header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30408:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita henkilöstövoimavarojen hallintaan


Standardissa annetaan ohjeita työkaluista, prosesseista ja käytännöistä, joilla voidaan laatia, ylläpitää ja parantaa tehokasta henkilöstövoimavarojen hallintaa organisaatioissa.


Kun organisaatio yhdenmukaistaa tehokkaat henkilöstövoimavarojen hallintaan liittyvät käytännöt ja strategisen suunnittelun, se voi

  • vastata organisatorisiin, sääntelystä aiheutuviin ja operatiivisiin tarpeisiin
  • ennakoida ja hallita henkilöstövoimavaroihin liittyviä riskejä
  • varmistaa, että tähän liittyviä kustannuksia hallitaan ja sijoitusten tuottama arvo mitataan
  • kehittää organisaatiokulttuurin, joka heijastaa organisaation arvoja
  • lisää johtamista, tehostaa viestintää ja lisää yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kesken
  • optimoida suoritustasonsa kokonaisuudessaan.Sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit ja määritelmät

4 Henkilöstövoimavarojen hallinnan periaatteet

5 Roolit, vastuut, sitoutuminen ja vastuullisuus

5.1 Yleistä

5.2 Organisaation hallitus

5.3 Ylin johto

5.4 Operatiivinen johto

6 Henkilöstövoimavarojen hallinnan yhdistäminen organisaation tarpeisiin

6.1 Yleistä

6.2 Viestintä

6.3 Henkilöstövoimavarojen hallintaa koskevien raporttien sisältö

7 Toteuttaminen

Liite A Esimerkkejä henkilöstövoimavarojen hallinnan tehokkuuden arviointiin käytettävistä raportointimalleista (opastava)

Liite B Esimerkkejä raportointimalleista organisaatioiden avuksi (opastava)

Kirjallisuus


Standardin voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization