header sfs
A- A+

Standardisointilautakunta 2017

 

Standardisointilautakunta vahvistaa standardisoimistyön yleiset periaatteet ja menettelyohjeet. Se vahvistaa puhtaasti kansalliset standardit.

 

Kemianteollisuus ry; johtava asiantuntija Sami Nikander, pj.


Elinkeinoelämän keskusliitto EK; asiantuntija Niina Harjunheimo

Finanssialan Keskusliitto; turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen

Innovaatiorahoituskeskus Tekes; asiantuntija Pekka Ollikainen

Kemesta ry; asiamies Jouni Valtanen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto; erikoistutkija Jarkko Vuorinen

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry; toimitusjohtaja Hanna Järvenpää

Metsäteollisuus ry; innovaatioasioiden päällikkö Alina Ruonala-Lindgren

Muoviteollisuus ry, toimitusjohtaja Vesa Kärhä

Palvelualojen työnantajat PALTA ry, kehityspäällikkö Reino Ratilainen

Rakennustuoteteollisuus RTT ry; johtaja Antti Koponen

TEK ry, AKAVA ry ja SAK ry; DI Timo Ali-Vehmas

Teknologiateollisuus ry; asiantuntija Arto Kivirinta

SESKO ry, toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes); johtaja Tuiri Kerttula

Työ- ja elinkeinoministeriö; vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko

VTT Expert Services Oy; tekninen johtaja Matti Lanu

Yleinen Teollisuusliitto; standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi

Öljy- ja biopolttoaineala ry; erityisasiantuntija Virpi Nummisalo

 

Sirpa Sipola, sihteeri

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry