header valokeila
A- A+

Johtamisjärjestelmän audintointiohjeet

(ISO 19011)

Johtamisjärjestelmä on yksi työväline organisaatiolle päämäärien tavoittelussa. Johtamisjärjestelmällä ohjataan organisaatiota toimimaan jatkuvasti paremmin ja kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin – se edesauttaa organisaation perustoimintojen hoitumista luotettavasti ja aikaa ja resursseja jää enemmän keskeisille liiketoiminnoille. Jotta johtamisjärjestelmä ajaa asiansa, on sen toimivuutta tarkasteltava säännöllisesti.

Auditoinnilla seurataan johtamisjärjestelmän toimivuutta

Organisaation johtamisjärjestelmään voi kuulua yksi tai useampi ISO-standardin mukainen hallintajärjestelmä, jotka muodostavat yhdessä johtamisjärjestelmän. Yksittäinen hallintajärjestelmä voi koskea esimerkiksi laatua (ISO 9000) tai energianhallintaa (ISO 50001), tietoturvaa (ISO 27000) tai työturvallisuus- ja työterveysasioiden johtamista (ISO 45001). Kaikki nämä tarvitsevat säännöllistä auditointia.

Auditoinnin voi tehdä organisaatio itse tai sen voi teettää ulkoisella osapuolella.  Auditoinnilla valvotaan hallintajärjestelmän toimivuutta ja esimerkiksi osoitetaan sen hyödyllisyys.

Auditointi voi kohdistua yhteen tai useampaan toimintoon:
  • yhdessä tai useammassa hallintajärjestelmässä määritellyt vaatimukset
  • olennaisten sidosryhmien vaatimukset ja toimintatavat
  • lakien ja asetusten vaatimukset
  • yksi tai useampi hallintajärjestelmän prosessi
  • koko johtamisjärjestelmän suunnitelmien vastaaminen valittuihin tuotoksiin/tuloksiin (esim. laatusuunnitelma, projektisuunnitelma)

Standardi antaa ohjeet

Johtamisjärjestelmän auditoinnin periaatteet kerrotaan standardissa ISO 19011:2018. Standardista on hyötyä niin auditointiohjelman hallintaan kuin johtamisjärjestelmän auditointiin. Sen pohjalta voi myös laatia organisaation omat ohjeet auditointeja varten.
Standardi on uusittu vuonna 2018 ja suomeksi se ilmestyy alkuvuodesta 2019. Standardi uusittiin, jotta ohjeistus vastaa uusittujen hallintajärjestelmästandardien vaatimuksia.


Linkkejä:

Uutinen 8.8.2018: Uusittu auditointistandardi vahvistettu SFS-standardiksi

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

17.1.2019 Euroopan komissio sponsoroi sähköisen laskutuksen (eInvoicing) käyttöönottoa – standardit käyttöön maksutta

Euroopan komission tavoitteena on siirtyä vuoden 2020 aikana julkisissa hankinnoissa sähköiseen laskutukseen. Saavuttaakseen tavoitteensa komissio sponsoroi julkisten hankintojen sähköisen laskutuksen standardien käyttöönottoa EU:n alueella. Kaksi sähköisen laskutuksen tärkeintä standardia on mahdollista hankkia SFS:n verkkokaupasta käyttäjälle maksutta.

Lue lisää

10.1.2019 Kattolamppujen pistokytkin muuttuu

Suomessa käytössä oleva kattovalaisimien pistoke uudistuu. Jo 30 vuotta on ollut käytössä helppokäyttöisiä ruotsalaiseen standardiin perustuvia pistokkeita, jotka ovat korvanneet perinteiset sokeripalat. Uusi pistoke perustuu vuonna 2009 eurooppalaiseksi standardiksi vahvistettuun maailmanlaajuiseen standardiin. Pohjoismaat hakivat ja saivat standardin käyttöönottoon kymmenen vuoden siirtymäajan, joka päättyy 1.4.2019.

Lue lisää

8.1.2019 SFS:n luettelo 1/2019 ilmestynyt

SFS:n luettelo 1/2019 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan loka-joulukuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Luettelosivulla on myös linkki 5.12.2018 julkaistuun SFS:n kansalliseen työohjelmaan. Seuraava luettelo ilmestyy huhtikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization