header sfs
A- A+

Rakennustuoteteollisuus RTT 2017

Rakennusteollisuus RTT ry koordinoi rakennussektorin standardisointia. Standardit luovat yhteisen eurooppalaisen teknisen kielen, joka avaa EU:n sisämarkkinoita ja siten merkittävästi helpottaa suomalaisten rakennustuotteiden vientiä muihin EU- ja Efta-maihin. RTT:n tavoitteena on suomalaisten rakennustuotteiden ja rakentamisen kilpailukyvyn säilyttäminen kansainvälistyvillä markkinoilla, turvallisten ja terveellisten rakennustuotteiden käytön varmistaminen Suomessa sekä yritysten tasapuolisen kohtelun ja eurokoodien kotimaisen käyttöönoton tukeminen.

Järjestelmän kehittämisen vaikuttamiskanavista keskeisimmät ovat olleet EU:n rakennusalan pysyvä komitea SCC sekä Advisory-ryhmä sekä näiden alatyöryhmät, näiden laajentaessa ohjeistusta rakennustuoteasetuksen käyttöönottoon liittyvissä yksityiskohdissa. Asetus astui kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 ja toi CE-merkinnän pakolliseksi useimmille rakennustuotteille.

Toinen tärkeä vaikutuskanava on ollut CENin rakennussektoritoiminta, johon osallistuttiin SFS:n edustajana sekä Core Groupin että Strategia-ryhmän kokouksiin. Siellä laaditaan ohjeistus siitä, miten rakennustuotteiden yhdenmukaistetut tuotestandardit muutetaan rakennustuoteasetuksen mukaisiksi. EU:n komissioon on vaikutettu suoran yhteydenpidon lisäksi myös Euroopan rakennustuoteteollisuuden katto-organisaation CPE:n ja urakoitsijoiden katto-organisaation FIEC:n kautta.

Uusien harmonisoitujen tuotestandardien päivitys rakennustuoteasetuksen mukaiseksi sekä komission jatkuvasti muuttuvat pelisäännöt ovat aiheuttaneet jatkuvan tarpeen auttaa yrityksiä CE-merkintään liittyvien asiakirjojen kuten suoritustasoilmoitusten (DoP) ylläpidossa ajantasaisina. Kansallisia toimenpiteitä on jatkettu rakennustuotteiden käyttäjien (rakennusliikkeet, suunnittelijat, rakennusvalvonta) auttamiseksi ymmärtämään CE-merkinnän pelisäännöt ja siten valitsemaan suoritustasoilmoituksen perusteella vähintään viranomaisvaatimukset täyttävä tuote käyttökohteeseen. RTT on jatkanut tähän tarkoitukseen kansallisten soveltamisstandardien laadintaa ja järjestää koulutusta eri tahoille kuten mm. urakoitsijoille ja suunnittelijoille.

Yhdessä RT:n talonrakennusteollisuuden kanssa kehitettyä ’Tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomakkeen’ sähköisen työkalun ylläpitoa ajan tasalla on jatkettu. Se mahdollistaa järjestelmällisen rakennusvalvontojen edellyttämän toiminnan rakennushankkeissa rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamisessa.

Rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien hEN Helpdesk www-sivustoa on ylläpidetty ja suoritettu IT-alustan vaihto. Sivustolle kerätään kaikki rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvä oleellinen tieto kuten mm. standardikohtaiset CE-merkinnän siirtymäajat. Sivusto sisältää haku-toiminnon, joka helpottaa mm. valmistajia löytämään heidän tuotettaan koskevan harmonisoidun tuotestandardin.

Teknisissä kysymyksissä on suomalaisten yritysten tavoitteiden ajamiseksi ollut tarpeen osallistua asiantuntijatyöhön CENin ja ISOn teknillisissä komiteoissa ja niiden työryhmissä. RTT:llä on vastuullaan 32 CEN teknistä komiteaa sekä 13 ISO teknistä komiteaa. Näiden standardisointitoimintaan vaikutetaan RTT:n 39:ssa seurantaryhmässä. Tuotestandardisointi CEN:ssä on saavuttanut vaiheen, jossa työ suurelta osin kohdistuu jo julkaistujen standardien havaittujen puutteiden korjaamiseen ja täydentävien muutosten laatimiseen. Muutosten aikaansaaminen standardeihin on osoittautunut työlääksi.

RTT:n hoidossa ovat eurokoodeja laativa CEN/TC 250 ja sen alakomiteat SC 1 (kuormat), SC 2 (betoni), SC 4 (liittorakenteet), SC 5 (puurakenteet), SC 6 (muuratut rakenteet) ja SC 10 (mitoituksen perusteet). Eurokoodien jatkokehittäminen johtaa niiden laajentumiseen käsittelemään mm. lasirakenteita ja olemassa olevien rakenteiden mitoitusta. Tämä edellyttää uusien TC 250/SC:n ja siten myös uusien seurantaryhmien perustamista. Odotettavissa edelleen on, että RTT:n hoitaman interaktiivisen Eurokoodi Help Desk www-sivuston kävijämäärät pysyvät suurina ja kysymyksiä esitetään eurokoodimitoituksen vakiintuessa Suomessa.

Lisäksi on ylläpidetty RTT:n standardisoinnin www-sivustoa sekä kansallisen ja kansainvälisen standardisoinnin tiedon jakelukanavana RTT:n standardisoinnin seurantaryhmien jäsenille eCommittee www-sivustoa.

RTT:n toimialan SFS-standardeja oli voimassa 1 462 kappaletta vuoden 2017 lopussa.  

Lisätietoa RTT ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta RTT:n verkkosivuilla


 SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

24.5.2018 Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Lue lisää

16.5.2018 Standardi takaa suomalaiselle Nightingale Healthille analyysien laadun

Laadunhallinta on merkittävässä asemassa suomalaisen terveysteknologiayrityksen Nightingale Health Oy:n tarjoamissa kaikissa palveluissa. Yritys on hankkinut sertifikaatin standardin SFS-EN ISO 13485 mukaisesta toiminnasta analyysien korkean laadun takaamiseksi. Vuonna 2013 perustettu yritys on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää

14.5.2018 Ydinenergiateknologian kansainvälisen standardisoinnin yleiskokous Helsingissä

Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden vuoden 2018 viikon kestävä yleiskokous pidetään 14.-18. toukokuuta Helsingissä. Edellinen yleiskokous pidettiin vuonna 2016 Intiassa. Suomeen saapuu yli 150 alan asiantuntijaa noin 20 maasta mm. Japanista, Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta. Osallistujat ovat pääsääntöisesti eri maiden ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden viranomaisia ja teollisuuden edustajia sekä tutkijoita. Mukana on myös ydinenergiayhteisöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization