header sfs
A- A+

Standardisointilautakunta 2018

 

Standardisointilautakunta vahvistaa standardisoimistyön yleiset periaatteet ja menettelyohjeet. Se vahvistaa puhtaasti kansalliset standardit.

 

Puheenjohtaja: Sami Nikander, Kemianteollisuus ry, johtaja, vastuullisuus 


Business Finland, asiantuntija Pekka Ollikainen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Niina Harjunheimo

Finanssiala ry, turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen

Kemesta ry, asiamies Jouni Valtanen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, erikoistutkija Jarkko Vuorinen

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry, toimitusjohtaja Hanna Järvenpää

Metsäteollisuus ry, innovaatioasioiden päällikkö Alina Ruonala-Lindgren

Muoviteollisuus ry, toimitusjohtaja Vesa Kärhä

Palvelualojen työnantajat PALTA ry, kehityspäällikkö Reino Ratilainen

Rakennustuoteteollisuus RTT ry, johtaja Antti Koponen

TEK ry, AKAVA ry ja SAK ry, DI Timo Ali-Vehmas

Teknologiateollisuus ry, asiantuntija Arto Kivirinta

SESKO ry, toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), johtaja Tuiri Kerttula

Työ- ja elinkeinoministeriö, vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko

VTT Expert Services Oy, tekninen johtaja Matti Lanu

Yhteinen Toimialaliitto ry; standardisointipäällikkö Kimmo Konkarikoski

Öljy- ja biopolttoaineala ry, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo

 

Sihteeri: Sirpa Sipola, assistentti

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization