Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 15.6.2015 
header laatu uutiskirje

Laadunhallinnan perusstandardit - ISO 9000:2015  ja ISO 9001:2015 – valmistuvat syksyllä

ISO 9000:sta ja ISO 9001:stä lausuntokierroksella (DIS-vaihe) viime vuoden syksyllä annetut lukuisat kommentit ja muutosehdotukset saatiin käsiteltyä loppuun Vilnassa pidetyssä kokouksessa helmikuussa. Viimeiset luonnokset (FDIS) – ennen ISO standardien valmistumista – julkaistaan heinäkuun alussa (9.7.).

 

Kahden kuukauden FDIS-vaihe molemmista standardeista päättyy 9. syyskuuta äänestykseen, jossa kysytään luonnosten hyväksymisestä kansainvälisiksi ISO-standardeiksi. Jos äänestystulos on hyväksyvä, ISOn aikataulun mukaan ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 julkaistaan vielä syyskuussa.

 

FDIS-vaiheen jälkeen, ennen julkistamista, ISOn sihteeristö huomioi vielä FDIS-vaiheessa annetut kommentit.


ISO 14001 loppuäänestykseen

Ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 uudistaminen on edennyt viimeiseen vaiheeseen. Loppuäänestys alkaa heinäkuun alussa. Standardin odotetaan valmistuvan syyskuussa.

 

Keskeisimmät muutokset liittyvät seuraaviin asioihin:

  • strateginen suunnittelu: ympäristöasiat sisällytettävä osaksi organisaation strategisen suunnittelun prosesseja (toimintaympäristön analysointi, sidosryhmien tarpeiden ja odotusten kartoitus, riskien hallinta ja mahdollisuuksien tunnistaminen)

  • johtajuus: johdon vastuita ja sitoutumista korostetaan

  • ympäristönsuojelu: painotus ympäristöjärjestelmän parantamisesta ympäristösuorituskyvyn parantamiseen

  • elinkaariajattelu: ympäristönäkökohtien hallinnassa laajennetaan näkökulmaa tuotteen tai palvelun elinkaareen

  • viestintä: luotava viestinnän prosessit sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle 

Uudistettu ISO 14001 noudattaa samaa yhteistä rakennetta sekä samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin joukko muita kansainvälisiä johtamisen standardeja kuten ISO 9001. Tämä helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan.

 

SFS vahvistaa uuden ISO 14001 -standardin kansallisesti ja julkaisee sen suomennoksen syksyllä 2015.


ISO 45001 hyväksytty DIS-vaiheeseen

Työterveyden ja työturvallisuuden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001 CD-versio (Committee Draft) hyväksyttiin kesäkuun alussa päättyneessä äänestyksessä. Kommentit ja muutosehdotukset käsitellään kesän ja syksyn aikana standardin kehittämisestä vastaavan komitean ISO/PC 283 kokouksissa.  


Standardin DIS-versiota (Draft International Standard) odotetaan lausuntokierrokselle vuoden 2015 lopulla. Suomalaisten kannanotot standardin ISO 45001 valmisteluun kanavoituvat SFS:n seurantaryhmän SR 219 kautta.


Valmistuessaan standardi ISO 45001 Occupational health and safety managements systems – Requirements with guidance for use tulee korvaamaan julkaisun OHSAS 18001.


Standardin ISO 31000 uusinta etenee

Standardin ISO 31000 Risk management -- Principles and guidelines (SFS-ISO 31000 Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet) uusinta määriteltiin “rajoitetuksi”, kun päätös uusinnasta tehtiin syksyllä 2013. CD-äänestyksen tuloksia purkaessa asiaa käsitelleessä työryhmässä nousi voimakkaasti esille tarve standardin täysimittaiseen uusimiseen. Tätä vaihtoehtoa käsitellään nyt komiteassa. ISO/TC 226 Risk management tekee asiasta päätöksen ensi syksyn kokouksessaan. Jos meneillään oleva ”rajoitettu uusinta” saatetaan päätökseen, ilmestyy uusittu ISO 31000 –standardi ensi vuonna. Mikäli päädytään täyteen revisioon, sen arvioitu valmistuminen ajoittuisi vuoden 2017 lopulle.


Suomen seurantaryhmä ISOn riskienhallintatyölle on SFS:n SR 213 Riskienhallinta. Jos olet kiinnostunut sen työstä, yhteyshenkilö on Susanna Vahtila (etunimi.sukunimi@sfs.fi).


ISOn internetsivun uutinen asiasta: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref1963


Elintarviketurvallisuuteen uusi seurantaryhmä

SFS on perustanut uuden seurantaryhmän elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien standardisoinnille. Seurantaryhmä on avoin kaikille elintarvikeketjun toimijoille, joilla on kiinnostusta elintarviketurvallisuuden ISO 22000 -standardin uudistamiseen. Ryhmässä on osallistumismaksu.

 

Seurantaryhmän perustamiskokous pidettiin 11. kesäkuuta 2015 SFS:ssä.

 

Standardin ISO 22000:2005 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille uusiminen on käynnistynyt syksyllä 2014.

 

Lisätietoja:

Eija Mäkinen (etunimi.sukunimi@sfs.fi, puh. 09 1499 3370)  

Tapahtumat

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum järjestetään tänä vuonna 3.11.2015. Teemana on palvelujen standardisointi.


Tapahtuma järjestetään jo kymmenennen kerran. Tapahtuman ohjelma valmistuu syyskuussa.


Lue lisää Forum 2015 -tilaisuudesta ja ilmoittaudu nyt mukaan.Forum2015-logo
Kaikki sähköalan standardit SFS:stä


sähkötöpseli0011450p
Nyt voit hankkia kaikki englanninkieliset sähköalan julkaisut SFS:stä: eurooppalaiset SFS-EN-standardit, kansainväliset IEC-standardit  sekä muut julkaisut kuten tekniset raportit (TR), tekniset spesifikaatiot (TS) ja eurooppalaiset HD-asiakirjat.


Myös suomenkieliset SFS-EN- ja SFS-standardit, SFS-käsikirjat sekä muut vastaavat julkaisut ovat edelleen saatavana SFS:stä.


Löydät sähköalan SFS-EN-standardien tiedot ja voit tilata niitä SFS-verkkokaupan kautta.


Jos haluat tilata IEC-standarddeja, ota yhteyttä SFS:n asiakaspalveluun (sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353).

SESKOn asiantuntijat auttavat edelleen standardien sisältöön liittyvissä kysymyksissä (asiakaspalvelu@sesko.fi).  


Lue lisää sähköalan standardeista.
Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.


Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Päätoimittaja: Jyrki Alanko