header sfs
A- A+

Suomen ympäristökeskus (SYKE) 2017

SFS:n kanssa tehdyn toimialayhteisösopimuksen mukaan Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastaa kansallisen standardisointitarpeen kartoittamisesta ja tarvittavien uusien standardien valmistelusta sekä olemassa olevien standardien pitämisestä ajan tasalla alla mainituissa komiteoissa (linkeistä löytyvät luettelot komiteoiden standardeista) asettamiensa kansallisten seurantaryhmien kanssa:

 

Standardit laaditaan yhteistyössä eurooppalaisen (CEN) ja kansainvälisen (ISO) standardisoimisjärjestön teknisissä komiteoissa (TC).

SYKEn toimialalta oli voimassa 377 SFS-standardia vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoa SYKEn standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta SYKEn verkkosivuilla.


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization