header sfs
A- A+

Luonnonvarakeskus (Luke) 2016


Luonnonvarakeskuksen (Luke) toiminta SFS:n toimialayhteisönä jatkuu, vaikka myös Vakolana tunnetut Vihdin testaus- ja tarkastuspalvelut siirtyivät kesäkuussa 2016 osaksi VTT Expert Service Oy:tä.


Luken vastuulla on ISO/TC 23/SC 15 -sihteeristö, jossa työn alla on metsäkoneiden yleisen turvallisuusstandardin ISO 11850 uudistus sekä kolmen terminologiastandardin valmistelu. Alkamassa on niin ikään ketjuluodeilta suojaavia rakenteita koskevan standardin valmistelu.


Luken sihteeristövastuulla oleva CEN/TC 144/WG 8 on juuri saanut uudistettua standardin EN 609-1 kiilahalkaisukoneille. Loppusuoralla on hakkuristandardin EN 13525 uudistus. Uusia työaiheita ovat metsäkoneiden kauko-ohjausta koskeva standardi ja juuri alkamassa oleva klapikoneiden turvallisuusstandardi.


ISO/TC 23: ssa on ollut aktiivinen vuosi. Useita standardeja on uudistettu ja uudistustyö jatkuu vielä muutamia vuosia. Merkittävä liikkeelle lähtenyt uudistustyö tapahtuu ISO/TC 23/SC 19:ssa eli maatalous elektroniikan alakomiteassa. ISO 11783 standardisarjaa päivitetään merkittävästi. Tämä on aktivoinut vastaikään perustettua seurantaryhmää maatalous elektroniikalle.


Elintarvikekuljetusvälineitä koskevassa työssä CEN/TC 413/WG 1 valmistellaan tällä hetkellä standardeja eristetyille korirakenteille ja niiden lämpötilansäätölaitteille.


Kansainväliset yhteydet ja maailmanlaajuinen näkyminen ovat merkittävä syy Suomen maa- ja metsäkone sekä kuljetusvälineteollisuuden elinvoimaisuudelle. Käytännössä standardien huomioon ottaminen on välttämätöntä sekä tuotteiden suunnittelussa että valmistuksessa. Standardisointityössä mukana oleminen antaa vielä merkittävän etulyöntiaseman verrattuna taka-alalla pysytteleviin toimijoihin.


Luken toimialalta oli voimassa 137 SFS-standardia vuoden 2016 lopussa.


Lisätietoja Luken verkkosivuilla www.luke.fi