header sfs
A- A+

METSTA 2016

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry on kahdeksanhenkinen yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys. METSTA vastaa kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan standardisoinnista.

Vuonna 2017 tulee valmistumaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvät standardit – yhteensä noin 50 kappaletta  -  joita käyttämällä voidaan saavuttaa rakennuksilta edellytettävät energiatehokkuusvaatimukset asumismukavuutta unohtamatta.

METSTAn standardisointialue liittyy vahvasti teollisuusaloihin, jotka ovat vientialoja. Standardit toimivat kaupankäynnissä tuotteiden teknisinä spesifikaatioina määrittäen tuotteiden turvallisuuden, terveellisyyden sekä pitkäaikaiskestävyyteen.

METSTAn toimialalta oli voimassa 4 565 SFS-standardia vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoa METSTAn toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.metsta.fi.