header sfs
A- A+

Öljy- ja biopolttoaineala 2017


Öljy- ja biopolttoaineala ry vastaa mm. öljytuotteiden, öljyteknologian (mukaan lukien LNG), öljyn ja kaasun käyttölaitteiden, -laitteistojen ja -säiliöiden sekä maakaasuputkistojen standardisoinnista. Ala valmistelee edelleen myös kansallisia standardeja. Yksi tärkeimmistä kansallisista standardeista on SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema, johon aloitettiin vuonna 2017 valmistelemaan liitteitä C ja D standardiin. Liitteessä C on esitetty vaatimukset maanpäällisille moottoribensiini- ja korkeaseosetanolisäiliöille ja liitteessä D vaatimukset jakeluasemalla oleville sähkölaitteistoille.   


Standardisointi edesauttaa uusien biopohjaisten polttonesteiden käyttöönottoa, edistää öljy- ja kaasualan turvallisuutta sekä pienentää ympäristövaikutuksia. Kansainvälisen toiminnan pääpaino on ollut öljytuotteiden standardisoinnissa. Näiden standardien päivittämisessä ja laadinnassa vaikuttavat taustalla uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä koskeva direktiivi (RED, 2009/30/EY) ja polttoaineiden laatudirektiivi (FQD, 2009/30/EY). Esimerkiksi maaliskuussa 2017 julkaistiin EU komission mandaatin nojalla valmisteltu eurooppalainen standardi teollisuuskattiloissa (> 1 MW) käytettävän pyrolyysiöljyn laatuvaatimuksista. Tekninen raportti pyrolyysiöljyn laatuvaatimuksista moottoreissa (dieselmoottorit ja kaasuturbiinit) julkaistiin kesäkuussa 2017.


Standardien valmistelussa katsotaan polttoaineiden teknistä kehitystä eteenpäin koko kuluvalle vuosikymmenelle, koska standardien valmistelu on aloitettava useita vuosia ennen niiden suunniteltua voimaantuloa.


Öljy- ja biobolttoaineala ry:n toimialalta oli voimassa 715 SFS-standardia vuoden 2017 lopussa.


Lisätietoa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta ry:n verkkosivuilla.   


 


 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization