header sfs
A- A+

Luonnonvarakeskus (Luke) 2017


Luonnonvarakeskuksen (Luke) toiminta SFS:n toimialayhteisönä jatkuu, vaikka myös Vakolana tunnetut Vihdin testaus- ja tarkastuspalvelut siirtyivät kesäkuussa 2016 osaksi VTT Expert Service Oy:tä.


Vuonna 2017 työllistivät metsäkoneiden yleistä turvallisuutta koskevan standardin ISO 11850 muutokset, metsäkoneiden liikkumista avustavia vinssejä ja metsäkoneiden kaukohallintalaitteita koskevien standardien valmistelu, hakkuristandardin SFS-EN 13525 uudistus ja klapikoneiden EN-standardin valmistelu.


Kansainväliset yhteydet ja maailmanlaajuinen näkyminen ovat merkittävä syy Suomen maa- ja metsäkone- sekä kuljetusvälineteollisuuden elinvoimaisuudelle. Käytännössä standardien huomioon ottaminen on välttämätöntä sekä tuotteiden suunnittelussa että valmistuksessa. Standardisointityössä mukana oleminen antaa vielä merkittävän etulyöntiaseman verrattuna taka-alalla pysytteleviin toimijoihin.


Luken toimialalta oli voimassa 140 SFS-standardia vuoden 2017 lopussa.


Lisätietoja Luken verkkosivuilla www.luke.fiSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2005 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization