header sfs
A- A+

Öljy- ja biopolttoaineala 2016


Öljy- ja biopolttoaineala ry vastaa mm. öljytuotteiden, öljyteknologian, öljyn ja kaasun käyttölaitteiden ja -säiliöiden sekä maakaasuputkistojen standardisoinnista. Ala valmistelee edelleen myös kansallisia standardeja. Esimerkiksi joulukuussa 2016 julkaistiin standardi SFS 3350, jossa on esitetty palavien nestemäisten kemikaalien varastojen turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

 

Standardisointi edesauttaa uusien biopohjaisten polttonesteiden käyttöönottoa, edistää öljy- ja kaasualan turvallisuutta sekä pienentää ympäristövaikutuksia. Kansainvälisen toiminnan pääpaino on ollut öljytuotteiden standardoinnissa. Näiden standardien päivittämisessä ja laadinnassa vaikuttavat taustalla uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä koskeva direktiivi (RED, 2009/30/EY) ja polttoaineiden laatudirektiivi (FQD, 2009/30/EY).

 

Standardien valmistelussa katsotaan polttoaineiden teknistä kehitystä eteenpäin koko kuluvalle vuosikymmenelle, koska standardien valmistelu on aloitettava useita vuosia ennen niiden suunniteltua voimaantuloa. Esimerkiksi korkeampia etanolipitoisuuksia sisältävän moottoribensiinin laatustandardin valmistelun selvittely aloitettiin vuonna 2016.

 

Pitkään kestäneen standardisointityön tuloksena saatiin kesäkuussa 2016 julkaistua eurooppalainen standardi synteettisesti valmistetun tai vetykäsitellyn parafiinidieselöljyn laatuvaatimuksista (EN 15940). Tämän ns. uusiutuvan dieselin käyttö sellaisenaan tai sekoitettuna raakaöljypohjaiseen dieselpolttoaineeseen pienentää päästöjä ja parantaa ilmanlaatua.


Öljy- ja biobolttoaineala ry:n toimialalta oli voimassa 708 kpl SFS-standardia vuoden 2016 lopussa.


Lisätietoa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta ry:n verkkosivuilla.   


 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

22.2.2018 Uusittu riskienhallintastandardi julkaistu

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn riskienhallintastandardista on julkaistu uusittu versio ISO 31000:2018. Standardi auttaa organisaatioita kehittämään riskienhallintaansa ja luomaan luotettavan tavan tunnistaa riskejä.

Lue lisää

21.2.2018 Johtamisjärjestelmät kuljetusalalla normaalia arkea

Johtamis- ja laatujärjestelmät ovat kuljetusalalla normaalia arkea, sanoo Alexej von Bagh Raskassarja-lehdessä. ISO 9001 on maailmalla tunnetuin laadunhallintajärjestelmä. Bagh on Rototec Groupin toimitusjohtaja ja Raskassarja-ketjun toimintaa hallinnoivan Finnish RK-Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää

15.2.2018 Talvilomalaisen turvallisuutta edistetään symbolein

Talvilomallaan voi törmätä turvallista liikkumista edistäviin symboleihin. Turvallisuutta ohjaavat symbolit ovat yleisiä etenkin laskettelukeskuksissa, joissa laskettelijan turvallisuutta edistetään kansainvälisillä turvallisuusmerkeillä. Talvilomalainen törmää turvallisuusmerkkeihin myös kaupungeissa, eikä lentokentillä niiltä voi välttyä.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization