Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 6.4.2016 
yleisheader

Suomi otti vetovastuun kierrätyspolttoainekomiteasta

 

ISOon on perustettu kiinteiden kierrätyspolttoaineiden standardien laadintaan uusi tekninen komitea ISO/TC 300. SFS on ottanut hoitaakseen komitean puheenjohtajuuden. Puheenjohtajaksi on nimitetty DI Mikko Talola. Komitea pitää ensimmäisen kokouksensa Helsingissä 18. huhtikuuta 2016.

 

Lue lisää 


Vahvistusvuosi SFS-standardin tunnukseen

 

Standardisointilautakunta päätti kokouksessaan 5. huhtikuuta 2016, että jatkossa SFS-standardien tunnukseen merkitään myös standardin vahvistusvuosi. SFS siirtyy näin samaan käytäntöön, mikä on ollut eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa.  


Uusi standardisoinnin historiikki

 

SESKO on julkaissut satasivuisen historiikin ”SESKO – 50 vuotta asiantuntemusta ja luotettavuutta”. Kirjan tarkoituksena on kertoa nykyisille ja tuleville standardisoijille, millaisen matkan sähkötekninen standardisointi Suomessa on kulkenut.  Se on kehittynyt talkoovoimin tehdystä harrastelusta nykyaikaiseksi yhteiskunnan eri toimijoita palvelevaksi ja kansainvälisesti laajasti verkottuneeksi yhteisöksi.

 

Tutustu julkaisuun

 

Kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta keskitetään

 

Paljon standardeja hyödyntävä kuntien tehtäviin kuulunut kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta valtiollistetaan ja keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin. Myös aluehallintovirastojen kuluttajaturvallisuusvalvonnan ohjaustehtävä poistuu. Muutokset astuvat voimaan 1.5.2016.

 

Lue lisää

 

Tuotesääntelyuudistuksen käsittely eduskunnassa alkoi

 

Hallitus antoi 3.3.2016 eduskunnalle neljä ensimmäistä lakiesitystä tuotesääntelyuudistuksestaan. Esitysten taustalla on EU:n markkinavalvonta- ja akkreditointiasetus, joka ensi kertaa säätää tuotesääntelyn EU-tasolla akkreditoinnista (pätevyyden toteamisesta) ja markkinavalvonnan vähimmäisvaatimuksista. Markkinavalvonta nojaa paljon standardeihin. Uudistus käsittää 10  nk. uuden lähestymistavan direktiiviä ja koskee useita teknisiä tuotesektoreita, mm. sähkölaitteet, hissit, ilotulitteet, painelaitteet ja mittaamisvälineet. Uudistus yhdenmukaistaa sääntelyn rakennetta, mikä helpottaa useiden säädösten samanaikaista noudattamista.  

 

Lue lisää

  

Kansainvälinen standardien kotisivu uusittu

 

Kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen ISO, IEC ja ITU yhteistyöelin World Standards Cooperation (WSC) on uusinut nettisivunsa. Sivuilla on paljon yleistietoa standardien hyödyistä.

 

Tutustu sivuihin http://www.worldstandardscooperation.org/.

 

FINAS-akkreditointipalvelun uusi verkkosivusto julkaistu

 

Tukesin akkreditointiyksikkö FINASin verkkosivusto finas.fi on nyt kokonaisuudessaan uudistettu. FINASin toiminta pohjaa kansainvälisiin standardeihin. Sivustolle on koottu kattavasti tietoa mm. akkreditoinnista ja akkreditointiprosessista sekä FINASin tehtävistä, palveluista ja koulutuksista.

 

Uusi sivusto on osoitteessa www.finas.fi

 

ISO on päivittänyt  standardien laadinnan ohjeet

 

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn standardien laadinnan ohjeet (ISO/IEC directives) on päivitetty. Uutta on mm, että määräajat lasketaan jatkossa viikkoina kuukausien sijaan. Käytännössä kaksi kuukautta on kahdeksan viikkoa. Uudet työkohde-ehdotukset voidaan jatkossa hyväksyä vain kirjallisen menetelyn kautta, ei kokouksissa. Muutokset astuvat voimaan toukokuun 2016 alussa.

 

ISO julkaisee uusitut ohjeet 1.5.2016. Voimassaolevat direktiivit löytyvät aina ISOn sivuilta osoitteesta www.iso.org/directives


Henkilöuutiset

 

JohannesrajattuMetstassa on aloittanut uusi asiantuntija DI Johannes Lehtonen (kuvassa). Metstan asiantuntija Mika Vartiainen on valittu eurooppalaisen terässtandardisoinnin koordinointikomitean ECISS/COCORin puheenjohtajaksi vuosille 2016-2018. ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardisation) on CENin liitännäisorganisaatio, joka vastaa teräksiä ja terästuotteita sekä metallisten materiaalien aineenkoetusta koskevien eurooppalaisten standardien laadinnasta.

 

SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman on valittu Sähköinsinööriliiton puheenjohtajaksi kaudelle 2016-2018.


PSK-standardisoinnin toiminnanjohtajana on aloittanut Jukka Koistinen.


Tapahtumat

 

14.4.2016 SFS 5972 Viitemalli pitkäaikaissäilytysarkistolle

9.6.2016 Turvallisen tekniikan seminaari


Lisätiedot SFS:n tapahtumakalenterissa
Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.
Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, 00100 Helsinki
Päätoimittaja: Jyrki Alanko