header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30405:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita rekrytointiin

Standardissa annetaan ohjeita siitä, kuinka määritellään osaajalähteitä ja houkutellaan, arvioidaan ja rekrytoidaan ihmisiä. Standardi keskittyy tärkeimpiin prosesseihin ja käytäntöihin, kuten

  • rekrytoinnin toimintaperiaatteiden kehittämiseen
  • siirtymiseen mahdollisten hakijoiden etsimisestä uusien rekrytoitujen työntekijöiden perehdyttämiseen
  • arviointiin ja mittaukseen.


Rekrytoinnin vaikutus organisaation suoritustasoon huomattiin WFPMA:n (World Federation of People Management Association) tutkimuksessa, johon osallistui 4 288 johtajaa 102 maasta. Tutkimus osoitti, että parhaan 20 %:n joukkoon rekrytoinnin onnistumisessa sijoittuneissa organisaatioissa liikevaihdon kasvu oli jopa 3,5-kertaista ja voittomarginaali kaksinkertainen muiden organisaatioiden keskiarvoihin verrattuna.


Standardin tarkoitus on auttaa organisaatioita saavuttamaan rekrytoinnin tavoitteet tarjoamalla ohjeita tehokkaisiin prosesseihin ja menettelyihin, joita rekrytoinnissa tarvitaan.


Sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit ja määritelmät

4 Rekrytointiohjeet

4.1 Yleistä

4.2 Mahdollisten osaajien joukko

4.3 Osaajareservi

4.4 Hakijareservi

4.5 Lisäarvioitavat ehdokkaat

4.6 Ehdokashallinta

4.7 Työsuhteen alkamista edeltävät toimet

4.8 Perehdytys

5 Mittaus, analysointi ja parantaminen

5.1 Yleistä

5.2 Mittausprosessi

5.3 Tulosten analysointi

5.4 Parantaminen

Annex A Työnantajabrändi ja rekrytointi (opastava)

Annex B Rekrytoinnissa yleisesti käytetyt mittarit (opastava)

Annex C Osaajalähteiden määrittelyssä, rekrytoinnissa ja hauissa yleisesti käytetyt työkalut (opastava)

Annex D Rekrytoinnissa usein käytetyt työkalut (opastava)

Kirjallisuus


Standardin voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization