Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 10.8.2015 
yleisheader

Energiakatselmusten standardilla lisää energiatehokkuutta


kulutus0011889pStandardisoimisliitto on julkaissut energiakatselmuksia käsittelevän viisiosaisen standardin SFS-EN 16247. Sen tarkoituksena on helpottaa yrityksiä täyttämään energiatehokkuuslain (1429/2014) vaatimukset.

Energiatehokkuuslailla on saatettu Suomessa voimaan EU:n energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU).  Standardin EN 16247 ovat laatineet eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC. Suomesta standardin laadintaan on osallistunut SFS:n toimialayhteisö METSTA.


Lue lisää


Paranna standardeilla yrityksesi kilpailukykyä: verkkokurssi standardeista pk-yrityksille


Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC ovat kehittäneet yhdessä pk-yritysten järjestön SBS:n (Small Business Standards) kanssa verkkokurssin standardeista pk-yrityksille. Maksuttomasta kurssista on 23 kieliversiota, joista yksi on suomi.


Lue lisää


EN-standardien laadinta nopeutunut


Tarkistetut eurooppalaisten standardien laadinnan säännöt (Internal Regulations Part 2) on julkaistu. Lausuntovaihe on lyhentynyt viidestä kolmeen kuukauteen. Jos lausuntovaiheessa ehdotus hyväksytään CENissä painotetussa äänestyksessä lopullinen äänestysvaihe voidaan jättää pois. CENELECissä vaaditaan, että lausuntovaiheessa 100 % äänistä on puolesta, jotta lopullinen äänestysvaihe voidaan jättää pois. SFS siirtynyt standardien peräkkäistaittoon


SFS on siirtynyt standardijulkaisuissa vierekkäin taitosta peräkkäistaitoon. Jatkossa käännetyissä standardeissa ja muissa julkaisuissa suomenkielinen sisältö tulee ensin ja sen jälkeen englanninkielinen sisältö. Aiemmin standardeissa on ollut käytössä ns. vierekkäistaitto, jossa alkuperäisteksti ja käännös ovat olleet samalla aukeamalla.Malli rakennustuoteasetuksen vaatimusten yhteyksistä standardeihin kertomiseen valmis


Eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin tekninen valiokunta on hyväksynyt komission mallin harmonisoitujen tuotestandardien rakennustuoteasetuksen mukaiselle liitteelle ZA. Liite kertoo asetuksen yhteydet harmonisoituun standardiin. Kaikkien 30.9.2015 jälkeen lausunnolle, äänestykseen tai UAP-vaiheeseen lähetettävien harmonisoitujen tuotestandardiehdotusten liitteiden ZA on oltava uuden ZA-mallin mukaisia.


Uuden mallin kappaleessa ZA.2 komissio ottaa kantaa mikroyritysten rakennustuoteasetuksen tulkintaan: mikroyritykset voivat vaihtaa vaatimustenmukaisuusluokkaan 3 kuuluvan tuotteensa luokkaan 4. Eli mikroyrityksen valmistaja voi tehdä kaikki testit itse.


Esimerkit rakennustuotteiden CE-merkinnälle ja suoritustasoilmoitukselle (DoP) poistuvat. Komissio on julkaissut delegoidun asetuksen (N:o 574/2014) koskien rakennustuotteiden suoritustasoilmoitusta ja sen laadinnassa käytettävää mallia (rakennustuoteasetuksen liite III). Delegoidussa asetuksessa on ohjeita suoritustasoilmoituksen laatimiseksi. Linkki delegoituun asetukseen:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0574&from=EN


Uusi malli (Template for Annex ZA) on julkaistu CENin rakennusalan www-sivuilla kohdassa Guidance for specification writers. http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/Pages/default.aspxCEN hakee konsultteja


Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN hakee konsultteja avustamaan teknisiä komiteoita ja työryhmiä direktiivien vaatimukset täyttävien standardien laadinnassa. Konsultteja tarvitaan seitsemän uuden lähestymistavan direktiivin alueelle. Hakuaika tehtäviin päättyy 13. syyskuuta 2015. Työ alkaisi aikaisintaan marraskuun 2015 alussa.


Lue lisääNorjan öljyteollisuus luopunut standardien ilmaisjakelusta


Heinäkuun 2015 alusta lähtien norjalaiset öljyteollisuuden standardit ovat olleet maksullisia kuten muutkin standardit. Norjan standardisoimisjärjestö NS on ryhtynyt hallinnoimaan näitä standardeja muiden standardien tavoin. Ilmaisjakelu jatkuu vain enää joidenkin yksittäisten standardien osalta.Inspecta yhdistyi hollantilaisen ACTAn kanssa


Brittiläinen investointiyritys 3i, yhdessä ICG:n ja Inspectan toimivan johdon kanssa, ovat myyneet Inspectan osakkeensa hollantilaiselle ACTA* (Kiwa/Shield) -ryhmälle. Kauppa sinetöitiin tiistaina 9. kesäkuuta 2015. Kaupan toteuduttua ACTA*sta kasvaa johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan (TIC = testing, inspection, certification) yritys, jolla on noin 4 000 laatu- ja turvallisuusasiantuntijaa 25 maassa. Uusi organisaatio tähtää ACTA*n vision mukaisesti johtavaksi kansainväliseksi TIC-yritykseksi.

Lue lisää 

 

Tapahtumat


Tiedot ajankohtaisista tapahtumista löytyvät uusitusta SFS:n tapahtumakalenterista.


Opas auttaa standardin ISO 50001 soveltamisessa


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut oppaan helpottamaan pk-yrityksiä energianhallintajärjestelmien standardin ISO 50001 käyttöönotossa. Oppaassa ”ISO 50001 A practical guide for SMEs” on 150 sivua.Kaikki sähköalan standardit SFS:stä


sähkötöpseli0011450p
Nyt voit hankkia kaikki englanninkieliset sähköalan julkaisut SFS:stä: eurooppalaiset SFS-EN-standardit, kansainväliset IEC-standardit  sekä muut julkaisut kuten tekniset raportit (TR), tekniset spesifikaatiot (TS) ja eurooppalaiset HD-asiakirjat.


Myös suomenkieliset SFS-EN- ja SFS-standardit, SFS-käsikirjat sekä muut vastaavat julkaisut ovat edelleen saatavana SFS:stä.


Löydät sähköalan SFS-EN-standardien tiedot ja voit tilata niitä SFS-verkkokaupan kautta.


Jos haluat tilata IEC-standardeja, ota yhteyttä SFS:n asiakaspalveluun (sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353).

 

SESKOn asiantuntijat auttavat edelleen standardien sisältöön liittyvissä kysymyksissä (asiakaspalvelu@sesko.fi). 

Lue lisää sähköalan standardeista.  


Kosovon maatunnus on XK


Kosovon maatunnusta ei ole lisätty ISOn maakoodistandardiin SFS-EN ISO 3166-1. Syynä on se, että Kosovo ei ole vielä mukana YK:n tilastotoimiston maakoodilistalla. Standardiin otetaan vain maakoodeja, jotka ovat YK:n listalla.

Standardi tarjoaa kuitenkin maille, jotka eivät ole vielä saaneet omaa maakoodia mahdollisuuden ottaa käyttöön tilapäisen koodin. Standardin SFS-EN ISO 3166-1 ylläpitotoimisto on saanut tiedon, että Kosovosta käytetään tilapäistä koodia XK.


ISOn toimitusjohtaja vaihtunut


Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn toimitusjohtaja Rob Steele siirtyi pois ISOn palveluksesta 31. heinäkuuta 2015. Järjestön varatoimitusjohtaja Kevin McKinley on nimitetty vt. toimitusjohtajaksi 1. elokuuta 2015 alkaen.


Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.
Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki
Päätoimittaja: Jyrki Alanko