header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30405:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita rekrytointiin

Standardissa annetaan ohjeita siitä, kuinka määritellään osaajalähteitä ja houkutellaan, arvioidaan ja rekrytoidaan ihmisiä. Standardi keskittyy tärkeimpiin prosesseihin ja käytäntöihin, kuten

  • rekrytoinnin toimintaperiaatteiden kehittämiseen
  • siirtymiseen mahdollisten hakijoiden etsimisestä uusien rekrytoitujen työntekijöiden perehdyttämiseen
  • arviointiin ja mittaukseen.


Rekrytoinnin vaikutus organisaation suoritustasoon huomattiin WFPMA:n (World Federation of People Management Association) tutkimuksessa, johon osallistui 4 288 johtajaa 102 maasta. Tutkimus osoitti, että parhaan 20 %:n joukkoon rekrytoinnin onnistumisessa sijoittuneissa organisaatioissa liikevaihdon kasvu oli jopa 3,5-kertaista ja voittomarginaali kaksinkertainen muiden organisaatioiden keskiarvoihin verrattuna.


Standardin tarkoitus on auttaa organisaatioita saavuttamaan rekrytoinnin tavoitteet tarjoamalla ohjeita tehokkaisiin prosesseihin ja menettelyihin, joita rekrytoinnissa tarvitaan.


Sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit ja määritelmät

4 Rekrytointiohjeet

4.1 Yleistä

4.2 Mahdollisten osaajien joukko

4.3 Osaajareservi

4.4 Hakijareservi

4.5 Lisäarvioitavat ehdokkaat

4.6 Ehdokashallinta

4.7 Työsuhteen alkamista edeltävät toimet

4.8 Perehdytys

5 Mittaus, analysointi ja parantaminen

5.1 Yleistä

5.2 Mittausprosessi

5.3 Tulosten analysointi

5.4 Parantaminen

Annex A Työnantajabrändi ja rekrytointi (opastava)

Annex B Rekrytoinnissa yleisesti käytetyt mittarit (opastava)

Annex C Osaajalähteiden määrittelyssä, rekrytoinnissa ja hauissa yleisesti käytetyt työkalut (opastava)

Annex D Rekrytoinnissa usein käytetyt työkalut (opastava)

Kirjallisuus


Standardi on ladattavissa SFS:n verkkokaupasta.