header sfs
A- A+

Kemesta ry 2016


Kemesta ry aloitti toimintansa 1.1.2013 Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n perustamana standardisointiyhdistyksenä. Vuoden 2017 alusta Kemesta ry:n jäseneksi tuli Kumiteollisuus ry. Se toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisönä ja vastaa metsäteollisuuden ja kemian alojen standardisoinnista. Mukana ovat mm. uudet toimialoja yhdistävät alueet, kuten biopohjaisten tuotteiden, biopolttoaineiden sekä biomassojen kestävyyteen liittyvä standardisointi.


Kemesta ry:llä on toimialayhteisövastuullaan 23 eurooppalaisen CEN:n ja 19 kansainvälisen ISO:n teknistä komiteaa ja 32 CEN:n ja ISO:n alakomiteaa. Konkreettinen standardisointityö tehdään kansallisissa standardisointikomiteoissa.


Kansalliset standardisointikomiteat ovat perustettu seuraaville alueille: Paperi, kartonki ja sellu; Kalusteet; Kiinteät biopolttoaineet; Muovit; Työperäinen altistuminen; Liima; Kuljetettavat kaasusäiliöt; Räjähteet; Maalit; Biopohjaiset tuotteet; Lannoitteet ja kalkitusaineet; Puu ja puupohjaisten tuotteiden alkuperä; Biomassan kestävyyskriteerit; Bioteknologia; Kumi, Biokaasu sekä Vety ja kaasujen analytiikka. Lisäksi Kemesta ry:n vastuulle kuuluvat myös standardisointialueet: Biomimetiikka, Fotokatalyysit, Kemikaalit, Kosmetiikka sekä Pinta-aktiiviset aineet.


Yritykset osallistuvat aktiivisesti kansallisten standardisointikomiteoiden toimintaan. Julkaistut standardit vaikuttavat kemian- ja metsäteollisuustuotteita valmistavien yritysten kilpailukykyyn ja edesauttaa niiden pysymistä alan johtavina valmistajina kansainvälisesti.


Kemestan toimialalta oli voimassa 1 765 SFS-standardia vuoden 2016 lopussa.


Lisätietoa Kemesta ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.kemesta.fi.