Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 31.10.2016 
header laatu uutiskirje

Laatu nojaa seitsemään periaatteeseen


Maailmankuulut ISO 9000 –sarjan laadunhallintajärjestelmien standardit nojaavat seitsemään laadunhallinnan periaatteeseen. Ne ovat asiakaskeskeisyys, johtajuus, ihmisten täysipainoinen osallistuminen, prosessimainen toimintamalli, parantaminen, näyttöön perustuva päätöksenteko sekä suhteiden hallinta.


Johto voi hyödyntää näitä periaatteita organisaation suorituskyvyn parantamisessa. Periaatteet on koottu kansainvälisesti arvostettujen asiantuntijoiden tietojen ja kokemusten pohjalta. Niiden tarkoitus on auttaa käyttäjiä saavuttamaan organisaation jatkuva menestys.


Standardisoimisliitto on julkaissut laadunhallinnan periaatteet verkkosivuillaan, josta ne ovat myös ladattavissa pdf-tiedostona. Periaatteista on aluksi lyhyt kuvaus perusteluineen. Kustakin periaatteesta on lueteltu sen noudattamisella saavutettavat tärkeimmät hyödyt.


Lue lisää laadunhallinnan periaatteista


Tulossa ohjeita yhteiskuntavastuun huomioimisesta hallintajärjestelmissä

 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO tekee IWA (International Workshop Agreement) -dokumentin ISO 26000 –standardin käytöstä hallintajärjestelmästandardien kanssa.


Tavoitteena on tehdä ohjeet miten ISO 26000 –yhteiskuntavastuustandardia voidaan käyttää johtamisjärjestelmästandardien kanssa, kun vastuullisuusasiat halutaan ottaa huomioon ja liittää olemassa olevaan johtamisjärjestelmään


Lue lisää


Standardeja IT:n johtamisen avuksi


SFS on vahvistanut kolme uutta SFS-standardia, jotka on tarkoitettu organisaation ylimmälle johdolle työkaluiksi IT:n hallintaan. Standardit on julkaistu englanninkielisinä.


Lue lisää


Tuoretta tietoa hallintajärjestelmien standardien yleisyydestä - Artikkeli


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkistanut tilastot hallintajärjestelmäsertifikaattien määristä vuoden 2015 lopussa. Tiedot on kerätty akkreditoiduilta sertifiointielimiltä.


Tilastossa on mukana yhdeksän standardia. Näihin perustuvia sertifikaatteja oli maailmalla 1,5 miljoonaa kappaletta. Standardeja käytetään paljon toiminnan kehittämisessä myös hankkimatta sertifikaattia.  


Lue artikkeli 

Uudet julkaisut


Uusittu ja suomeksi julkaistu 

SFS-EN ISO 14004:2016

Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä toteuttamisohjeita tarjoaa lisäopastusta, hyödyllisiä selityksiä ja esimerkkejä ympäristöjärjestelmän kehittämiseen ja parantamiseen.


Uusi standardi lahjonnan vastustamiseen.

ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems -- Requirements with guidance for use


Presiis-lehden uusi numero 2/2016 on  ilmestynyt. Lue tästä.


Tapahtumat


Seminaari 22.11.2016: Hallitusti turvalliseen pilveen

Seminaarissa käydään läpi suomalaisten yritysjohtajien ajatuksia pilvipalveluista, esitellään pilvipalveluiden johtamisen erityispiirteitä ja kerrotaan standardeista, joista voi olla hyötyä pilvipalveluiden hankinnassa ja hallinnassa. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen SFS:n tapahtumakalenterissa.


Aamukahvitilaisuus henkilöstöjohtamisen standardeista 8.12.2016 SFS:ssä. Ohjelma julkaistaan piakkoin. Seuraa SFS:n tapahtumakalenteria.


Standardisoinnin vuositapahtuman Forum 2016 esitykset on julkaistu.


Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat voit lukea täällä.

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Päätoimittaja: Jyrki Alanko