header sfs
A- A+

Kemesta ry 2017Kemesta ry aloitti toimintansa 1.1.2013 Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n perustamana standardisointiyhdistyksenä. Vuoden 2017 alusta Kemesta ry:n jäseneksi tuli Kumiteollisuus ry. Se toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisönä ja vastaa metsäteollisuuden ja kemian alojen standardisoinnista. Mukana ovat mm. uudet toimialoja yhdistävät alueet, kuten biopohjaisten tuotteiden, biopolttoaineiden sekä biomassojen kestävyyteen liittyvä standardisointi.

Kemesta ry:llä on toimialayhteisövastuullaan 24 eurooppalaisen CEN:n ja 19 kansainvälisen ISO:n teknistä komiteaa ja 33 CEN:n ja ISO:n alakomiteaa. Konkreettinen standardisointityö tehdään kansallisissa standardisointikomiteoissa.


Kansalliset standardisointikomiteat ovat perustettu seuraaville alueille: Paperi, kartonki ja sellu; Kalusteet; Kiinteät biopolttoaineet; Muovit; Työperäinen altistuminen; Liima; Kuljetettavat kaasusäiliöt; Räjähteet; Maalit; Biopohjaiset tuotteet; Lannoitteet ja kalkitusaineet; Puu ja puupohjaisten tuotteiden alkuperä; Biomassan kestävyyskriteerit; Bioteknologia; Kumi, Biokaasu sekä Vety ja kaasujen analytiikka. Lisäksi Kemesta ry:n vastuulle kuuluvat myös standardisointialueet: Biomimetiikka, Fotokatalyysit, Kemikaalit, Kosmetiikka sekä Pinta-aktiiviset aineet.

Yritykset osallistuvat aktiivisesti kansallisten standardisointikomiteoiden toimintaan. Julkaistut standardit vaikuttavat kemian- ja metsäteollisuustuotteita valmistavien yritysten kilpailukykyyn ja edesauttaa niiden pysymistä alan johtavina valmistajina kansainvälisesti.


Kemestan toimialalta oli voimassa 1 868 SFS-standardia vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoa Kemesta ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.kemesta.fi.  
SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization