header sfs
A- A+

Öljy- ja biopolttoaineala 2017


Öljy- ja biopolttoaineala ry vastaa mm. öljytuotteiden, öljyteknologian (mukaan lukien LNG), öljyn ja kaasun käyttölaitteiden, -laitteistojen ja -säiliöiden sekä maakaasuputkistojen standardisoinnista. Ala valmistelee edelleen myös kansallisia standardeja. Yksi tärkeimmistä kansallisista standardeista on SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema, johon aloitettiin vuonna 2017 valmistelemaan liitteitä C ja D standardiin. Liitteessä C on esitetty vaatimukset maanpäällisille moottoribensiini- ja korkeaseosetanolisäiliöille ja liitteessä D vaatimukset jakeluasemalla oleville sähkölaitteistoille.   


Standardisointi edesauttaa uusien biopohjaisten polttonesteiden käyttöönottoa, edistää öljy- ja kaasualan turvallisuutta sekä pienentää ympäristövaikutuksia. Kansainvälisen toiminnan pääpaino on ollut öljytuotteiden standardisoinnissa. Näiden standardien päivittämisessä ja laadinnassa vaikuttavat taustalla uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä koskeva direktiivi (RED, 2009/30/EY) ja polttoaineiden laatudirektiivi (FQD, 2009/30/EY). Esimerkiksi maaliskuussa 2017 julkaistiin EU komission mandaatin nojalla valmisteltu eurooppalainen standardi teollisuuskattiloissa (> 1 MW) käytettävän pyrolyysiöljyn laatuvaatimuksista. Tekninen raportti pyrolyysiöljyn laatuvaatimuksista moottoreissa (dieselmoottorit ja kaasuturbiinit) julkaistiin kesäkuussa 2017.


Standardien valmistelussa katsotaan polttoaineiden teknistä kehitystä eteenpäin koko kuluvalle vuosikymmenelle, koska standardien valmistelu on aloitettava useita vuosia ennen niiden suunniteltua voimaantuloa.


Öljy- ja biobolttoaineala ry:n toimialalta oli voimassa 715 SFS-standardia vuoden 2017 lopussa.


Lisätietoa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta ry:n verkkosivuilla.   


 


 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

24.5.2018 Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Lue lisää

16.5.2018 Standardi takaa suomalaiselle Nightingale Healthille analyysien laadun

Laadunhallinta on merkittävässä asemassa suomalaisen terveysteknologiayrityksen Nightingale Health Oy:n tarjoamissa kaikissa palveluissa. Yritys on hankkinut sertifikaatin standardin SFS-EN ISO 13485 mukaisesta toiminnasta analyysien korkean laadun takaamiseksi. Vuonna 2013 perustettu yritys on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää

14.5.2018 Ydinenergiateknologian kansainvälisen standardisoinnin yleiskokous Helsingissä

Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden vuoden 2018 viikon kestävä yleiskokous pidetään 14.-18. toukokuuta Helsingissä. Edellinen yleiskokous pidettiin vuonna 2016 Intiassa. Suomeen saapuu yli 150 alan asiantuntijaa noin 20 maasta mm. Japanista, Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta. Osallistujat ovat pääsääntöisesti eri maiden ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden viranomaisia ja teollisuuden edustajia sekä tutkijoita. Mukana on myös ydinenergiayhteisöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization