header valokeila
A- A+

SFS-ISO 30409:2016 Henkilöstöjohtaminen. Henkilöstösuunnittelu

Standardissa esitetään henkilöstösuunnittelua koskevat ohjeet ja malli, jotka voidaan sovittaa minkä tahansa organisaation tarpeisiin koosta, toimialasta tai sektorista riippumatta.


Henkilöstösuunnittelu vahvistaa kykyä

 • säilyttää nykyinen henkilöstö ja osaaminen ja houkutella tuottavaa henkilöstöä
 • hallita työvoimaa, jolloin vältetään osaamisen puute tai sen ylitarjonta seuraavat asiat huomioiden:
 • taloustilanteen vaihtelu (kasvu, ei muutosta, lasku)
 • epätasainen tai kausittainen kysyntä
 • vajaatyöllisyys
 • omaksua uusia liiketoimintamalleja ja uutta teknologiaa
 • ylläpitää parasta osaamista ja tunnistaa, seurata ja hallita työvoimaan liittyviä riskejä
 • suunnitella henkilöstövoimavaroihin liittyviä toimintoja
 • pysyä kilpailukykyisenä huomioiden työvoima
 • alueellisella tasolla
 • toimialalla
 • maailmanlaajuisesti.


Standardin sisällysluettelo


Esipuhe

Johdanto

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit ja määritelmät

4 Henkilöstösuunnittelun arvo

4.1 Yleistä

4.2 Henkilöstösuunnittelun merkitys eri sidosryhmille

4.3 Arvo organisaatioille

4.4 Arvo toimialoille tai sektoreille

4.5 Arvo maantieteellisille alueille

4.6 Arvo julkiselle sektorille

4.7 Arvo ihmisille

4.8 Ulkoiset ja sisäiset vaikutukset

5 Henkilöstösuunnittelun rakenne

5.1 Yleistä

5.2 Henkilöstösuunnittelun rakenne

5.3 Henkilöstösuunnittelun prosessi

6 Henkilöstösuunnittelun keskeiset osat

6.1 Yleistä

6.2 Henkilöstösuunnittelun tarkistusluettelo

6.3 Vaihe 1: Aloitus

6.4 Vaihe 2: Analysoidaan tiedot

7 Suunnitteluprosessi vaihe 3: Riskienhallinta

7.1 Vaihe 3 a): Tunnistetaan riskienhallintastrategiat, toimintasuunnitelma ja raportoidaan ne

7.2 Resurssien turvaaminen: Taloudelliset resurssit ja henkilöstö

7.3 Kehitetään ja toteutetaan toimintasuunnitelma

8 Suunnittelun tarkastusluettelo Vaihe 4: Toteuttaminen

8.1 Vaihe 4 a): Laaditaan mekanismi henkilöstösuunnittelun tulosten tarkkailuun ja mittaamiseen

8.2 Vaihe 4 b): Yhdistetään strateginen henkilöstösuunnittelu tavalliseen liiketoimintasuunnittelun prosessiin

Liite A Esimerkki pienen organisaation henkilöstösuunnittelusta (opastava)

Kirjallisuus


Standardin voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization