header sfs
A- A+

Öljy- ja biopolttoaineala 2016


Öljy- ja biopolttoaineala ry vastaa mm. öljytuotteiden, öljyteknologian, öljyn ja kaasun käyttölaitteiden ja -säiliöiden sekä maakaasuputkistojen standardisoinnista. Ala valmistelee edelleen myös kansallisia standardeja. Esimerkiksi joulukuussa 2016 julkaistiin standardi SFS 3350, jossa on esitetty palavien nestemäisten kemikaalien varastojen turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

 

Standardisointi edesauttaa uusien biopohjaisten polttonesteiden käyttöönottoa, edistää öljy- ja kaasualan turvallisuutta sekä pienentää ympäristövaikutuksia. Kansainvälisen toiminnan pääpaino on ollut öljytuotteiden standardoinnissa. Näiden standardien päivittämisessä ja laadinnassa vaikuttavat taustalla uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä koskeva direktiivi (RED, 2009/30/EY) ja polttoaineiden laatudirektiivi (FQD, 2009/30/EY).

 

Standardien valmistelussa katsotaan polttoaineiden teknistä kehitystä eteenpäin koko kuluvalle vuosikymmenelle, koska standardien valmistelu on aloitettava useita vuosia ennen niiden suunniteltua voimaantuloa. Esimerkiksi korkeampia etanolipitoisuuksia sisältävän moottoribensiinin laatustandardin valmistelun selvittely aloitettiin vuonna 2016.

 

Pitkään kestäneen standardisointityön tuloksena saatiin kesäkuussa 2016 julkaistua eurooppalainen standardi synteettisesti valmistetun tai vetykäsitellyn parafiinidieselöljyn laatuvaatimuksista (EN 15940). Tämän ns. uusiutuvan dieselin käyttö sellaisenaan tai sekoitettuna raakaöljypohjaiseen dieselpolttoaineeseen pienentää päästöjä ja parantaa ilmanlaatua.


Öljy- ja biobolttoaineala ry:n toimialalta oli voimassa 708 kpl SFS-standardia vuoden 2016 lopussa.


Lisätietoa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta ry:n verkkosivuilla.