Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 9.4.2015 
yleisheader

Tiedonsaanti maailmankaupan esteistä nopeutuu ja helpottuu


Tuotteiden uudet tai muuttuvat tekniset määräykset eri maissa voivat luoda tarpeettomia esteitä ulkomaankaupalle sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Kaupanesteiden kansainvälisissä kysymyksissä tietolähteitä ovat EU ja WTO. Suomessa toimijoita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Standardisoimisliitto SFS. Suomalaisten toimijoiden vastuujärjestelyt ovat muuttuneet ja samalla on siirrytty käyttämään EU:n ja WTO:n tietokantoja. WTO:n teknisiä määräysehdotuksia koskeva Suomen WTO-tietopiste on siirtynyt SFS:stä TEM:iin. Standardisointia käsittelevissä asioissa tietopisteenä toimii edelleen SFS.


Lue lisää


Turvallisia robotteja teollisuuteen ja henkilökohtaiseen hoitoon


Robottien merkitys yhteiskunnassa on kasvamassa. Staattisten teollisuusrobottien lisäksi robotteja käytetään nykyään myös tutkimuskäytössä Marsin pinnalla, sotilaskäytössä miinanraivaukseen, lääketieteessä leikkauksissa ja palvelurobotteina (esim. imurirobotit ja henkilökohtainen hoito). Kansainväliset robotiikan standardit ovat olennaisessa osassa robottien turvallisen toiminnan varmistamiseksi.


Lue lisää


ASME viittaa ISOn hitsausstandardiin


Ensimmäistä kertaa koskaan amerikkalainen insinöörien yhdistys ASME (American Society of Mechanical Engineers) on viitannut paineastioiden standardissaan ISOn hitsausstandardiin.


Lue lisää


Vastuullisen ja jäljitettävän kaakaon standardin valmistelu etenee


Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin johdolla valmisteltavan kansainvälisen standardin tavoitteena on luoda yhteiset kriteerit vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle (CEN/TC 415).


Lue lisää


Yritysten tärkeää osallistua standardien valmisteluun


Suomen kannalta merkittävimpiä standardeja ovat nmt- ja gsm-standardit. Ne ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää yrityksen on osallistua tarmokkaasti standardien valmisteluun. Näin kirjoittaa Jukka Lukkari Tekniikan historia –lehden vuoden 2015 ensimmäisessä numerossa.


Lue lisää


Henkilöuutiset


Tietoliikennetekniikan insinööri Ari Honkala on nimitetty 1.4.2015 alkaen ryhmäpäälliköksi SESKOon. Honkala on valmistunut 1985 silloisesta Helsingin Teknillisestä Oppilaitoksesta. Hän on työskennellyt aiemmin SGS Fimko Oy:ssä ja hänen erikoisaluettaan ovat EMC, ympäristötestaus sekä terveydenhuollon laitteet. Työhistoriaa löytyy myös Nokia Siemens Networksista.


Tradenomi Minna Anttonen on nimitetty assistentiksi METSTAan. Hän hoitaa tehtäviä, joita hoiti aiemmin assistentti Tiia Ryhänen. Tiia on siirtynyt 1.4.2015 alkaen asiantuntijatehtäviin Teknologiateollisuus ry:een.


Tapahtumia


14.4.2015 Smart cities - nyt ja huomenna

5.5.2015 Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uusittu

19.5.2015 Benefits of integrating the environment in standards

21.5.2015 Lasten tekstiilit, Turvallisuus ja vaatimukset

3.-4.6.2015 Turvallisen tekniikan seminaari


Tapahtumista tarkemmat tiedot SFS:n tapahtumakalenterissa
Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.
Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki
Päätoimittaja: Jyrki Alanko