header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30408:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita henkilöstövoimavarojen hallintaan


Standardissa annetaan ohjeita työkaluista, prosesseista ja käytännöistä, joilla voidaan laatia, ylläpitää ja parantaa tehokasta henkilöstövoimavarojen hallintaa organisaatioissa.


Kun organisaatio yhdenmukaistaa tehokkaat henkilöstövoimavarojen hallintaan liittyvät käytännöt ja strategisen suunnittelun, se voi

  • vastata organisatorisiin, sääntelystä aiheutuviin ja operatiivisiin tarpeisiin
  • ennakoida ja hallita henkilöstövoimavaroihin liittyviä riskejä
  • varmistaa, että tähän liittyviä kustannuksia hallitaan ja sijoitusten tuottama arvo mitataan
  • kehittää organisaatiokulttuurin, joka heijastaa organisaation arvoja
  • lisää johtamista, tehostaa viestintää ja lisää yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kesken
  • optimoida suoritustasonsa kokonaisuudessaan.Sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit ja määritelmät

4 Henkilöstövoimavarojen hallinnan periaatteet

5 Roolit, vastuut, sitoutuminen ja vastuullisuus

5.1 Yleistä

5.2 Organisaation hallitus

5.3 Ylin johto

5.4 Operatiivinen johto

6 Henkilöstövoimavarojen hallinnan yhdistäminen organisaation tarpeisiin

6.1 Yleistä

6.2 Viestintä

6.3 Henkilöstövoimavarojen hallintaa koskevien raporttien sisältö

7 Toteuttaminen

Liite A Esimerkkejä henkilöstövoimavarojen hallinnan tehokkuuden arviointiin käytettävistä raportointimalleista (opastava)

Liite B Esimerkkejä raportointimalleista organisaatioiden avuksi (opastava)

Kirjallisuus


Standardin voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2015 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization