header sfs
A- A+

Kemesta ry 2017Kemesta ry aloitti toimintansa 1.1.2013 Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n perustamana standardisointiyhdistyksenä. Vuoden 2017 alusta Kemesta ry:n jäseneksi tuli Kumiteollisuus ry. Se toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisönä ja vastaa metsäteollisuuden ja kemian alojen standardisoinnista. Mukana ovat mm. uudet toimialoja yhdistävät alueet, kuten biopohjaisten tuotteiden, biopolttoaineiden sekä biomassojen kestävyyteen liittyvä standardisointi.

Kemesta ry:llä on toimialayhteisövastuullaan 24 eurooppalaisen CEN:n ja 19 kansainvälisen ISO:n teknistä komiteaa ja 33 CEN:n ja ISO:n alakomiteaa. Konkreettinen standardisointityö tehdään kansallisissa standardisointikomiteoissa.


Kansalliset standardisointikomiteat ovat perustettu seuraaville alueille: Paperi, kartonki ja sellu; Kalusteet; Kiinteät biopolttoaineet; Muovit; Työperäinen altistuminen; Liima; Kuljetettavat kaasusäiliöt; Räjähteet; Maalit; Biopohjaiset tuotteet; Lannoitteet ja kalkitusaineet; Puu ja puupohjaisten tuotteiden alkuperä; Biomassan kestävyyskriteerit; Bioteknologia; Kumi, Biokaasu sekä Vety ja kaasujen analytiikka. Lisäksi Kemesta ry:n vastuulle kuuluvat myös standardisointialueet: Biomimetiikka, Fotokatalyysit, Kemikaalit, Kosmetiikka sekä Pinta-aktiiviset aineet.

Yritykset osallistuvat aktiivisesti kansallisten standardisointikomiteoiden toimintaan. Julkaistut standardit vaikuttavat kemian- ja metsäteollisuustuotteita valmistavien yritysten kilpailukykyyn ja edesauttaa niiden pysymistä alan johtavina valmistajina kansainvälisesti.


Kemestan toimialalta oli voimassa 1 868 SFS-standardia vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoa Kemesta ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.kemesta.fi.  
SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

24.5.2018 Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Lue lisää

16.5.2018 Standardi takaa suomalaiselle Nightingale Healthille analyysien laadun

Laadunhallinta on merkittävässä asemassa suomalaisen terveysteknologiayrityksen Nightingale Health Oy:n tarjoamissa kaikissa palveluissa. Yritys on hankkinut sertifikaatin standardin SFS-EN ISO 13485 mukaisesta toiminnasta analyysien korkean laadun takaamiseksi. Vuonna 2013 perustettu yritys on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää

14.5.2018 Ydinenergiateknologian kansainvälisen standardisoinnin yleiskokous Helsingissä

Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden vuoden 2018 viikon kestävä yleiskokous pidetään 14.-18. toukokuuta Helsingissä. Edellinen yleiskokous pidettiin vuonna 2016 Intiassa. Suomeen saapuu yli 150 alan asiantuntijaa noin 20 maasta mm. Japanista, Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta. Osallistujat ovat pääsääntöisesti eri maiden ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden viranomaisia ja teollisuuden edustajia sekä tutkijoita. Mukana on myös ydinenergiayhteisöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization