header valokeila
A- A+

ISO 22000 Elintarviketurvallisuus


Elintarvikeketjun tuottajien ja palveluntarjoajien yhteinen tavoite on saada kuluttajan ulottuville turvallista ruokaa. Ruoan turvallisuus on yksi elintarvikealan elinkeinonharjoittajan ydinkysymyksiä – jos kuluttaja sairastuu ruoasta, sillä on suora vaikutus liiketoimintaan.

Elinkeinonharjoittajan on toimittava maan säädösten ja lain mukaan. Jos haluaa erottua muista ja pyrkiä erityisen hyvään laatuun, on olemassa muita vapaaehtoisuuteen perustuvia sääntöjoukkoja.

ISO 22000 oman tuotannon ja viennin hyväksi

Suomalaisten elintarvikkeiden raaka-aineet ovat peräisin suhteellisen puhtaasta luonnosta. Suomalaisilla on myös korkea ravitsemuksellinen osaaminen ja hygienia. Lisäksi elintarvikkeiden tuotantoa koskeva lainsäädäntö on Suomessa ja Euroopassa tarkkaa. Säännösten noudattamista Suomessa valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran valvonta kattaa koko elintarvikeketjun – tuotannon, markkinoinnin, tuonnin ja viennin.

Elintarviketeollisuuden hallintajärjestelmästandardia ISO 22000 (Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille) käyttämällä organisaatio voi osoittaa tuotannon, kuljetusten ja tarjoilun täyttävän kansainväliset elintarviketurvallisuuden olennaiset kriteerit niin, että kuluttajan on turvallista nauttia ruokansa.

ISO 22000:n perusteella laadittava elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä auttaa kehittämään toimintaa jatkuvasti ja se huomioi myös paikallisen lainsäädännön. Hallintajärjestelmässä tärkeää on organisaation oma sitoutuminen turvallisen ruoan tuotantoon ja ruoan turvallisuudesta kertominen siitä kiinnostuneille osapuolille. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän toimintaa voi valvoa omatoimisesti sisäisten auditointien avulla tai esimerkiksi ulkopuolisen sertifioijan avulla.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä sopii kaikkien elintarvikkeiden kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden käyttöön. Käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi elintarvikkeiden valmistajat, varastoijat ja jälleenmyyjät, ruokapalveluiden tuottajat sekä elintarvikkeiden valmistukseen ja tarjoiluun liittyvien pakkausten ja muiden astioiden valmistajat. Hallintajärjestelmä sopii myös rehuvalmistajille ja muille eläinten ruokien tuottajille.

ISO 22000 maahantuonnin tukena

Elintarvikkeita ja niiden valmistusta koskeva lainsäädäntö ei ole kaikkialla yhtä tiukka kuin Suomessa tai Euroopassa. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi ISO 22000 paikkaa osaltaan tätä eroa.

Standardi edellyttää aina paikallisten lakien ja säädösten noudattamista, mutta jos ne ovat kansainvälisesti katsottuna riittämättömät, standardi auttaa saavuttamaan kansainvälisesti hyväksi katsotun tason. Standardi on siis avuksi myös elintarvikkeiden ja raaka-aineiden maahantuojille. Jos elintarvikkeiden tuottaja on sertifioinut toimintansa ISO 22000 -standardin mukaisesti, tietää maahantuoja, että kansainväliset vaatimukset täyttyvät.

Vuonna 2018 uusittu ISO 22000 -standardi

  • on yhteensopiva muiden ISOn hallintajärjestelmästandardien kanssa
  • sisältää kaksi johtamisen mallia (PDCA-mallia, Demingin ympyrää): toinen hallintajärjestelmälle ja toinen tuotannolle. Yhdessä käytettynä malleilla voi toteuttaa HACCP-omavalvontaa.
  • erottelee tuotantoon ja liiketoimintaan liittyvät riskit toisistaan
  • antaa selvät kuvaukset kriittisten hallintapisteiden (CCP:n), riskinhallinnan erityistukiohjelmien (OPRP:n) ja tukiohjelmien (PRP:n) eroista
  • määrittää toimitusketjun entistä laajemmin tavarantoimittajasta asiakkaaseen
  • edellyttää ylimmän johdon sitoutumista
  • käyttää entistä selkeämpiä termejä
  • on tarkoitettu nykyaikaisen elintarviketeollisuuden käyttöön
  • huomioi sidosryhmät

>> ISO 22000 SFS:n verkkokaupassa

>> Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardien laadintaan osallistuu Suomesta standardisointiryhmä SFS/SR 224. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

14.11.2018 Lue Johtamisen standardit 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" numero 4/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. SFS:n 7.11.2018 Vanhalla ylioppilastalolla järjestämää tapahtumaa "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", kestävää rahoitusta, kiertotaloutta ja standardia ISO 9004.

Lue lisää

13.11.2018 SFS:n asiakastyytyväisyystutkimus käynnissä

Meille on tärkeää saada palautetta toiminnastamme kehitystyön pohjaksi. Jos Taloustutkimus on sinuun yhteydessä, toivottavasti ehdit vastata haastateluun!

Lue lisää

8.11.2018 Nousevilla teknologia-alan yrityksillä heräämisen paikka: standardeihin on panostettava ajoissa pärjätäkseen kansainvälisillä markkinoilla

Tekoälyn standardisoimisen aika on juuri nyt, todettiin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n järjestämässä Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus -tapahtumassa keskiviikkona 7.11. Uusien teknologia-alan yritysten olisi syytä havahtua standardisointiin ajoissa, jotta ne pystyvät pärjäämään yhä kiihtyvämmällä tahdilla muuttuvilla markkinoilla.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization