Suomen Standardisoimisliitto
 Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit 24.5.2016 
header terveys 610 x 135

Laatujärjestelmästandardin SFS-EN ISO 13485 esittelytilaisuus 6.6.2016 - tervetuloa!


stetos2Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia koskeva standardi SFS-EN ISO 13485 esitellään pidetään 6.6.2016 klo 14.00 SFS:ssä (Malminkatu 34, Helsinki). Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan standardista ja muutoksista.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot SFS:n tapahtumakalenterissa. Tilaisuutta on myös mahdollista seurata suoratoistona netissä ja tallenteena tilaisuuden jälkeen.

Lue lisää standardista


Telelääketieteen palvelut hyötyvät standardeista


Telelääketieteessä pätevät samat laatuvaatimukset kuin perinteisissä terveydenhuoltopalveluissa. Joitakin erityisiä seikkoja on kuitenkin syytä ottaa huomioon. Ohjenuorana terveydenhuollon etäpalveluiden suunnittelussa voi käyttää ISOn teknistä spesifikaatiota ISO/TS 13131 Telehealth services - Quality planning guidelines. Sen avulla voi parantaa palveluiden ja niihin liittyvien ohjeistusten laatua.

 

Lue lisää >>


Vanhustenpalveluille tulossa standardi


Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on perustanut uuden teknisen komitean CEN/TC 449 “Quality of care for elderly people in ordinary or residential care facilites". Komitean työ koskee laajasti arki- ja asumispalveluita tarvitsevien iäkkäiden ihmisten hoidon, palvelun, sairaanhoidon ja kuntoutuksen laatua. Komitean sihteeristötehtävät on annettu aloitteen tehneelle Ruotsin standardisoimisjärjestö SIS:lle.

Lue lisää >>


Apuvälinestandardi uusittavana

Ruotsi ehdottaa vammaisten apuvälineitä koskevan standardin SFS-EN 12182 Vammaisten apuvälineet. Yleiset vaatimukset ja testimenetelmät” uusimista. Samalla standardiin vietäisiin sisään standardin SFS-EN ISO 16201 ”Vammaisten apuvälineet. Asuinympäristön hallintajärjestelmät” vaatimukset. Uusi, nyt työkohde-ehdotuksena oleva, standardi tulisi siis sisältämään edellä mainittujen standardien vaatimukset soveltuvin osin.

Kyseessä on komiteoiden CEN/TC 293 ja ISO/TC 173 yhteistyö. Työkohde-ehdotus on paraikaa hyväksyttävänä kummassakin komiteassa. Standardin laadinta tehtäisiin ISO/TC 173:n vetovastuulla. Uudeksi tunnukseksi tulee EN ISO 16201.

Lisätiedot Pertti Isoniemi, Yleinen Teollisuusliitto YTL


Verenpainemittarien liittimet


IEC on julkaissut maaliskuussa standardin IEC 80369-5:2016 - Connectors for limb cuff inflation applications.

 

Standardi on laadittu komiteoiden IEC SC 62D (Electromedical equipment), ISO TC 210 (Quality management and corresponding general aspects for medical devices) ja CEN/CENELEC TC3/WG 2 (Smallbore connectors) yhteistyönä, ja se läpäisi sekä IEC- että ISO-äänestyksen 100%:sti.

 

Tämä standardi määrittelee rakenteen ja mitat verenpainemittareiden manseteissa käytettävien ilmaletkujen liittimille. Standardin mukaiset liittimet eivät sovi yhteen muiden IEC 80369 -standardisarjan liittimien kanssa, estäen näin väärien kytkentöjen aiheuttamat vaaratilanteet.


Lisätiedot Ari Honkala, SESKO


Seuraa käyttäjää @standardeista


Osoitelähde: SFS:n uutiskirjerekisteri

 

 

Uudet julkaisut

Terveydenhuollon laitteiden laatustandardi SFS-EN ISO 13485 on julkaistu suomeksi.


Osteopatiapalveluita koskevat eurooppalaiset vaatimukset ja suositukset määritellään uudessa standardissa SFS-EN 16686.

 

Terveydenhuollon laitteisiin liittyy monia sähköalan standardeja. Voitte hankkia ne kaikki yksittäin SFS Kaupasta tai kestotilauksena online-palvelun kautta.

 

SFS on koonnut tärkeimmät johtamisen standardit aihealueittain yhdeksi kokonaisuudeksi. Voitte hankkia standardit käyttöönne SFS Online –palvelun kautta. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353.


SFS:n sidosryhmälehden Presiis uusi numero on ilmestynyt. Numeron teemana on kiertotalous. Presiis ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Se on korvannut aiemmin ilmestyneen SFS-tiedotus-lehden.  


Vahvistusvuosi SFS-standardin tunnukseen

 

Standardisointilautakunta päätti kokouksessaan 5. huhtikuuta 2016, että jatkossa SFS-standardien tunnukseen merkitään myös standardin vahvistusvuosi. SFS siirtyy näin samaan käytäntöön, mikä on ollut eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa. 

Uusi käytäntö on otettu käyttöön 6.5.2016. 


Esimerkki uudesta tunnuksesta: SFS-EN ISO 21549-5:2016. 


Julkaisijat:

YTL


 

SESKO


SFS-logoFIHTA HealthtechFINLAND LOGOToimitus:


SFS Malminkatu 34, 00100 Helsinki, puh 09 149 9331

Päätoimittaja: Jyrki Alanko