header sfs
A- A+

METSTA 2017

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry on kahdeksanhenkinen yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys. METSTA vastaa kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan standardisoinnista.

Vuonna 2017 valmistuivat rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvät standardit – yhteensä noin 50 kappaletta  -  joita käyttämällä voidaan saavuttaa rakennuksilta edellytettävät energiatehokkuusvaatimukset asumismukavuutta unohtamatta.

METSTAn standardisointialue liittyy vahvasti teollisuusaloihin, jotka ovat vientialoja. Standardit toimivat kaupankäynnissä tuotteiden teknisinä spesifikaatioina määrittäen tuotteiden turvallisuuden, terveellisyyden sekä pitkäaikaiskestävyyteen.

METSTAn toimialalta oli voimassa 4 618 SFS-standardia vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoa METSTAn toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.metsta.fi.  SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization