa järjestössä edustaa toimitusjohtaja Pekka Järvinen. CENin hallitukseen ei enää kuulu edustajaa kaikista jäsenistä. Vuoden 2014 alusta aiemmin 34-jäseninen hallitus pieneni 13-jäseniseksi. SFS ei ole ollut kuluvana vuonna järjestön hallituksessa. Valinnan teki CENin Brysselissä koolla ollut vuosikokous.

 

 

SFS-tiedotus-lehti uudistuu


SFS-tiedotus-lehti ei tavoita standardien tarvitsijoita enää entiseen malliin. Kun 10 vuotta sitten reilusti yli 50 % SFS:n asiakkaista ilmoitti SFS-tiedotuksen tietolähteekseen SFS:n tuotteista, vastaa näin enää 18 %. Tietoa saadaan internetistä. Maksullisena lehtenä SFS-tiedotusta ei kuitenkaan ole voitu laittaa nettiin vapaasti luettavaksi.


Tiedotuksen tehostamiseksi SFS-tiedotus korvataan vuoden 2015 alusta uudella maksuttomalla sidosryhmälehdellä. SFS-tiedotuksen luetteloliitteen tiedot julkaistaan jatkossa vain internetissä. Uusi lista laitetaan osoitteeseen www.sfs.fi/luettelot viidesti vuodessa. Uuden listan ilmestymisestä voi tilata uutiskirjeen osoitteessa www.sfs.fi/uutiskirjeet


Uusi lehti tulee olemaan internetissä vapaasti luettavissa ja saatavissa myös painettuna julkaisuna. SFS-tiedotuksen tilaajat liitetään automaattisesti uuden lehden tilaajarekisteriin.

 

Biopohjaiset tuotteet biotalouden ydin


Biopohjaiset tuotteet ovat tärkeässä osassa biotaloutta, jota pidetään keskeisenä talouskasvun ja työllisyyden lähteenä Euroopassa kuluvalla vuosisadalla. Biopohjaisten tuotteiden etuihin saattavat kuulua lisätoiminnallisuudet, luonnon varojen tehokkaampi hyödyntäminen ja muita ympäristöhyötyjä. Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on laatimassa standardeja, jotka tukevat biopohjaisten tuotteiden markkinoiden kasvua lisäämällä läpinäkyvyyttä ja kuluttajien luottamusta. Kaikki CENin standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi. Ensimmäisenä biopohjaisten tuotteiden standardina on juuri julkaistu biopohjaisten tuotteiden sanasto SFS-EN 16575.


Biopohjaisten tuotteiden standardisoinnista Suomessa vastaa SFS:n toimialayhteisö Kemesta ry. Lisätietoja biopohjaisten tuotteiden standardisoinnista on CENin julkaisemassa nelisivuisessa esitteessä ”European standards supporting the market for bio-based products”. Linkki esitteeseen.   

 

Painelaitteiden turvallisuus taataan standardeilla


Painelaitteista on tehty EN-standardeja takaamaan tuotteiden turvallisuus. Monet näistä standardeista on tehty tukemaan EU:n painelaitedirektiivin (97/23/EY) ja yksinkertaisten paineastioitten direktiivin (2009/105/EY) vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistusta.


Asiantuntijat laativat standardeja eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin teknisissä komiteoissa. CENin standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi. Standardien laadintaan osallistuu SFS:n toimialayhteisö METSTA. Lisätietoja aiheesta on CENin kuusisivuisessa esitteessä ”European Standards in relation to pressure equipment” ja METSTAn www-sivuilla. 

 

Palo-ovien vaatimukset muuttuvat


Palo-ovien eurooppalainen standardi on valmistunut. Standardi (EN 16034) on EU:n toimeksiannosta laadittu rakennustuoteasetukseen liittyvä yhdenmukaistettu standardi.


Kun standardi mainitaan EU:n virallisessa lehdessä ilmoitetaan samalla, mistä lähtien palo-ovet voidaan varustaa CE-merkinnällä. Samalla kerrotaan myös mistä lähtien CE-merkintä on palo-ovissa pakollinen. CE-merkintä korvaa nykyisin käytössä Suomessa olevan palo-ovien tyyppihyväksynnän. 


Standardin laadinta aloitettiin vuonna 2009. Se on vahvistettu Suomessa kansalliseksi SFS-standardiksi 10.11.2014. Standardi on vahvistettava kansalliseksi standardiksi kaikissa EU- ja Efta-maissa vuoden 2015 huhtikuun loppuun mennessä. Poikkeuksellisesti standardin kanssa ristiriitaisten kansallisten standardien kumoamiselle on myönnetty aikaa vuoden 2019 lokakuun loppuun asti.

 

Turvavalaistuksen standardi uusittu


Juuri ilmestyneessä uusitussa eurooppalaisessa standardissa SFS-EN 1838 annetaan valaistusvaatimukset poistumisvalaistus- ja varavalaistusjärjestelmille, joita asennetaan sellaisiin tiloihin ja paikkoihin, joihin näitä järjestelmä vaaditaan. Standardi on pääasiassa sovellettavissa paikkoihin, joihin yleisöllä ja työntekijöillä on pääsy. Standardi vaatii, että turvallisuuskilvet täyttävät standardien ISO 3864-1, ISO 3864-4 ja EN-ISO 7010 vaatimukset. Direktiivinmukaiset poistumistien kilvet tulevat täten vaihtumaan standardin EN-ISO 7010 mukaisiin kilpiin. 

 

 

SFS:n joulukalenteri tekee standardeja tutuksi


SFS:n www-sivujen joulukalenterissa avautuu jouluun asti luukku joka päivä. Kalenteri esittelee viimevuotiseen tapaan joka päivä yhden standardin. Luukku avautuu klikkaamalla kotisivun pientä banneria.


Joulukalenterin pääsivulla pääsee tutustumaan jo auenneisiin luukkuihin. 

Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Päätoimittaja: Jyrki Alanko