header sfs
A- A+

Suomen ympäristökeskus (SYKE) 2016

SFS:n kanssa tehdyn toimialayhteisösopimuksen mukaan Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastaa kansallisen standardisointitarpeen kartoittamisesta ja tarvittavien uusien standardien valmistelusta sekä olemassa olevien standardien pitämisestä ajan tasalla alla mainituissa komiteoissa (linkeistä löytyvät luettelot komiteoiden standardeista) asettamiensa kansallisten seurantaryhmien kanssa:

 

Standardit laaditaan yhteistyössä eurooppalaisen (CEN) ja kansainvälisen (ISO) standardisoimisjärjestön teknisissä komiteoissa (TC).

SYKEn toimialalta oli voimassa 392 SFS-standardia vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoa SYKEn standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta SYKEn verkkosivuilla.