header sfs
A- A+

Liikennevirasto 2017


Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikenneviraston tärkeä tavoite on Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen. Liikennevirasto huolehtii kuljetusketjujen tehokkuudesta tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 


Liikennevirasto vastaa tie-, silta-, pohjarakennusalan sekä muun infrarakentamisen standardisoinnista sisältäen seitsemän CENin teknistä komiteaa ja kaksi ISOn komiteaa.


Kantavien rakenteiden suunnittelun osalta Liikennevirasto vastaa standardista Eurokoodi 7 Geotekninen suunnittelu) ja siltojen suunnittelussa käytettävistä horisontaalistandardeista ja niiden kansallisista liitteistä.


Liikennevirastolla on kolme kansallista standardisoinnin seurantaryhmää: geotekniikka, tien materiaalit ja tien laitteet. Liikenneviraston standardisoinnin seurantaryhmien tehtävänä on seurata ja vaikuttaa kansallisesti kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien laadintaan vastaavien teknisten komiteoiden piirissä. Seurantaryhmät nimittävät suomalaiset asiantuntijat teknisiin komiteoihin ja niiden työryhmiin. Osallistuminen Liikenneviraston standardisoinnin seurantaryhmiin on avointa ja maksutonta kaikille kiinnostuneille alan asiantuntijoille.


Liikenneviraston toimialalta oli voimassa 262 vuoden 2017 lopussa.


Lisätietoa Liikenneviraston standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.liikennevirasto.fi


 SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization