header ajankohtaista
A- A+


Laatutoiminta ei saa olla erillään muusta toiminnasta


Julkaistu 17.2.2016


Laatujärjestelmä on laatutoiminnan kokonaisuus, joka ei saa olla erillään yrityksen muusta toiminnasta, sanoo Fimlab Laboratoriot Oy:n osastonylilääkäri ja laatupäällikkö Anna-Maija Haapala. Laboratorioissa noudatetaan omaa standardia SFS-EN ISO 15189.


Mitä standardi SFS-EN ISO 15189 vaatii laboratoriolta?


Anna-Maija_2
Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala
- Tähän on vaikea kovin lyhyesti vastata, mutta SFS-EN ISO 15180 vaatii erityisesti kokonaisvaltaista laadunhallintaa, siten että laadunhallintajärjestelmä ottaa huomioon koko laboratoriotoiminnan prosessin. Standardissa on vaatimuksia niin johdolle kuin tekniselle toiminnalle. Keskeistä on palvelujen käyttäjien tarpeiden huomioiminen. Standardi vaatii laboratoriolta mm. johdon sitoutumista, oman prosessin ymmärtämistä, riskien hallintaa, henkilökunnan kuulemista, jatkuvaa parantamista ja eettisten periaatteiden huomioimista, laatupäällikkö Haapala selvittää.

Miten standardi SFS-EN ISO 15189 suhtautuu standardiin ISO 9001?


Standardin SFS-EN ISO 15189 johtamisjärjestelmän vaatimukset noudattavat standardin ISO 9001:2008 periaatteita ja ovat siten linjassa sen vaatimusten kanssa, Haapala korostaa.


Kliinisen laboratorion keskeinen tehtävä on Haapalan mielestä huolehtia hyvästä asiakaspalvelusta ja tuottaa oikeita tuloksia oikea-aikaisesti.


- Laadukas laboratorio tunnistaa palvelun käyttäjien tarpeet, tuntee oman toiminnan (prosessin),  pitää huolta henkilökunnan osaamisesta ja  on joustava. Laadukkaassa laboratoriossa on hyvä johtamiskäytäntö, johto on sitoutunut laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen ja toteutukseen ja jatkuvaan parantamiseen/kehittymiseen, Haapala luettelee.

Kuinka laboratorioiden toimintaympäristö on muuttunut?


- Vieritestausten käyttö lisääntyy, automaation mahdollisuudet ovat kasvaneet, organisaatiot  ovat muuttuneet ja toimintaa on keskitetty isoihin laboratorioihin. Lisäksi on tullut uusia yrityksiä tuottamaan laboratoriopalveluja, Haapala sanoo.


Haapalan mielestä johto vastaa laboratorion laatupolitiikasta, mutta laadun ylläpidosta vastaa koko henkilökunta.


- Laadun tekevät ihmiset - ei järjestelmä on Haapalan vankka mielipide.

Fimlab on Suomen suurin laboratorioalan yritys


Fimlab on Suomen suurin laboratorioalan yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluja sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta julkisen terveydenhuollon tarpeisiin Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa. Palvelumme kattaa niin näytteenoton kuin eri laboratorioerikoisalojen analytiikan. Fimlab Laboratoriot Oy:n omistavat Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymät, ja se on ensimmäinen julkisen terveydenhuollon puolelle perustettu laboratorioyhtiö. 


 


 SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2005 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization