header sfs
A- A+

Kemesta ry 2016


Kemesta ry aloitti toimintansa 1.1.2013 Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n perustamana standardisointiyhdistyksenä. Vuoden 2017 alusta Kemesta ry:n jäseneksi tuli Kumiteollisuus ry. Se toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisönä ja vastaa metsäteollisuuden ja kemian alojen standardisoinnista. Mukana ovat mm. uudet toimialoja yhdistävät alueet, kuten biopohjaisten tuotteiden, biopolttoaineiden sekä biomassojen kestävyyteen liittyvä standardisointi.


Kemesta ry:llä on toimialayhteisövastuullaan 23 eurooppalaisen CEN:n ja 19 kansainvälisen ISO:n teknistä komiteaa ja 32 CEN:n ja ISO:n alakomiteaa. Konkreettinen standardisointityö tehdään kansallisissa standardisointikomiteoissa.


Kansalliset standardisointikomiteat ovat perustettu seuraaville alueille: Paperi, kartonki ja sellu; Kalusteet; Kiinteät biopolttoaineet; Muovit; Työperäinen altistuminen; Liima; Kuljetettavat kaasusäiliöt; Räjähteet; Maalit; Biopohjaiset tuotteet; Lannoitteet ja kalkitusaineet; Puu ja puupohjaisten tuotteiden alkuperä; Biomassan kestävyyskriteerit; Bioteknologia; Kumi, Biokaasu sekä Vety ja kaasujen analytiikka. Lisäksi Kemesta ry:n vastuulle kuuluvat myös standardisointialueet: Biomimetiikka, Fotokatalyysit, Kemikaalit, Kosmetiikka sekä Pinta-aktiiviset aineet.


Yritykset osallistuvat aktiivisesti kansallisten standardisointikomiteoiden toimintaan. Julkaistut standardit vaikuttavat kemian- ja metsäteollisuustuotteita valmistavien yritysten kilpailukykyyn ja edesauttaa niiden pysymistä alan johtavina valmistajina kansainvälisesti.


Kemestan toimialalta oli voimassa 1 765 SFS-standardia vuoden 2016 lopussa.


Lisätietoa Kemesta ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.kemesta.fi.  SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.2.2018 Talvilomalaisen turvallisuutta edistetään symbolein

Talvilomallaan voi törmätä turvallista liikkumista edistäviin symboleihin. Turvallisuutta ohjaavat symbolit ovat yleisiä etenkin laskettelukeskuksissa, joissa laskettelijan turvallisuutta edistetään kansainvälisillä turvallisuusmerkeillä. Talvilomalainen törmää turvallisuusmerkkeihin myös kaupungeissa, eikä lentokentillä niiltä voi välttyä.

Lue lisää

7.2.2018 Lue Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit 1/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Sen aiheita ovat mm. in vitro -diagnostiikan standardit ja staattisen sähkön hallinta terveydenhuollon tiloissa.

Lue lisää

31.1.2018 Lue Johtamisen standardit -uutiskirje 1/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit kuluvan vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Sen aiheita ovat työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen uusi standardi ISO 45001, uusi IT-johtamisen standardi datanhallintaan, testauslaboratorioiden pätevyysvaatimusten uusittu standardi ja standardin ISO 9001 käyttö.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization