header valokeila
A- A+

ISO 50001 Energianhallinta

Hyvällä energianhallinnalla säästyy sekä organisaatioiden että yhteiskunnan varoja. Se säästää myös ympäristöä. Standardi ISO 50001 Energy management systems – Requirements with guidance for use on työkalu parempaan energianhallintaan ja sen johtamiseen.


ISO 50001:n avulla voi rakentaa ja johtaa energianhallintajärjestelmää, joka ohjaa organisaatiota tehokkaampaan energian käyttöön. ISO 50001 on uudistettu rakenteeltaan vastaamaan muita ISOn hallintajärjestelmästandardeja. Sen mukaan rakennetun energianhallintajärjestelmän voi siis integroida esimerkiksi laadunhallintajärjestelmään (ISO 9001) tai ympäristönhallintajärjestelmään (ISO 14000).


Noudattamalla ISO 50001:n vaatimuksia voi suunnitella energianhallintajärjestelmän, joka auttaa

  • kehittämään periaatteita aiempaa tehokkaammalle energiankäytölle
  • asettamaan tavoitteita energiatehokkuuden saavuttamiseksi
  • keräämään tietoa päätöksenteon tueksi
  • mittaamaan saavutettuja tuloksia
  • arvioimaan toimintatapojensa ja periaatteidensa tehokkuutta
  • jatkuvasti parantamaan energianhallintaa

Kenen käyttöön standardi ISO 50001 on tarkoitettu?

Standardia voivat käyttää sekä yksityiset yritykset että julkisen sektorin toimijat. Se sopii kaikenkokoisten organisaatioiden käyttöön. ISO 50001:n käyttö osoittaa myös organisaation sidosryhmille tavoitteellisesta energiatehokkuuden johtamisesta.


Standardissa ISO 50001 ei anneta kiinteitä tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi, vaan organisaatiot voivat itse päättää niistä; joissakin tapauksissa raja-arvot ovat lakisääteisiä. ISO 50001:n avulla organisaatiot itse asettavat aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi.


Standardin ISO 50001 käyttö ei vaadi sertifiointia, vaan standardin hyödyt yritykselle ja ympäristölle voi saavuttaa myös ilman sertifiointia. Sertifioitu ISO 50001 korvaa suurilla yrityksillä energiatehokkuuslain velvoittaman energiakatselmuksen. Lue lisää energiakatselmuksesta Energiaviraston sivuilta.

Standardit ja kestävän kehityksen tavoitteet


ISO 50001 vastaa seuraaviin YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin:
7 Affordable and Clean Energy
11 Sustainable Cities and Communities
12 Responsible Consumption and Production
13 Climate Action


Lue lisää standardeista kestävän kehityksen tukena

Ajankohtaista

Standardin ISO 50001 voi hankkia SFS:n verkkokaupasta. Suomeksi se ilmestyy tammikuussa 2019 nimellä SFS-EN ISO 50001 Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja käyttöohjeet.


Energianhallinta-alan standardien laadintaan voi osallistua Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:n kautta. Lisätiedot: standard(at)metsta.fi, 09 19 231 (vaihde).


Lue ISOn esite ISO 50001 - Energy management systemsSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization