Suomen Standardisoimisliitto
 Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit 1.12.2016 
header terveys 610 x 135 kopio

Terveydenhuollon tiedonhallinta -standardin julkaisutilaisuus


Tervetuloa mukaan julkaisutilaisuuteen, jossa esitellään tänä syksynä ilmestyneen kansainvälisen standardin suomennos Tiedonhallinta terveydenhuollossa standardin ISO/IEC 27002 avulla (SFS-EN ISO 27799). Siinä tietoturvallisuuden hallintakeinot on tarkennettu erityisesti terveydenhuoltoon sopiviksi.

 

Standardin esittelee sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen. Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta on myös mukana kertomassa Sote-tietojärjestelmien tietoturvavaatimuksista.

 

Julkaisutilaisuus pidetään SFS:llä tiistaina 13. joulukuuta 2016 klo 10-11.30. Kahvitarjoilu alkaa klo 9.30. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterin kautta.

 

Vanhustenpalvelut-komitean työ starttasi


Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin uusi tekninen komitea “Vanhustenpalvelut" (CEN/TC 449) aloitti työskentelyn Brysselissä 19. syyskuuta. Suomi oli mukana aloituskokouksessa. Kokouksessa vahvistettiin komitean soveltamisala ja käsiteltiin toimintastrategia ja työohjelma.


Lue lisää


Avustaja- ja opaskoirille standardinmukainen koulutus


Opas- tai avustajakoirien koulutusta koskeva standardisointityö (CEN/TC 452) lähti liikkeelle marraskuun lopulla, kun YTL piti seurantaryhmän aloituskokouksen, johon oli kutsuttu suomalaisia toimijoita. Standardisointityö otettiin kokouksessa tervetulleena vastaan, ja suomalaiset lähtevät aktiivisesti työhön mukaan. Komitean ensimmäinen kokous pidetään 13. joulukuuta Zagrebissa. Suomesta osallistutaan tähän kokoukseen.


Standardin myötä alalle saadaan yhteiseurooppalaiset ohjeet siitä, mitä seikkoja koirakoulutuksessa on otettava huomioon.


Lisätiedot: Pertti Isoniemi, YTL

 

Potilaskeskeisen terveydenhoidon standardisointi käynnistyi


Potilaskeskeisen terveydenhoidon standardisointi on käynnistynyt. Ehdotus standardisoinnin aloittamisesta tuli Ruotsista, Göteborgin yliopistolta, jossa aihetta on tutkittu paljon. Nyt tutkimustulokset halutaan siirtää käytäntöön. 


Lue lisää

 

Vammaisten siirtoon tarkoitettujen nostolaitteiden standardia ehdotetaan uusittavaksi


Komiteassa CEN/TC 293 on äänestyksessä työkohde-ehdotus standardin SFS-EN ISO 10535.2006 ”Nostolaitteet vammaisten siirtoon. Vaatimukset ja testausmenetelmät” uusimiseksi. Standardi on tarkoitus uusia yhteistyössä komitean ISO/TC 173 kanssa CEN/TC 293:n vetovastuulla. Työtä varten perustetaan uusi työryhmä, jolle CEN hakee samalla vetäjää ja jäseniä.


Lisätiedot: Pertti Isoniemi, YTL


SFS-EN ISO 9999 " Vammaisten apuvälineet. Luokitus ja termit" - uusi painos vahvistettu


ISO 9999 -apuvälineluokitus on kansainvälinen järjestelmä, jossa ISO-numerokoodilla voi etsiä apuvälinetietoa mistä tahansa apuvälinetietokannasta, joka on tehty apuvälineluokituksen mukaan. Luokituksessa on kolme tasoa. Jokaisella apuvälineellä on oma nimikkeensä ja sitä vastaava numerokoodi. Standardista on ilmestynyt juuri uusi painos, ja se on parhaillaan käännettävänä suomeksi, ja suomenkielinen painos ilmestyy vuoden 2017 alussa.

Lisätiedot: Pertti Isoniemi, YTL

 

Apuvälinestandardi uusittavana


Kesällä oli hyväksyttävänä ehdotus standardien SFS-EN 12182Vammaisten apuvälineet. Yleiset vaatimukset ja testimenetelmät” ja SFS-EN ISO 16201 ”Vammaisten apuvälineet. Asuinympäristön hallintajärjestelmät” uusimisesta. Uusi standardi tulisi siis sisältämään edellä mainittujen standardien vaatimukset soveltuvin osin. Kyseessä on komiteoiden CEN/TC 293 ja ISO/TC 173 yhteistyö. Standardin laadinta tapahtuu komitean ISO/TC 173 vetovastuulla. Uudeksi tunnukseksi tulee EN ISO 16201. ISO/TC 173 on perustanut standardin laadintaa varten työryhmän WG 12, jolle ISO etsii vetäjää (convenor) työn käynnistämiseksi.


Lisätiedot: Pertti Isoniemi.


Innovaatiojohtamisen standardit


SFS:n seminaarissa käsitellään 12. tammikuuta 2017 innovaatiojohtamiseen liittyvää eurooppalaista ja kansainvälistä standardisointia.


Lue lisää

 

Uudet julkaisut

 

Puhdastilat


SFS-EN ISO 14644-1:2015 Puhdastilat ja puhtaat alueet. Osa 1: Hiukkaspitoisuuden perusteella tehtävä puhtausluokitus

 

SFS-EN ISO 14644-2:2015 Puhdastilat ja puhtaat alueet. Osa 2: Puhdastilan ilmanpuhtauden seuranta hiukkaspitoisuuden perusteella

 

Puhdastiloja ja puhtaita vyöhykkeitä koskeva standardisarjan uusin osa SFS-EN ISO 14644-14 "Puhdastilat ja puhtaat alueet. Osa 14: Laitteen käyttöön soveltuvuuden arviointi ilman hiukkaspitoisuuden perusteella" on ilmestynyt. Standardi käännetään suomeksi. Ennen soveltuvuuden arviointia asiakkaan ja toimittajan on sovittava puhdastilan hiukkaskoosta ja puhtausluokituksesta, joihin arviointi perustuu.

 

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

 

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuutta koskevan standardin

IEC 82304-1:2016: Health software - Part 1: General requirements for product safety

 

Standardia sovelletaan yleisillä tietokonealustoilla käytettävien, ilman niihin liittyvää erityistä laitetta tai anturia markkinoitavien terveydenhuollon ohjelmistotuotteiden kanssa, ja sen ensisijainen tarkoitus on antaa vaatimuksia valmistajille.

 

Standardi kattaa koko elinkaaren, mukaan lukien suunnittelu, validointi, asennus, ylläpito ja käytöstä poistaminen.

 

Lisätiedot Ari Honkala, SESKO (etunimi.sukunimi@sesko.fi)

 

  

Kaikki terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit löytyvät SFS:n verkkokaupasta. Astu sisään osoitteessa sales.sfs.fi

 

Julkaisijat

YTL


 

SESKO


SFS-logoFIHTA HealthtechFINLAND LOGOToimitus


SFS Malminkatu 34, 00100 Helsinki, puh 09 149 9331

Päätoimittaja: Jyrki Alanko