header julkaisut ja palvelut
A- A+

Löydä oman alasi julkaisut

Standardeja on hyvin monilta eri aloilta ja ne koskevat tuotteita, palveluja ja menetelmiä.


SFS-verkkokaupan luettelossa voi hakea SFS- ja ISO-standardeja hakusanalla tai   ns. ICS-ryhmittelyn kautta. Standardit ryhmitellään aiheen mukaisesti ICS-ryhmiin (International Classification for Standards). Yksi standardi voi kuulua useaan ICS-ryhmään.


Tietoa tietyn aihealueen standardeista ja standardisoinnista löydät myös näiden verkkosivujen osiosta Aihealueet.


SFS:n tietopalvelu auttaa kaikissa standardeja koskevissa asioissa. Teemme muun muassa selvityksiä standardeista ja EU-direktiiveistä. 


SFS:n kirjastossa voi käydä tutustumassa standardeihin arkisin klo 8–16 osoitteessa Malminkatu 34, Helsinki. Tervetuloa!


WTO-tietopiste vastaa kyselyihin, jotka koskevat WTO-jäsenvaltioiden valmiita ja valmisteilla olevia teknisiä määräyksiä, standardeja ja varmentamismenetelmiä.


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization