header valokeila
A- A+

ISO 31000 Riskienhallinta


ISO 31000 auttaa organisaatioita luomaan riskienhallinnan puitteet, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Standardin tavoitteena on luoda organisaatioon riskien hallinnan kulttuuri, jossa henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

ISO 31000:n soveltaminen auttaa organisaatioita ymmärtämään sekä riskien positiiviset mahdollisuudet että negatiiviset seuraukset. Se mahdollistaa parempaan riskitietoon perustuvan ja siten vaikuttavamman päätöksenteon organisaation tavoitteiden saavuttamisen ja riskien käsittelyn osalta. Standardia voi myös hyödyntää organisaation hyvän hallintotavan ja paremman suorituskyvyn kehittämisessä.

Kansainvälinen standardi ISO 31000 pohjautuu keskeisiin hyvän riskien hallinnan periaatteisiin ja jokainen organisaatio voi soveltaa näitä periaatteita omaan toiminnan ohjaukseensa parhaiten soveltuvilla tavoilla.

ISO 31000 -standardia voivat käyttää kaikki organisaatiot toimialasta, koosta ja sijaintipaikastaan riippumatta. Se soveltuu kaiken tyyppisten riskien käsittelyyn. Standardi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tehtävissään tekemisissä riskien ja niihin liittyvän päätöksenteon kanssa. Sitä ei ole suunnattu vain riskienhallinnan ammattilaisten käyttöön.

ISO 31000 -standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sertifioinnin perustana.

ISO julkaisi uusitun ISO 31000 -standardin helmikuussa 2018, SFS julkaisi sen myös suomeksi tunnuksella SFS-ISO 31000:2018 maaliskuussa. Kansainvälisessä standardisointijärjestö ISOssa työ riskienhallinnan kehittämisen työkalujen luomiseen jatkuu. Valmisteilla on mm. riskienhallinnan soveltamisopas -käsikirja, sekä sanasto. Suomalaisilla riskienhallinnan asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua ISOn työhön SFS:n riskienhallinnan standardisointiryhmän (SR 213) kautta.

Esite SFS-ISO 31000 -standardista (pdf)

Esittely SFS-ISO 31000 -standardista (Power Point)

Lue lisää riskienhallinnasta ISOn sivuiltaYhteydenotot


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

17.4.2018 Lue SFS News 2/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden toinen numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä työterveys-ja työturvallisuusstandardi SFS-ISO 45001:2018, riskienhallintastandardi SFS-ISO 31000:2018, sähköavusteisten polkupyörien standardi, selvitys Standardisointi Suomessa ja julkaisu Avain standardien maailmaan.

Lue lisää

12.4.2018 Perjantaina on Tapaturmapäivä

Perjantaina 13. huhtikuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn. Tänä vuonna Tapaturmapäivänä kiinnitetään huomiota erityisesti miesten tapaturmiin.

Lue lisää

9.4.2018 Tilauksissa ja tarjouspyynnöissä katkos 10.-11.4.2018

SFS:n asiakaspalvelussa ei voida käsitellä tilauksia tai tarjouspyyntöjä tiistaina 10.4. ja keskiviikkona 11.4.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization