header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30409:2016 Henkilöstöjohtaminen. Henkilöstösuunnittelu

Standardissa esitetään henkilöstösuunnittelua koskevat ohjeet ja malli, jotka voidaan sovittaa minkä tahansa organisaation tarpeisiin koosta, toimialasta tai sektorista riippumatta.


Henkilöstösuunnittelu vahvistaa kykyä

 • säilyttää nykyinen henkilöstö ja osaaminen ja houkutella tuottavaa henkilöstöä
 • hallita työvoimaa, jolloin vältetään osaamisen puute tai sen ylitarjonta seuraavat asiat huomioiden:
 • taloustilanteen vaihtelu (kasvu, ei muutosta, lasku)
 • epätasainen tai kausittainen kysyntä
 • vajaatyöllisyys
 • omaksua uusia liiketoimintamalleja ja uutta teknologiaa
 • ylläpitää parasta osaamista ja tunnistaa, seurata ja hallita työvoimaan liittyviä riskejä
 • suunnitella henkilöstövoimavaroihin liittyviä toimintoja
 • pysyä kilpailukykyisenä huomioiden työvoima
 • alueellisella tasolla
 • toimialalla
 • maailmanlaajuisesti.


Standardin sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit ja määritelmät

4 Henkilöstösuunnittelun arvo

4.1 Yleistä

4.2 Henkilöstösuunnittelun merkitys eri sidosryhmille

4.3 Arvo organisaatioille

4.4 Arvo toimialoille tai sektoreille

4.5 Arvo maantieteellisille alueille

4.6 Arvo julkiselle sektorille

4.7 Arvo ihmisille

4.8 Ulkoiset ja sisäiset vaikutukset

5 Henkilöstösuunnittelun rakenne

5.1 Yleistä

5.2 Henkilöstösuunnittelun rakenne

5.3 Henkilöstösuunnittelun prosessi

6 Henkilöstösuunnittelun keskeiset osat

6.1 Yleistä

6.2 Henkilöstösuunnittelun tarkistusluettelo

6.3 Vaihe 1: Aloitus

6.4 Vaihe 2: Analysoidaan tiedot

7 Suunnitteluprosessi vaihe 3: Riskienhallinta

7.1 Vaihe 3 a): Tunnistetaan riskienhallintastrategiat, toimintasuunnitelma ja raportoidaan ne

7.2 Resurssien turvaaminen: Taloudelliset resurssit ja henkilöstö

7.3 Kehitetään ja toteutetaan toimintasuunnitelma

8 Suunnittelun tarkastusluettelo Vaihe 4: Toteuttaminen

8.1 Vaihe 4 a): Laaditaan mekanismi henkilöstösuunnittelun tulosten tarkkailuun ja mittaamiseen

8.2 Vaihe 4 b): Yhdistetään strateginen henkilöstösuunnittelu tavalliseen liiketoimintasuunnittelun prosessiin

Liite A Esimerkki pienen organisaation henkilöstösuunnittelusta (opastava)

Kirjallisuus


Standardin voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2005 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization