Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 24.2.2015 
header laatu uutiskirje

ISO 9001 on viimeistelyssä


Laadunhallintajärjestelmien vaatimusstandardi ISO 9001:2015 julkaistaan syksyllä – mutta tekstiä muutetaan vielä. Syksyn lausuntovaiheessa (DIS) esitettiin vielä satoja kommentteja, jotka kaikki on nyt käsitelty. Asiantuntija Risto Pulkkanen SFS:stä kertoo, että uudistuksesta vastaavat kansainväliset asiantuntijat (ISO/TC176/SC2/WG24) Suomesta ja muista lähes 50 maasta kokoontuivat viime viikolla Vilnaan käsittelemään uusinta luonnosta, johon oli huomioitu kaikki DIS-vaiheessa annetut asiantuntijakommentit. Nämä kommentit aiheuttivat vielä huomattavia muutoksia standardiluonnoksen tekstiin. Vilnan kokouksen jälkeen luonnos viimeistellään, minkä jälkeen standardista julkaistaan viimeinen luonnos (FDIS), jonka hyväksyttävyydestä kansainväliseksi ISO standardiksi äänestetään alkukesästä. Myös sanastostandardi ISO 9000 – ISO 9001:n tukistandardi - etenee samassa aikataulussa. Odotettavissa on, että syyskuussa julkaistaan sekä ISO 9000 että ISO 9001.

  


Kiinnostaako standardin ISO 22000 uudistaminen?


SFS järjestää tiistaina 31.3.2015 klo 13–15 keskustelutilaisuuden elintarviketurvallisuuden ISO 22000 -standardin uudistamisesta. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja keskustella kansainvälisen ISO 22000 -standardin revisioinnin taustasta, tilanteesta ja projektin jatkosta. Tavoitteena on selvittää, millaisia odotuksia ja mielenkiintoa elintarvikeketjun toimijoilla on ISOn työhön, ja onko Suomessa riittävää kiinnostusta uudistustyötä seuraavan ja siihen osallistuvan SFS:n seurantaryhmän perustamiseen.


Standardin ISO 22000:2005 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille uusiminen on käynnistynyt syksyllä 2014.


Lisätietoja ja ilmoittautumiset tilaisuuteen:


Sari Sahlberg (etunimi.sukunimi@sfs.fi, puh. 09 1499 3368)Info koulutusorganisaatioiden laadunhallinnasta


SFS järjestää info- ja keskustelutilaisuuden uuden koulutusorganisaatioita käsittelevän seurantaryhmän perustamisesta. Asiantuntija Risto Pulkkanen kertoo, että seurantaryhmä pyrkii vaikuttamaan tulevan, kansainvälisen koulutusorganisaatioiden laadunhallintastandardin sisältöön.


Tilaisuus järjestetään torstaina 5. maaliskuuta klo 13.00 – 15.00 SFS:n kokouskeskuksessa Kampissa osoitteessa Malminkatu 34, Helsinki.


Ilmoittautumiset tilaisuuteen pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 27. helmikuuta 2015 sähköpostitse (sirpa.sipola@sfs.fi). Ilmoitathan myös, jos et pääse osallistumaan tapahtumaan, mutta olisit kiinnostunut osallistumaan seurantaryhmätyöskentelyyn.


 

Osallistava ongelmanratkaisu tuottaa tuloksia


Johtamisjärjestelmästandardit ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ja OHSAS 18001 korostavat poikkeamien, reklamaatioiden, ongelmien, puutteiden ja häiriöiden tehokasta ratkaisemista. Ohjeista ja järjestelmistä huolimatta onnistuminen on ollut varsin vaihtelevaa. 


Lue lisääOpastusta tietoturvaan


Vastikään uudistettujen ja suomennettujen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien vaatimusstandardien 20000-1 ja 27001 yhtäaikaisessa implementoinnissa opastava standardiluonnos ISO/IEC DIS 27013 on nyt lausunnolla. Standardi edistää johtamisen ja prosessiajattelun integrointia hallitusti niin, että se tehostaa toimintaa ja osastojenvälistä viestintää, sekä vähentää integroinnista ja kahden järjestelmän implementoinnista aiheutuneita kuluja. Tämä standardi ottaa huomioon standardien ISO/IEC 27001 ja ISO/IEC 20000-1 viimeisimpien versioiden muutokset, ja tarjoaa palvelunhallinnan ja tietoturvan henkilöstölle väylän parempaan keskinäiseen ymmärrykseen. Standardi ollaan vahvistamassa myös kansalliseksi SFS-standardiksi. Lisätietoa antaa IT-standardisoinnin asiantuntija Saana Seppänen (saana.seppanen@sfs.fi)

 

Tapahtumia


Riskienhallinnan aamukahvit 5.3.2015Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Päätoimittaja: Jyrki Alanko 

Uudet julkaisut


Uusi tekninen spesifikaatio ISO/TS 14072 sisältää täydentävää ohjeistusta elinkaariarvioinnin (LCA) soveltamisesta organisaatiotasolla.


CEN/TS 16555 Innovation management osat 2 - 6 julkaistu englanniksi.


ISO/TR 31004:fi Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta antaa ohjeita, kuinka riskejä hallitaan noudattamalla standardia SFS-ISO 31000.


Tulossa


ISO/TR 24971:fi Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Ohjeita standardin ISO 14971 soveltamiseen julkaistaan helmi-maaliskuun vaihteessa.Lausunnolla


prEN ISO 13485 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset viranomaismääräyksiä varten on toisella lausuntokierroksella 2015-03-27 asti SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa


ISO/IEC DIS 27013 Information technology — Security techniques — Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 lausunnolla 2015-04-12 asti.


Standardiehdotus ISO/DIS 14004 Environmental management systems – General guidelines on principles, systems and support techniques on kommentoitavana SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa osoitteessa http://lausunto.sfs.fi. 2015-04-30 asti.