header sfs
A- A+

Yleinen Teollisuusliitto YTL 2016


Yleisen Teollisuusliiton toimialaan kuuluvat mm. terveydenhuolto ja hyvinvointi, urheilu ja vapaa-aika sekä ajoneuvot ja logistiikka.


Palvelustandardien kehitys näkyy YTL:n uusien komiteoiden lukumäärissä: kaikki neljä vuonna 2016 YTL:lle nimettyä uutta komiteaa liittyvät palveluihin. Palvelustandardien laadinta ei ole ollut aivan ongelmatonta. Eurooppalaiset ammattijärjestöt ovat vastustaneet standardeja. Maissa, joissa ei ole olemassa omaa lainsäädäntöä, kuten Suomessa, on palvelustandardit otettu tervetulleina vastaan.

Terveydenhuollon toimialalta valmistui kaksi tärkeätä laatujärjestelmästandardia. Toinen on SFS-EN 15224 "ISO 9001 -laatujärjestelmä terveydenhuollon käyttöön", joka sisältää ISO 9001 -standardin tekstin kokonaisuudessaan lisättynä terveydenhuoltoalan omilla vaatimuksilla ja huomioilla. Se on tarkoitettu terveyspalveluorganisaatioiden käyttöön. Toinen koskee terveydenhuollon laitteita, (SFS-EN ISO 13485), ja siinä esitetään vaatimukset viranomaismääräyksiä varten. Tästä standardista hyötyvät laitevalmistajat.

Vuonna 2016 YTL otti hoitaakseen kolmen työryhmän sihteeristötehtävät. Yhden työryhmän tehtävänä on uusia laajalti tunnetut ja käytössä olevat leikkikenttästandardit (SFS-EN 1176 -sarja). Toinen ryhmä laatii sormen, pään ja kaulan juuttumista määrittäviä testejä ja vaatimuksia, jotka tulevat koskemaan kaikkia urheilu-, leikkikenttä- ja vapaa-ajan välineitä yleisesti. Kolmas ryhmä työskentelee aivan eri alueella. Se laatii standardeja steriileistä pakkausmateriaaleista, joita käytetään terveydenhuollossa. Sihteeristötyö on lisännyt merkittävästi YTL:n omaa tietämystä standardisoinnista, ja viestinnän kautta hyödyttänyt myös seurantaryhmäläisiä.

YTL:n toimialan SFS-standardeja oli voimassa 1 506 kappaletta vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoa YTL:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.ytl.fi