Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 8.9.2015 
yleisheader

Tapahtumat


Alihankintamessut 15.-17.9.2015 Tampereella. SFS ja METSTA yhteisosastolla. 

Kulttuuriperinnön vaalimisen eurooppalaiset standardit 17.9.2015 SFS:ssä

Yhteiskunnan turvallisuuden standardit 6.10.2015 SFS:ssä

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 3.11.2015 Finlandia-talolla. Ohjelma julkaistu.

 


SFS oli Puu ja Bioenergia 2015 –messuilla


bioJouniIMG_1680rajattu
Jouni Valtanen ja Eija Alakangas SFS:n osastolla
SFS esitteli yhdessä Kemesta ry:n kanssa omalla osastolla standardisointia Jyväskylän messukeskuksessa Puu ja Bioenergia 2015 –messuilla  2.-4.9.2015.


Asiamies Jouni Valtanen Kemestasta kertoo, että kiinteiden biopolttoaineiden uudet EN-ISO-standardit herättivät kiinnostusta. Ensi vuonna valmistuva lämpökäsitellyn biomassan standardi kiinnosti myös yleisöä.


Eija Alakangas VTT:ltä piti bioenergiakonferenssissä esitelmän aiheesta ”Classification of used wood to biomass fuel or solid recovery fuel”, missä referoitiin julkaistuja standardeja.

 

Turvamerkit ohjaavat turvalliseen työhön


Työnantajan on huolehdittava siitä, että työpaikalla on työn turvallisen tekemisen kannalta tarpeelliset turvamerkit. Jos merkki on standardin SFS-EN ISO 7010+A1+A2+A3+A4+A5 tai standardin SFS 5715 vaatimusten mukainen, sen katsotaan täyttävän merkille asetetut vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset kirjattiin aiemmin valtioneuvoston päätökseen työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä. Se on korvattu 1.9.2015 voimaan astuneella valtioneuvoston asetuksella työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015). 


Lue lisää

 

Palo-ovien vaatimukset muuttuvat


Palo-ovien eurooppalainen standardi EN 16034 on mainittu EU:n virallisessa lehdessä 10.7.2015. Palo-ovet voidaan varustaa CE-merkinnällä 1.12.2015 lähtien. CE-merkintä on palo-ovissa pakollinen 1.12.2018 alkaen. CE-merkintä korvaa nykyisin käytössä Suomessa olevan palo-ovien tyyppihyväksynnän. Tämä aikataulu saattaa vielä muuttua. Standardin laadinta aloitettiin vuonna 2009. Standardi valmistui vuonna 2014. Se on vahvistettu Suomessa kansalliseksi SFS-standardiksi SFS-EN 16034 10.11.2014. Standardin laadinnassa on Suomesta ollut mukana Rakennustuoteteollisuus RTT.


Ajantaiset tiedot harmonisoiduista rakennustuotteiden standardeista löytyvät osoitteesta www.henhelpdesk.fi Se on päivitetty 10.7.2015 muuttuneilla tiedoilla.


Energiatehokkuutta uudistuvalla sisäympäristöstandardilla – vielä ehtii vaikuttaa


Rakennusten sisäympäristöön vaikuttavat ilmanlaatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet. Sisäympäristöltä haluttavat olosuhteet vaikuttavat olennaisesti rakennuksen energiantarpeeseen. Suomessa, kuten koko EU:n alueella, rakennusten osuus energiankäytöstä on noin 40 prosenttia. Nykyisten ja tulevaisuuden rakennusten energiatehokkuusvaatimusten toteutuminen edellyttää sisäympäristön, rakenteiden ja rakennuksen suunnittelun kokonaishallintaa. Nyt uudistumassa oleva sisäympäristöstandardi on osa n. 50 standardin sarjaa, joka on laadittu komission antaman rakennusten energiatehokkuusdirektiivin perusteella. Käynnissä olevassa standardien uudistustyössä on tarkoitus kehittää standardeja saatujen kokemuksien perusteella. Nyt on alan asiantuntijoilla mahdollisuus vaikuttaa standardien sisältöön ja varmistaa niiden toimivuus Suomessa, kertoo standardin laadinnassa mukana oleva SFS:n toimialayhteisö METSTA tiedotteessaan.


Lue lisää


Ruukki vähentää asennuksiin liittyviä riskejä standardeilla


Minimoidakseen asennuksiin liittyviä riskejä ja lisätäkseen asennustoiminnan luotettavuutta asiakkaille Ruukki noudattaa teräsrakenteiden asennuksissa standardeja SFS-EN 1090 ja SFS-EN ISO 3834. Standardit on otettu käyttöön asennus-, hitsauskoordinaatio-, laatu- ja projektitoiminnan tiiviissä yhteistyössä.


Lue lisää


Siivouksen laatuun luvassa parannuksia


Muissa Pohjoismaissa yleisesti käytössä oleva Insta 800 –standardi on leviämässä myös Suomeen, kertoo Puhtaustieto-lehti numerossaan 3/2015. Standardi auttaa niin puhtausalan yrityksiä kuin niiden asiakkaita määrittelemään ja arvioimaan siivouksen teknistä laatua yhdenmukaisella tavalla.


Lue lisää

 

Opas uuden lähestymistavan direktiiveistä suomeksi


Euroopan komission päivitetty ”Blue Guide”  on julkaistu suomeksi. Blue guide toimii CE-merkintään liittyvien säädösten oppaana.  Päivitettyyn Blue Guideen on laadittu kokonaan uudet luvut koskien taloudentoimijoiden velvollisuuksia sekä akkreditointia. Oppaan aiempi versio oli vuodelta 2000. Päivitetty versio ilmestyi englanniksi vuonna 2014. Oppaassa ei käsitellä rakennustuoteasetusta, moottoriajoneuvoja, kemikaaleja, Reach-asetusta eikä tuoteturvallisuusdirektiiviä. Blue Guidesta on saatavilla ainoastaan sähköinen versio.


Blue Guiden suomenkielinen versio http://www.sfs.fi/files/7875/BLUE_GUIDE_2014_FI.pdf


Kaikki oppaan 22 kieliversiota ovat EU:n www-sivuilla

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/index_en.htm

 

SFS-tiedotuksen arkistot avattu


SFS-tiedotus-lehti on ollut tilaajien luettavissa sähköisessä muodossa vuoden 2013 alusta. Nyt nämä lehden numerot ovat kaikkien vapaasti luettavissa. Lehdet ovat luettavissa SFS:n www-sivuilla kohdassa Ajankohtaista – SFS- tiedotus – SFS-tiedotuksen arkisto. Lehden luettelosivut löytyvät osoitteesta Ajankohtaista – SFS-tiedotus – Luettelot. SFS-tiedotuksen julkaisu perinteisellä konseptilla lopetettiin vuoden 2014 lopussa. Luettelosivut julkaistaan enää vain SFS:n www-sivuilla. Lehden uuden konseptin suunnittelu on aloitettu. Ensimmäisen numeron uudella konseptilla on määrä ilmestyä 3.11.2015. 

 

Henkilöuutiset


SFS:n asiakaspalvelun esimies Aija Järvinen on ollut liiton palveluksessa 40 vuoden ajan. Merkkipaalu huomioitiin kakkukahveilla 20. elokuuta. Pitkäaikainen seskolainen Pirkko Taavitsainen, joka toimi aluksi tiedottajana ja viimeiset kymmenen vuotta johdon ja toimiston assistenttina, siirtyi eläkkeelle syyskuun alussa. Lokakuussa jää eläkkeelle pääkirjanpitäjä Aune Vaahtera SFS:stä. Hän ei ole enää tavoitettavissa työpaikaltaan vaan on lomalla eläkkeelle jäämiseensä asti. Aunella on takana runsaat 30 vuotta töitä SFS:ssä. SFS:n viestintäpäällikkö Tiina Tikander lopetti SFS:ssä 4.9. muuttaakseen perheineen Yhdysvaltoihin miehen työpaikan perässä. SFS:n viestintäpäällikkönä aloittaa 1. lokakuuta VTM Karina Vikman. Hän siirtyy SFS:ään Mehiläisen viestintäpäällikön toimesta.  PSK Standardisoinnin toiminnanjohtaja Jari Viertävä jää eläkkeelle keväällä 2016. Hänen paikkansa on julistettu hakuun, lisätiedot www.psk-standardisointi.fi


Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.
Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki
Päätoimittaja: Jyrki Alanko