header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30408:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita henkilöstövoimavarojen hallintaan


Standardissa annetaan ohjeita työkaluista, prosesseista ja käytännöistä, joilla voidaan laatia, ylläpitää ja parantaa tehokasta henkilöstövoimavarojen hallintaa organisaatioissa.


Kun organisaatio yhdenmukaistaa tehokkaat henkilöstövoimavarojen hallintaan liittyvät käytännöt ja strategisen suunnittelun, se voi

  • vastata organisatorisiin, sääntelystä aiheutuviin ja operatiivisiin tarpeisiin
  • ennakoida ja hallita henkilöstövoimavaroihin liittyviä riskejä
  • varmistaa, että tähän liittyviä kustannuksia hallitaan ja sijoitusten tuottama arvo mitataan
  • kehittää organisaatiokulttuurin, joka heijastaa organisaation arvoja
  • lisää johtamista, tehostaa viestintää ja lisää yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kesken
  • optimoida suoritustasonsa kokonaisuudessaan.Sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit ja määritelmät

4 Henkilöstövoimavarojen hallinnan periaatteet

5 Roolit, vastuut, sitoutuminen ja vastuullisuus

5.1 Yleistä

5.2 Organisaation hallitus

5.3 Ylin johto

5.4 Operatiivinen johto

6 Henkilöstövoimavarojen hallinnan yhdistäminen organisaation tarpeisiin

6.1 Yleistä

6.2 Viestintä

6.3 Henkilöstövoimavarojen hallintaa koskevien raporttien sisältö

7 Toteuttaminen

Liite A Esimerkkejä henkilöstövoimavarojen hallinnan tehokkuuden arviointiin käytettävistä raportointimalleista (opastava)

Liite B Esimerkkejä raportointimalleista organisaatioiden avuksi (opastava)

Kirjallisuus


Standardin voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization