header kompassi
A- A+


Laatutoiminta ei saa olla erillään muusta toiminnasta


Julkaistu 17.2.2016


Laatujärjestelmä on laatutoiminnan kokonaisuus, joka ei saa olla erillään yrityksen muusta toiminnasta, sanoo Fimlab Laboratoriot Oy:n osastonylilääkäri ja laatupäällikkö Anna-Maija Haapala. Laboratorioissa noudatetaan omaa standardia SFS-EN ISO 15189.


Mitä standardi SFS-EN ISO 15189 vaatii laboratoriolta?


Anna-Maija_2
Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala
- Tähän on vaikea kovin lyhyesti vastata, mutta SFS-EN ISO 15180 vaatii erityisesti kokonaisvaltaista laadunhallintaa, siten että laadunhallintajärjestelmä ottaa huomioon koko laboratoriotoiminnan prosessin. Standardissa on vaatimuksia niin johdolle kuin tekniselle toiminnalle. Keskeistä on palvelujen käyttäjien tarpeiden huomioiminen. Standardi vaatii laboratoriolta mm. johdon sitoutumista, oman prosessin ymmärtämistä, riskien hallintaa, henkilökunnan kuulemista, jatkuvaa parantamista ja eettisten periaatteiden huomioimista, laatupäällikkö Haapala selvittää.

Miten standardi SFS-EN ISO 15189 suhtautuu standardiin ISO 9001?


Standardin SFS-EN ISO 15189 johtamisjärjestelmän vaatimukset noudattavat standardin ISO 9001:2008 periaatteita ja ovat siten linjassa sen vaatimusten kanssa, Haapala korostaa.


Kliinisen laboratorion keskeinen tehtävä on Haapalan mielestä huolehtia hyvästä asiakaspalvelusta ja tuottaa oikeita tuloksia oikea-aikaisesti.


- Laadukas laboratorio tunnistaa palvelun käyttäjien tarpeet, tuntee oman toiminnan (prosessin),  pitää huolta henkilökunnan osaamisesta ja  on joustava. Laadukkaassa laboratoriossa on hyvä johtamiskäytäntö, johto on sitoutunut laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen ja toteutukseen ja jatkuvaan parantamiseen/kehittymiseen, Haapala luettelee.

Kuinka laboratorioiden toimintaympäristö on muuttunut?


- Vieritestausten käyttö lisääntyy, automaation mahdollisuudet ovat kasvaneet, organisaatiot  ovat muuttuneet ja toimintaa on keskitetty isoihin laboratorioihin. Lisäksi on tullut uusia yrityksiä tuottamaan laboratoriopalveluja, Haapala sanoo.


Haapalan mielestä johto vastaa laboratorion laatupolitiikasta, mutta laadun ylläpidosta vastaa koko henkilökunta.


- Laadun tekevät ihmiset - ei järjestelmä on Haapalan vankka mielipide.

Fimlab on Suomen suurin laboratorioalan yritys


Fimlab on Suomen suurin laboratorioalan yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluja sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta julkisen terveydenhuollon tarpeisiin Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa. Palvelumme kattaa niin näytteenoton kuin eri laboratorioerikoisalojen analytiikan. Fimlab Laboratoriot Oy:n omistavat Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymät, ja se on ensimmäinen julkisen terveydenhuollon puolelle perustettu laboratorioyhtiö. 


 


 SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

12.10.2018 Standardit esillä Suomen Kansallismuseon uusimmassa näyttelyssä

Suomen Kansallismuseossa avautui ”10 000 vuotta muotoilua – Ihminen Aine Metamorfoosi” -näyttely, jossa on esillä viisi vanhaa kansallista standardia vuosilta 1927–1959 sekä yksi edelleen voimassa oleva standardi vuodelta 2008. Standardien aiheina ovat jäkälälaatikko (1929), jalasväli (1951), viinapullo (1944), paperikoot (1927), kirjoituskoneiden näppäimistö (1959) ja näppäimistökaavio (2008).

Lue lisää

9.10.2018 Mikä viikko?

Nykyisin kansainvälisessä käytössä oleva viikkojen numerointi perustuu kansainväliseen standardiin ISO 8601. Standardin mukaan viikko alkaa maanantaista ja vuoden viikot numeroidaan vuoden alusta lähtien siten, että viikko 1 on ensimmäinen viikko, johon kuuluu vähintään neljä alkaneen vuoden päivää eli vuoden ensimmäinen torstai.

Lue lisää

8.10.2018 SFS:n luettelo 4/2018 ilmestynyt

SFS:n luettelo 4/2018 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan kesä-syyskuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Seuraava luettelo ilmestyy tammikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization