Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 14.1.2015 
yleisheader

EN-standardien laadinta nopeutuu


Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on lyhentänyt standardien lausuntoajan 5 kuukaudesta 3 kuukauteen. Päätös tulee voimaan heinäkuun 2015 alussa. Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon ajan lausuntoaika on 4 kuukautta. Äänestysvaihe voidaan teknisen komitean päätöksellä jättää pois, jos lausuntovaiheessa ehdotus on hyväksytty riittävän laajasti. Lausuntovaihe muuttui käytännössä äänestysvaiheeksi, jossa ehdotuksen hyväksymisestä äänestetään painotetuin äänin.


Ehdotuksesta EN standardiksi


CENin ja CENELECin suunnitelmat vuodelle 2015


Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC ovat julkaisseet työohjelmansa vuodelle 2015. Julkaisu on tehty helppolukuiseksi ja sitä on kevennetty runsaalla kuvituksella.


Ohjelmassa kerrotaan aloittain vuonna 2015 valmistuvista tärkeimmistä standardeista. Aloittain on kerrottu valmiiden standardien määrä ja muuta faktatietoa omassa laatikossa. Siinä on myös tietoa järjestöjen yhteistyöstä maailmanlaajuisten standardisoimisjärjestöjen kanssa, toimista pk-yritysten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien aktivoimiseksi standardisointiin sekä tietoa standardisoinnin opetukseen liittyvistä toimista.


“CEN and CENELEC Work Programme 2015” –niminen julkaisu on järjestöjen yhteisiltä www-sivuilta osoitteessa http://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CENELEC-WP2015_EN.pdf


MTT on nyt osa Lukea

Luke FI virall RGB copy2x1,6


Maatalous- ja metsäkoneiden standardisoinnista vastaava Standardisoimisliiton toimialayhteisö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on vuoden 2015 alusta yhdistynyt Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuotannon kanssa Luonnonvarakeskukseksi. Luonnonvarakeskus (Luke) on Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos. Metsäkoneiden standardisointi on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, koska metsäkoneiden kysyntä tulee kasvamaan mm. kasvavan bioraaka-aineen ja biopolttoaineen kysynnän takia. 


Öljyalan Keskusliitosta Öljy- ja biopolttoaineala ry


ÖBAlogo 0 0Standardisoimisliiton toimialayhteisö ja jäsen Öljyalan Keskusliitto on päivittänyt nimensä kuvaamaan paremmin järjestön jäsenistön nykyistä toimintaa ja ryhtynyt käyttämään vuoden 2015 alusta nimeä Öljy- ja biopolttoaineala ry. Alan standardien valmistelussa katsotaan polttoaineiden teknistä kehitystä eteenpäin koko kuluvalle vuosikymmenelle. Suomalaisen teollisuuden tavoitteena on olla kansainvälisillä markkinoilla edelläkävijä uusiutuvien polttoaineiden valmistajana, käyttäjänä sekä siihen liittyvän teknologian huippuosaajana.


ISOlle puheenjohtaja Kiinasta


zhangxiaogang portraitKansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn puheenjohtajana aloitti vuoden 2015 alussa tohtori Zhang Xiaogang. Hän on ensimmäinen kiinalainen vuonna 1947 perustetun järjestön johdossa. 


Uuden puheenjohtajan viestissään Zang korostaa, että ISO-standardien hyötyjä on paremmin tuotava esille yrityksille ja tutkimuslaitoksille sekä muille sidosryhmille. ISO-standardien on oltava yrityksille ensimmäinen vaihtoehto.  


Lue lisää


Standardit esillä näyttävästi Hesarissa


Helsingin Sanomat julkaisi 18. joulukuuta tiedesivuillaan aukeaman jutun standardeista. Juttu oli mainittu myös pääuutissivulla otsikolla "Standardi helpottaa elämääsi". Pääuutissivun tekstissä sanotaan: Arkipäivämme olisi huomattavasti hankalampaa ja turvattomampaa ilman yhteisesti sovittuja standardeja. Ne määrittävät lähes kaikkea portaista pullonsuihin. Jutun on kirjoittanut toimitusjohtaja Pekka Järvistä haastattelemassa käynyt toimittaja Arja Kivipelto.


Linkki jutun nettiversioon http://www.hs.fi/tiede/a1418730807288


Standardit olivat esillä Helsingin Sanomissa myös 30.12.2014. Tuolloin lehden sarjakuva-aukeamalla ilmestyvällä "Uutisguru-palstalla" oli yksi kymmenestä kysymyksestä standardeista. Kisan 7. kysymys oli Kuinka monta SFS-standardia Suomessa on voimassa? Vaihtoehdoiksi tarjottiin a) 780, b) 2 600, c) 7 500 ja d) 25 000. Palstan kysymykset koskevat Helsingin Sanomissa julkaistuja artikkeleita. Samassa visassa kysyttiin myös mm. Minkä kaupungin ulkosatama oli Euroopan suurin puutavarasatama 1920-luvulla? Turku, Pori, Raahe ja Viipuri olivat vaihtoehdot. Oikea vastaus on Viipuri. Ja tuohon standardikysymykseen on oikea vaihtoehto d. Vuoden viimeisenä päivänä olivat standardit myös esillä Uutisguru-palstalla. Kysymys 9 kuului ”Mitä koski ensimmäinen suomalainen standardi vuodelta 1925?”. Vastausvaihtoehdot olivat ruuveja, hiomakiviä, sahanteriä, kiukaita. Ja ruuvejahan käsitteli ensimmäinen SFS-standardi B.I.1 Whitworth-kierteet.


SFS:n luettelo 1/2015 ilmestynyt


Aiemmin SFS-tiedotus-lehden välissä julkaistu luetteloliite ilmestyy jatkossa vain SFS:n www-sivuilla. SFS:n luettelo 1/2015 on julkaistu osoitteessa www.sfs.fi/luettelot. Siinä mainitaan marras-joulukuussa 2014 vahvistetut SFS-standardit sekä kumotut SFS-standardit, uusimmat CENin julkaisut ja WTO-tiedotuskeskuksen uutiset.

Luettelo julkaistaan viidesti vuodessa. Seuraavan kerran luettelo ilmestyy helmikuussa.


SFS:n www-sivuille lisätty englanninkielistä tekstiä


SFS:n www-sivuille on lisätty englanninkielistä tekstiä. Muutaman perustekstin ohella englanniksi on julkaistu nyt myös standardien laadinnan sivut ”Mitä standardisointi on?”, ”Standardisoinnin maailmankartta” ja ”Miten mukaan?”. Julkaisuista kertovista sivuista on julkaistu englanniksi ”Löydä oman alasi julkaisut”, ”Uusimmat CENin julkaisut”, ”Palvelut pk-yrityksille” sekä sivu ”Standardi tutuksi” alasivuineen sekä sivu ”Uusi lähestymistapa - New approach”.  


Englanninkielisille sivuille pääsee klikkaamalla minkä tahansa sivun oikeassa ylälaidassa hakuruudun alla olevaa tekstiä ”In English”. Jos kyseistä sivua ei ole englanniksi tulee näytölle teksti ”Unfortunately the page you requested is not available in English”. Ja sen alle linkit ”The corresponding page in Finnish” ja “The English front page”.


Sivulle “Hyödyllisiä aineistoja” on nyt myös englanninkielinen vastine.  Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Päätoimittaja: Jyrki Alanko