header valokeila
A- A+

ISO 50001 Energianhallinta

Hyvällä energianhallinnalla säästyy sekä organisaatioiden että yhteiskunnan varoja. Se säästää myös ympäristöä. Standardi ISO 50001 Energy management systems – Requirements with guidance for use on työkalu parempaan energianhallintaan ja sen johtamiseen.


ISO 50001:n avulla voi rakentaa ja johtaa energianhallintajärjestelmää, joka ohjaa organisaatiota tehokkaampaan energian käyttöön. ISO 50001 on uudistettu rakenteeltaan vastaamaan muita ISOn hallintajärjestelmästandardeja. Sen mukaan rakennetun energianhallintajärjestelmän voi siis integroida esimerkiksi laadunhallintajärjestelmään (ISO 9001) tai ympäristönhallintajärjestelmään (ISO 14000).


Noudattamalla ISO 50001:n vaatimuksia voi suunnitella energianhallintajärjestelmän, joka auttaa

  • kehittämään periaatteita aiempaa tehokkaammalle energiankäytölle
  • asettamaan tavoitteita energiatehokkuuden saavuttamiseksi
  • keräämään tietoa päätöksenteon tueksi
  • mittaamaan saavutettuja tuloksia
  • arvioimaan toimintatapojensa ja periaatteidensa tehokkuutta
  • jatkuvasti parantamaan energianhallintaa

Kenen käyttöön standardi ISO 50001 on tarkoitettu?

Standardia voivat käyttää sekä yksityiset yritykset että julkisen sektorin toimijat. Se sopii kaikenkokoisten organisaatioiden käyttöön. ISO 50001:n käyttö osoittaa myös organisaation sidosryhmille tavoitteellisesta energiatehokkuuden johtamisesta.


Standardissa ISO 50001 ei anneta kiinteitä tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi, vaan organisaatiot voivat itse päättää niistä; joissakin tapauksissa raja-arvot ovat lakisääteisiä. ISO 50001:n avulla organisaatiot itse asettavat aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi.


Standardin ISO 50001 käyttö ei vaadi sertifiointia, vaan standardin hyödyt yritykselle ja ympäristölle voi saavuttaa myös ilman sertifiointia. Sertifioitu ISO 50001 korvaa suurilla yrityksillä energiatehokkuuslain velvoittaman energiakatselmuksen. Lue lisää energiakatselmuksesta Energiaviraston sivuilta.

Standardit ja kestävän kehityksen tavoitteet


ISO 50001 vastaa seuraaviin YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin:
7 Affordable and Clean Energy
11 Sustainable Cities and Communities
12 Responsible Consumption and Production
13 Climate Action


Lue lisää standardeista kestävän kehityksen tukena

Ajankohtaista

Standardin ISO 50001 voi hankkia SFS:n verkkokaupasta. Suomeksi se ilmestyy tammikuussa 2019 nimellä SFS-EN ISO 50001 Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja käyttöohjeet.


Energianhallinta-alan standardien laadintaan voi osallistua Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:n kautta. Lisätiedot: standard(at)metsta.fi, 09 19 231 (vaihde).


Lue ISOn esite ISO 50001 - Energy management systemsSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

14.2.2019 Lue SFS News 1/2019

SFS News -uutiskirjeen kuluvan vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Sen aiheita ovat mm. kattovalaisimien uusi pistoke, valokuvauksen standardit ja katolta putoavasta lumesta varoittava merkki.

Lue lisää

7.2.2019 Suomen johdolla reilulle datataloudelle yhteiset tekniset vaatimusmäärittelyt Eurooppaan

IHAN - Ihmislähtöinen datatalous on Sitran hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa reilun ja sujuvan datatalouden perustuksia. Hanke pyrkii saamaan ihmiset tietoisemmiksi oikeuksistaan ja antamaan työkaluja omien tietojen hallintaan verkossa.

Lue lisää

6.2.2019 SFS hakee tietojärjestelmäpäällikköä

Haemme Helsinkiin, tietohallintoomme tietojärjestelmäpäälliköksi monipuolista osaajaa.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization