Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 12.5.2016 
header laatu uutiskirje

Tutkittua tietoa standardien hyödyistä - Artikkeli

 

Standardien hyödyt yhteiskunnalle ovat mittavat. Tästä on viime vuosina saatu eri maista useita tutkimustuloksia. Standardien hyödyistä on tutkimustietoa niin makrotaloudellisten vaikutusten osalta kuin yritystasoltakin. Esimerkiksi Britanniassa 37 prosenttia työn tuottavuuden kasvusta johtuu standardeista.  


Lue lisää


Uusia aineistoja opetukseen ja itseopiskeluun

 

Johtamisen standardien luentoaineistoja on uusittu monilta aloilta, ja aineistot sopivat hyvin myös itseopiskeluun. Uusia ja uusittuja aineistoja on julkaistu tänä vuonna esimerkiksi laadunhallinnasta (ISO 9000) ja IT-palvelujen johtamisesta ja hallinnasta (ISO/IEC 20000).

 

Ensisijaisesti materiaalit on tehty opetuskäyttöön, mutta niiden avulla voi standardeihin tutustua itsenäisestikin. Aineistojen tekijät ovat alansa asiantuntijoita, ja monet heistä ovat olleet mukana myös standardien laadinnassa. Aineistot on suunnattu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille ja opiskelijoille.

 

Tutustu uusittuihin materiaalipaketteihin SFSedu-sivustolla.Oletko projektinhallinnan asiantuntija? Tule vaikuttamaan projektijohtamisen ISO-standardeihin


Projektinhallinta_sRGB_72ppiProjektihallinnan kansainvälisiä standardeja työstetään kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn teknisessä komiteassa ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management. Kansainvälistä standardisointityötä seurataan Suomessa ja siihen myös osallistutaan aktiivisesti projektinhallinnan standardisoinnin kansallisessa asiantuntijaryhmässä, SFS:n seurantaryhmässä SFS/SR 206. ISOn komitean ISO/TC 258 työohjelma on laajentunut ja valmisteilla ovat mm. ohjelmanhallinnan ja projektinhallinnon standardit sekä projektinhallinnan sanasto. Komitean uusimpia työkohteita ovat seuraavat: Work Breakdown Structure, Earned Value Management ja projektipäällikön pätevyydet.


Seurantaryhmään kaivataan lisää projektialan asiantuntijoita, joilla on kiinnostusta alan standardien kehittämiseen. Tule mukaan! Seurantaryhmän SFS/SR 206 toiminta perustuu asiantuntijoiden henkilökohtaiseen osallistumiseen ja asiantuntemukseen. Standardeista ja standardisointityöstä saat hyvän perehdytyksen.


Kiinnostuitko? Lue lisää


Lisätietoja: asiantuntija Sari SahlbergTule mukaan hyödyntämään omaisuudenhallinnan standardeja liiketoimintaprosessien kehittämisessä


Omaisuudenhallinnan standardien käyttöönotosta ja soveltamisesta koskevasta ajatusten vaihdosta kiinnostuneita organisaatioita halutaan mukaan Standardisoimisliiton seurantaryhmään.


Seurantaryhmässä saa - suomalaisilta ja kansainvälisiltä käyttäjiltä - tietoa kansainvälisten omaisuudenhallinnan ISO 55000 –standardien käyttökokemuksista.


Ryhmä seuraa standardien uudistusta – joka on nyt alkamassa - ja varmistaa, että uudistuksessa huomioidaan suomalaisten organisaatioiden toiveet. 


Seurantaryhmässä (SFS/SR 212) ovat jo mukana seuraavat organisaatiot:


WSP, Elenia Oy, Ramboll CM Oy, SSAB , Promaint, Fingrid Oyj, Liikennevirasto, Suomen Vesilaitosyhdistys ry,  Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry ja Jyväskylän Energia.


Kiinnostuitko? Lue lisää


Lisätietoja: asiantuntija Risto PulkkanenOsoitelähde: SFS:n uutiskirjerekisteri
 

Esittelytilaisuus


Terveydenhuollon laitteiden laatustandardi esitellään 6.6.2016. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan uusitusta standardista SFS-EN ISO 13485. Ilmoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa.


Tuoteuutisia

SFS on koonnut tärkeimmät johtamisen standardit aihealueittain yhdeksi kokonaisuudeksi. Voitte hankkia standardit käyttöönne SFS Online –palvelun kautta. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353.


Järjestelmälliseen innovaatiojohtamiseen tukea standardeista.


Voitte hankkia kaikki sähköalan standardit SFS:stä yksittäin SFS Kaupasta tai online-palveluna.


SFS:n sidosryhmälehden Presiis uusi numero on ilmestynyt. Numeron teemana on kiertotalous. Presiis ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Se on korvannut aiemmin ilmestyneen SFS-tiedotus-lehden.


Tulossa


Uudistettu SFS-EN ISO 14004 Environmental management systems – General guidelines on implementation julkaistaan pian suomeksi. Voit tilata sen jo ennakkoon SFS:n asiakaspalvelusta (sales@sfs.fi)Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.


Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki


Päätoimittaja: Jyrki Alanko