header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30408:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita henkilöstövoimavarojen hallintaan


Standardissa annetaan ohjeita työkaluista, prosesseista ja käytännöistä, joilla voidaan laatia, ylläpitää ja parantaa tehokasta henkilöstövoimavarojen hallintaa organisaatioissa.


Kun organisaatio yhdenmukaistaa tehokkaat henkilöstövoimavarojen hallintaan liittyvät käytännöt ja strategisen suunnittelun, se voi

  • vastata organisatorisiin, sääntelystä aiheutuviin ja operatiivisiin tarpeisiin
  • ennakoida ja hallita henkilöstövoimavaroihin liittyviä riskejä
  • varmistaa, että tähän liittyviä kustannuksia hallitaan ja sijoitusten tuottama arvo mitataan
  • kehittää organisaatiokulttuurin, joka heijastaa organisaation arvoja
  • lisää johtamista, tehostaa viestintää ja lisää yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kesken
  • optimoida suoritustasonsa kokonaisuudessaan.Sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit ja määritelmät

4 Henkilöstövoimavarojen hallinnan periaatteet

5 Roolit, vastuut, sitoutuminen ja vastuullisuus

5.1 Yleistä

5.2 Organisaation hallitus

5.3 Ylin johto

5.4 Operatiivinen johto

6 Henkilöstövoimavarojen hallinnan yhdistäminen organisaation tarpeisiin

6.1 Yleistä

6.2 Viestintä

6.3 Henkilöstövoimavarojen hallintaa koskevien raporttien sisältö

7 Toteuttaminen

Liite A Esimerkkejä henkilöstövoimavarojen hallinnan tehokkuuden arviointiin käytettävistä raportointimalleista (opastava)

Liite B Esimerkkejä raportointimalleista organisaatioiden avuksi (opastava)

Kirjallisuus


Standardi on ladattavissa SFS:n verkkokaupasta.