header valokeila
A- A+

ISO 31000 Riskienhallinta


ISO 31000 auttaa organisaatioita luomaan riskienhallinnan puitteet, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Standardin tavoitteena on luoda organisaatioon riskien hallinnan kulttuuri, jossa henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

ISO 31000:n soveltaminen auttaa organisaatioita ymmärtämään sekä riskien positiiviset mahdollisuudet että negatiiviset seuraukset. Se mahdollistaa parempaan riskitietoon perustuvan ja siten vaikuttavamman päätöksenteon organisaation tavoitteiden saavuttamisen ja riskien käsittelyn osalta. Standardia voi myös hyödyntää organisaation hyvän hallintotavan ja paremman suorituskyvyn kehittämisessä.

Kansainvälinen standardi ISO 31000 pohjautuu keskeisiin hyvän riskien hallinnan periaatteisiin ja jokainen organisaatio voi soveltaa näitä periaatteita omaan toiminnan ohjaukseensa parhaiten soveltuvilla tavoilla.

ISO 31000 -standardia voivat käyttää kaikki organisaatiot toimialasta, koosta ja sijaintipaikastaan riippumatta. Se soveltuu kaiken tyyppisten riskien käsittelyyn. Standardi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tehtävissään tekemisissä riskien ja niihin liittyvän päätöksenteon kanssa. Sitä ei ole suunnattu vain riskienhallinnan ammattilaisten käyttöön.

ISO 31000 -standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sertifioinnin perustana.

ISO julkaisi uusitun ISO 31000 -standardin helmikuussa 2018, SFS julkaisi sen myös suomeksi tunnuksella SFS-ISO 31000:2018 maaliskuussa. Kansainvälisessä standardisointijärjestö ISOssa työ riskienhallinnan kehittämisen työkalujen luomiseen jatkuu. Valmisteilla on mm. riskienhallinnan soveltamisopas -käsikirja, sekä sanasto. Suomalaisilla riskienhallinnan asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua ISOn työhön SFS:n riskienhallinnan standardisointiryhmän (SR 213) kautta.

Riskit hallintaan SFS-ISO 31000 (pdf) (2.4 MB)

Esittely SFS-ISO 31000 -standardista (Power Point)

Lue lisää riskienhallinnasta ISOn sivuiltaYhteydenotot


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2005 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization