header valokeila
A- A+

ISO 31000 Riskienhallinta


ISO 31000 auttaa organisaatioita luomaan riskienhallinnan puitteet, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Standardin tavoitteena on luoda organisaatioon riskien hallinnan kulttuuri, jossa henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

ISO 31000:n soveltaminen auttaa organisaatioita ymmärtämään sekä riskien positiiviset mahdollisuudet että negatiiviset seuraukset. Se mahdollistaa parempaan riskitietoon perustuvan ja siten vaikuttavamman päätöksenteon organisaation tavoitteiden saavuttamisen ja riskien käsittelyn osalta. Standardia voi myös hyödyntää organisaation hyvän hallintotavan ja paremman suorituskyvyn kehittämisessä.

Kansainvälinen standardi ISO 31000 pohjautuu keskeisiin hyvän riskien hallinnan periaatteisiin ja jokainen organisaatio voi soveltaa näitä periaatteita omaan toiminnan ohjaukseensa parhaiten soveltuvilla tavoilla.

ISO 31000 -standardia voivat käyttää kaikki organisaatiot toimialasta, koosta ja sijaintipaikastaan riippumatta. Se soveltuu kaiken tyyppisten riskien käsittelyyn. Standardi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tehtävissään tekemisissä riskien ja niihin liittyvän päätöksenteon kanssa. Sitä ei ole suunnattu vain riskienhallinnan ammattilaisten käyttöön.

ISO 31000 -standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sertifioinnin perustana.

ISO julkaisi uusitun ISO 31000 -standardin helmikuussa 2018, SFS julkaisi sen myös suomeksi tunnuksella SFS-ISO 31000:2018 maaliskuussa. Kansainvälisessä standardisointijärjestö ISOssa työ riskienhallinnan kehittämisen työkalujen luomiseen jatkuu. Valmisteilla on mm. riskienhallinnan soveltamisopas -käsikirja, sekä sanasto. Suomalaisilla riskienhallinnan asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua ISOn työhön SFS:n riskienhallinnan standardisointiryhmän (SR 213) kautta.

Riskit hallintaan SFS-ISO 31000 (pdf) (2.4 MB)

Esittely SFS-ISO 31000 -standardista (Power Point)

Lue lisää riskienhallinnasta ISOn sivuiltaYhteydenotot


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization