Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 25.3.2015 
yleisheader

Uusi EU-standardi on läpimurto liesipalojen vähentämisessä


safera-franke-insight-extinguishing-greybgSuomalainen liesivahtivalmistaja SAFERA Oy on ollut mukana SESKOn nimeämänä virallisena edustajana työryhmässä, joka on määrittänyt Euroopan laajuisen standardin EN 50615 liesivahdeille. Tavoitteena oli yhtenäistää liesivahtien laatu- ja turvallisuusvaatimukset, koska liesivahtien kysyntä on ollut viime vuosina kovassa kasvussa, mutta alan tarjonta on ollut hajanaista. Standardi on erinomainen asia myös paloturvallisuusasiantuntijoiden näkökulmasta, kommentoi johtaja Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.


– Koko alan kehityksen kannalta on tärkeää, että laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat kaikille toimijoille samat, jotta asiakas voi olla varma tuotteensa luotettavuudesta. Siksi lähdimmekin innolla mukaan työryhmään. Eikä ole jokapäiväinen asia suomalaiselta yritykseltä päästä vaikuttamaan EN-standardeihin tällä tasolla, kertoo SAFERAn toimitusjohtaja Henri Andell.


Lue lisää


Mittayksikkökomitean veteraani eläkkeelle


IMG 2043 rajattuSFS:n Mittayksikkökomitean kokous 19. maaliskuuta 2015 oli poikkeuksellinen. Komitean työssä mukana vuodesta 1973 ollut emeritus professori Kaarle Kurki-Suonio oli viimeistä kertaa mukana kokouksessa.


Kurki-Suonio kertoi kokouksen jälkeen, että työskentely komiteassa on ollut hirveän mielenkiintoista. Työ on ollut kiinteässä yhteydessä Kurki-Suonion muuhun työhön, koska hänen professuurinsa Helsingin yliopistossa käsitteli fysiikan opettajien opettamista.


Lue lisää


Hitsausmerkkistandardi ISO 2553 on uudistunut

Hitsausmerkkejä koskeva standardi SFS-EN ISO 2553 on uudistettu. Suomenkielinen painos standardista julkaistiin joulukuussa 2014.


Lue lisää


Ohjeita riskienhallintaan esiteltiin SFS:n aamukahveilla

riskit rajattu IMG 1224
Lassi Väisänen (vas.) ja Jan Virtavuori esittelivät uutta julkaisua.

Standardisoimisliitto järjesti aamukahvitilaisuuden suomennetusta julkaisusta ”ISO/TR 31004:fi Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta” 5.3.2015. SFS:n kokouskeskuksessa pidettyyn tilaisuuteen osallistui 60 henkeä.


Julkaisu on ennen kaikkea tarkoitettu organisaatioille, jotka käyttävät standardia ISO 31000 riskienhallinnassa sekä henkilöille, jotka vastaavat riskienhallintaprosessista ja sen toteuttamisesta. ISO/TR 31004:n liiteosissa annetaan käytännön esimerkkejä ja vinkkejä, miten standardissa ISO 31000 esitellyt periaatteet ja ohjeet saadaan nivottua käytännön toimiksi.


Lue lisää


SFS-standardi 90 v.


Ensimmäisten SFS-standardien vahvistamisesta on kulunut 90 vuotta. Ensimmäiset kaksi SFS-standardia vahvistettiin 19. maaliskuuta vuonna 1925 ja ne käsittelivät kierteitä.


Lue lisää


EU:n säädösten numerointi muuttunut


EU:n säädösten numerointi on muuttunut 1.1.2015. Käyttöön on otettu uusi numerointi Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa julkaistavien asiakirjojen numeroimisessa. Kaikille EU:n säädöksille annetaan nyt yksilöllinen juokseva numero. Uudet tunnukset ovat muotoa (EU) 2015/2. Ennen eri säädökset numeroitiin omina sarjoinaan direktiivit esim. 2014/32/EU, asetukset esim. (EU) N:o 1221/2009 ja päätökset esim. 97/129/EY. Vanhojen säädösten numerointi ei muutu.


Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.
Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki
Päätoimittaja: Jyrki Alanko