header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30400:2016 Henkilöstöjohtaminen. Sanasto


Standardi SFS-ISO 30400:2016 luo pohjan yhteiselle kielelle henkilöstöasioissa ja helpottaa näin viestintää. Standardissa on määritelty henkilöstöjohtamisen termit ja käsitteet sekä suomeksi että englanniksi. Suomennos sisältää standardin alkuperäisen englanninkielisen tekstin kokonaisuudessaan.


Standardien sanasto-osat edesauttavat kansainvälisesti toimivia organisaatioita muodostamaan käyttöönsä yhtenäisen termistön, joka tukee tehokasta toimintaa.


Standardin sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Organisaatioon liittyvät termit

4 Henkilöstövoimavaroihin ja suunnitteluun liittyvät termit

5 Ihmisiin ja organisaatioon liittyvät termit

6 Henkilöstövoimavarojen mittareihin liittyvät termit

7 Henkilöstövoimavarojen hallintaan liittyvät termit

8 Kestävään työllistymiseen liittyvät termit

9 Monimuotoisuuteen ja osallistamiseen liittyvät termit

10 Henkilöstösuunnitteluun liittyvät termit

11 Rekrytointiin liittyvät termit

12 Työvoiman liikkuvuuteen liittyvät termit

13 Kyvykkyyden johtamiseen liittyvät termit

14 Tietämyksen hallintaan liittyvät termit

Kirjallisuus


Standardi on ladattavissa SFS:n verkkokaupasta.