header sfs
A- A+

Yhteinen Toimialaliitto YTL 2017

 

Yhteisen Toimialaliiton toimialaan kuuluvat mm. terveydenhuolto ja hyvinvointi, urheilu ja vapaa-aika sekä ajoneuvot, älyliikenne ja logistiikka sekä raideliikenne.

 

Palvelustandardien kehitys näkyy yhä YTL:n uusien komiteoiden lukumäärissä: vuonna 2017 YTL:lle nimettiin yksi uusi komitea – opaskoirapalvelut. Palvelustandardien laadinta ei ole ollut aivan ongelmatonta. Eurooppalaiset ammattijärjestöt ovat vastustaneet standardeja. Maissa, joissa ei ole olemassa omaa lainsäädäntöä, kuten Suomessa, palvelustandardit on otettu tervetulleina vastaan.

 

Terveydenhuollon toimialalta käännettiin tärkeä laatujärjestelmästandardi - SFS-EN 15224 "ISO 9001 -laatujärjestelmä terveydenhuollon käyttöön", joka sisältää ISO 9001 -standardin tekstin kokonaisuudessaan lisättynä terveydenhuoltoalan omilla vaatimuksilla ja huomioilla. Se on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatioiden käyttöön.

 

Älyliikenne (Intelligent transport system) on kasvava standardisoinnin alue, josta vuonna 2017 julkaistiin kymmeniä uusia standardeja. Samoin sekä ISOn että CENin komiteoiden työohjelmat ovat täynnä uusia työkohteita.   

 

Vuonna 2017 YTL hoiti kolmen työryhmän sihteeristötehtävät. Yhden työryhmän tehtävänä on uusia laajalti tunnetut ja käytössä olevat leikkikenttästandardit (SFS-EN 1176 -sarja). Toinen ryhmä laatii sormen, pään ja kaulan juuttumista määrittäviä testejä ja vaatimuksia, jotka tulevat koskemaan kaikkia urheilu-, leikkikenttä- ja vapaa-ajan välineitä yleisesti. Kolmas ryhmä työskentelee aivan eri alueella. Se laatii standardeja steriileistä pakkausmateriaaleista, joita käytetään terveydenhuollossa. Sihteeristötyö on lisännyt merkittävästi YTL:n omaa tietämystä standardisoinnista, ja viestinnän kautta hyödyttänyt myös seurantaryhmäläisiä.


YTL:n toimialan SFS-standardeja oli voimassa 1 547 kappaletta vuoden 2017 lopussa.


Lisätietoa YTL:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.ytl.fi

 

 SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization