header valokeila
A- A+

ISO 31000 Riskienhallinta


ISO 31000 auttaa organisaatioita luomaan riskienhallinnan puitteet, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Standardin tavoitteena on luoda organisaatioon riskien hallinnan kulttuuri, jossa henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

ISO 31000:n soveltaminen auttaa organisaatioita ymmärtämään sekä riskien positiiviset mahdollisuudet että negatiiviset seuraukset. Se mahdollistaa parempaan riskitietoon perustuvan ja siten vaikuttavamman päätöksenteon organisaation tavoitteiden saavuttamisen ja riskien käsittelyn osalta. Standardia voi myös hyödyntää organisaation hyvän hallintotavan ja paremman suorituskyvyn kehittämisessä.

Kansainvälinen standardi ISO 31000 pohjautuu keskeisiin hyvän riskien hallinnan periaatteisiin ja jokainen organisaatio voi soveltaa näitä periaatteita omaan toiminnan ohjaukseensa parhaiten soveltuvilla tavoilla.

ISO 31000 -standardia voivat käyttää kaikki organisaatiot toimialasta, koosta ja sijaintipaikastaan riippumatta. Se soveltuu kaiken tyyppisten riskien käsittelyyn. Standardi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tehtävissään tekemisissä riskien ja niihin liittyvän päätöksenteon kanssa. Sitä ei ole suunnattu vain riskienhallinnan ammattilaisten käyttöön.

ISO 31000 -standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi sertifioinnin perustana.

ISO julkaisi uusitun ISO 31000 -standardin helmikuussa 2018, SFS julkaisi sen myös suomeksi tunnuksella SFS-ISO 31000:2018 maaliskuussa. Kansainvälisessä standardisointijärjestö ISOssa työ riskienhallinnan kehittämisen työkalujen luomiseen jatkuu. Valmisteilla on mm. riskienhallinnan soveltamisopas -käsikirja, sekä sanasto. Suomalaisilla riskienhallinnan asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua ISOn työhön SFS:n riskienhallinnan standardisointiryhmän (SR 213) kautta.

Riskit hallintaan SFS-ISO 31000 (pdf) (2.4 MB)

Esittely SFS-ISO 31000 -standardista (Power Point)

Lue lisää riskienhallinnasta ISOn sivuiltaYhteydenotot


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

17.1.2019 Euroopan komissio sponsoroi sähköisen laskutuksen (eInvoicing) käyttöönottoa – standardit käyttöön maksutta

Euroopan komission tavoitteena on siirtyä vuoden 2020 aikana julkisissa hankinnoissa sähköiseen laskutukseen. Saavuttaakseen tavoitteensa komissio sponsoroi julkisten hankintojen sähköisen laskutuksen standardien käyttöönottoa EU:n alueella. Kaksi sähköisen laskutuksen tärkeintä standardia on mahdollista hankkia SFS:n verkkokaupasta käyttäjälle maksutta.

Lue lisää

10.1.2019 Kattolamppujen pistokytkin muuttuu

Suomessa käytössä oleva kattovalaisimien pistoke uudistuu. Jo 30 vuotta on ollut käytössä helppokäyttöisiä ruotsalaiseen standardiin perustuvia pistokkeita, jotka ovat korvanneet perinteiset sokeripalat. Uusi pistoke perustuu vuonna 2009 eurooppalaiseksi standardiksi vahvistettuun maailmanlaajuiseen standardiin. Pohjoismaat hakivat ja saivat standardin käyttöönottoon kymmenen vuoden siirtymäajan, joka päättyy 1.4.2019.

Lue lisää

8.1.2019 SFS:n luettelo 1/2019 ilmestynyt

SFS:n luettelo 1/2019 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan loka-joulukuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Luettelosivulla on myös linkki 5.12.2018 julkaistuun SFS:n kansalliseen työohjelmaan. Seuraava luettelo ilmestyy huhtikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization