header valokeila
A- A+

ISO 31000 Riskienhallinta


ISO 31000 auttaa organisaatioita luomaan riskienhallinnan puitteet, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Standardin tavoitteena on luoda organisaatioon riskien hallinnan kulttuuri, jossa henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

ISO 31000:n soveltaminen auttaa organisaatioita ymmärtämään sekä riskien positiiviset mahdollisuudet että negatiiviset seuraukset. Se mahdollistaa parempaan riskitietoon perustuvan ja siten vaikuttavamman päätöksenteon organisaation tavoitteiden saavuttamisen ja riskien käsittelyn osalta. Standardia voi myös hyödyntää organisaation hyvän hallintotavan ja paremman suorituskyvyn kehittämisessä.

Kansainvälinen standardi ISO 31000 pohjautuu keskeisiin hyvän riskien hallinnan periaatteisiin ja jokainen organisaatio voi soveltaa näitä periaatteita omaan toiminnan ohjaukseensa parhaiten soveltuvilla tavoilla.

ISO 31000 -standardia voivat käyttää kaikki organisaatiot toimialasta, koosta ja sijaintipaikastaan riippumatta. Se soveltuu kaiken tyyppisten riskien käsittelyyn. Standardi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tehtävissään tekemisissä riskien ja niihin liittyvän päätöksenteon kanssa. Sitä ei ole suunnattu vain riskienhallinnan ammattilaisten käyttöön.

ISO 31000 -standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sertifioinnin perustana.

ISO julkaisi uusitun ISO 31000 -standardin helmikuussa 2018, SFS julkaisi sen myös suomeksi tunnuksella SFS-ISO 31000:2018 maaliskuussa. Kansainvälisessä standardisointijärjestö ISOssa työ riskienhallinnan kehittämisen työkalujen luomiseen jatkuu. Valmisteilla on mm. riskienhallinnan soveltamisopas -käsikirja, sekä sanasto. Suomalaisilla riskienhallinnan asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua ISOn työhön SFS:n riskienhallinnan standardisointiryhmän (SR 213) kautta.

Riskit hallintaan SFS-ISO 31000 (pdf) (2.4 MB)

Esittely SFS-ISO 31000 -standardista (Power Point)

Lue lisää riskienhallinnasta ISOn sivuiltaYhteydenotot


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

13.11.2018 SFS:n asiakastyytyväisyys käynnissä

Meille on tärkeää saada palautetta toiminnastamme kehitystyön pohjaksi. Jos Taloustutkimus on sinuun yhteydessä, toivottavasti ehdit vastata haastateluun!

Lue lisää

8.11.2018 Nousevilla teknologia-alan yrityksillä heräämisen paikka: standardeihin on panostettava ajoissa pärjätäkseen kansainvälisillä markkinoilla

Tekoälyn standardisoimisen aika on juuri nyt, todettiin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n järjestämässä Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus -tapahtumassa keskiviikkona 7.11. Uusien teknologia-alan yritysten olisi syytä havahtua standardisointiin ajoissa, jotta ne pystyvät pärjäämään yhä kiihtyvämmällä tahdilla muuttuvilla markkinoilla.

Lue lisää

8.11.2018 Meri Seistola työstää tekoälyn luotettavuutta ja selitettävyyttä

Tekoälylle on tekeillä jo useita standardeja, muun muassa sanasto, eettisyys, luotettavuus ja avoimuus. Myös suomalaisia on mukana standardisointityössä; yksi aktiivisista on Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnanjohtaja Meri Seistola.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization