Suomen Standardisoimisliitto
 Terveydehuollon ja laboratorioalan standardit 18.2.2016 
header terveys 610 x 135

Terveydenhuollon laitteiden laatustandardista ISO 13485 pian uusi painos


Terveydenhuolloin laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia koskeva standardi julkaistaan pian. Standardissa määritetään vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle käytettäväksi organisaatioissa, jotka tarjoavat terveydenhuollon laitteita ja niihin liittyviä palveluita. Standardi on tarkoitettu nimenomaan laitevalmistajille.


Lue lisää


Puhdastilastandardisarja laajenee


Kymmenosainen puhdastiloja koskeva standardi (SFS-EN ISO 14644) saa pian lisäosia, kun kansainvälisessä standardisointijärjestössä (ISO) hyväksytään kuusi uutta työkohdetta. Standardi käsittelee monipuolisesti puhdastilojen suunnittelua, valvontaa ja testausta ja ilman ja pintojen puhtautta, luokitusta ja valvontaa.


Lue lisää


Vetokaapeille uusia vaatimuksia


Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin komiteassa CEN/TC 332 ”Laboratoriovälineet” on hyväksytty viisi uutta standardisointikohdetta koskien vetokaappeja ja laboratorioasennuksia:

  • Fume cupboards - Filtration fume cupboards (FFC)

  • Fume cupboards for work with radioactive materials

  • Limit values for testing fume cupboards - List of national border values

  • Isolators for chemistry laboratories

  • Laboratory installations — Ventilation systems in laboratories

Standardien laadintaan ehtii vielä mukaan!


Lisätiedot Pertti Isoniemi, YTL (etunimi.sukunimi@ytl.fi)


Iäkkäiden hoidon laadulle ehdotetaan standardia


Vanhusten suhteellisen väestöosuuden kasvaessa myös standardisoijien on pystyttävä vastaamaan kasvun aiheuttamiin haasteisiin. Eurooppalaisessa standardisoimisjärjestö CENissä on ehdotettu uutta standardisointialuetta työnimellä "Quality of care for elderly people in ordinary or residential care facilites". Komitean työ koskisi laajasti arki- ja asumispalveluita tarvitsevien iäkkäiden ihmisten hoidon, palvelun, sairaanhoidon ja kuntoutuksen laatua. Aloitteen on tehnyt Ruotsin standardisoimisjärjestö SIS.


Lue lisää


Staattinen sähkö hallintaan terveydenhuollon tiloissa

 

Uutiskirjeessä 9.10.2015 kerrottiin Suomen tekemästä aloitteesta laatia standardi staattisen sähkön hallintaan terveydenhuollon tiloissa. Standardin laatimista varten perustettu IEC TC 101 projektiryhmä PT 61340-6-1 (Electrostatic control in health care facilities) kokoontui Helsingissä SESKOn tiloissa 18–19.11.2015 suomalaisen puheenjohtajansa Toni Viheriäkosken johdolla. Suomen lisäksi projektiryhmän kokoukseen osallistui asiantuntijoita Japanista, Englannista, Sveitsistä, Ruotsista ja USA:sta. Kokouksessa työstettiin ensimmäistä versiota standardiehdotuksesta. Työryhmän seuraava kokous on kesäkuun lopulla Hollannissa, jossa on tavoitteena saada valmiiksi kansallisille komiteoille lausuntokierrokselle lähetettävä luonnos (Committee Draft).

 

Lisätiedot Ari Honkala, SESKO (etunimi.sukunimi@sesko.fi)

 

Laatutoiminta ei saa olla erillään muusta toiminnasta - artikkeli


Laatujärjestelmä on laatutoiminnan kokonaisuus, joka ei saa olla erillään yrityksen muusta toiminnasta, sanoo Fimlab Laboratoriot Oy:n osastonylilääkäri ja laatupäällikkö Anna-Maija Haapala. Laboratorioissa noudatetaan omaa standardia SFS-EN ISO 15189.


Lue koko artikkeli


Yhteistyössä:

YTL, SESKO ja FiHTA


Toimitus:

SFS Malminkatu 34, 00100 Helsinki, puh 09 149 9331

Päätoimittaja: Jyrki Alanko (etunimi.sukunimi@sfs.fi)Seuraa käyttäjää @standardeista
Osoitelähde: SFS:n uutiskirjerekisteri