header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30405:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita rekrytointiin

Standardissa annetaan ohjeita siitä, kuinka määritellään osaajalähteitä ja houkutellaan, arvioidaan ja rekrytoidaan ihmisiä. Standardi keskittyy tärkeimpiin prosesseihin ja käytäntöihin, kuten

  • rekrytoinnin toimintaperiaatteiden kehittämiseen
  • siirtymiseen mahdollisten hakijoiden etsimisestä uusien rekrytoitujen työntekijöiden perehdyttämiseen
  • arviointiin ja mittaukseen.


Rekrytoinnin vaikutus organisaation suoritustasoon huomattiin WFPMA:n (World Federation of People Management Association) tutkimuksessa, johon osallistui 4 288 johtajaa 102 maasta. Tutkimus osoitti, että parhaan 20 %:n joukkoon rekrytoinnin onnistumisessa sijoittuneissa organisaatioissa liikevaihdon kasvu oli jopa 3,5-kertaista ja voittomarginaali kaksinkertainen muiden organisaatioiden keskiarvoihin verrattuna.


Standardin tarkoitus on auttaa organisaatioita saavuttamaan rekrytoinnin tavoitteet tarjoamalla ohjeita tehokkaisiin prosesseihin ja menettelyihin, joita rekrytoinnissa tarvitaan.


Sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit ja määritelmät

4 Rekrytointiohjeet

4.1 Yleistä

4.2 Mahdollisten osaajien joukko

4.3 Osaajareservi

4.4 Hakijareservi

4.5 Lisäarvioitavat ehdokkaat

4.6 Ehdokashallinta

4.7 Työsuhteen alkamista edeltävät toimet

4.8 Perehdytys

5 Mittaus, analysointi ja parantaminen

5.1 Yleistä

5.2 Mittausprosessi

5.3 Tulosten analysointi

5.4 Parantaminen

Annex A Työnantajabrändi ja rekrytointi (opastava)

Annex B Rekrytoinnissa yleisesti käytetyt mittarit (opastava)

Annex C Osaajalähteiden määrittelyssä, rekrytoinnissa ja hauissa yleisesti käytetyt työkalut (opastava)

Annex D Rekrytoinnissa usein käytetyt työkalut (opastava)

Kirjallisuus


Standardin voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization