header sfs
A- A+

Yleinen Teollisuusliitto YTL 2016


Yleisen Teollisuusliiton toimialaan kuuluvat mm. terveydenhuolto ja hyvinvointi, urheilu ja vapaa-aika sekä ajoneuvot ja logistiikka.


Palvelustandardien kehitys näkyy YTL:n uusien komiteoiden lukumäärissä: kaikki neljä vuonna 2016 YTL:lle nimettyä uutta komiteaa liittyvät palveluihin. Palvelustandardien laadinta ei ole ollut aivan ongelmatonta. Eurooppalaiset ammattijärjestöt ovat vastustaneet standardeja. Maissa, joissa ei ole olemassa omaa lainsäädäntöä, kuten Suomessa, on palvelustandardit otettu tervetulleina vastaan.

Terveydenhuollon toimialalta valmistui kaksi tärkeätä laatujärjestelmästandardia. Toinen on SFS-EN 15224 "ISO 9001 -laatujärjestelmä terveydenhuollon käyttöön", joka sisältää ISO 9001 -standardin tekstin kokonaisuudessaan lisättynä terveydenhuoltoalan omilla vaatimuksilla ja huomioilla. Se on tarkoitettu terveyspalveluorganisaatioiden käyttöön. Toinen koskee terveydenhuollon laitteita, (SFS-EN ISO 13485), ja siinä esitetään vaatimukset viranomaismääräyksiä varten. Tästä standardista hyötyvät laitevalmistajat.

Vuonna 2016 YTL otti hoitaakseen kolmen työryhmän sihteeristötehtävät. Yhden työryhmän tehtävänä on uusia laajalti tunnetut ja käytössä olevat leikkikenttästandardit (SFS-EN 1176 -sarja). Toinen ryhmä laatii sormen, pään ja kaulan juuttumista määrittäviä testejä ja vaatimuksia, jotka tulevat koskemaan kaikkia urheilu-, leikkikenttä- ja vapaa-ajan välineitä yleisesti. Kolmas ryhmä työskentelee aivan eri alueella. Se laatii standardeja steriileistä pakkausmateriaaleista, joita käytetään terveydenhuollossa. Sihteeristötyö on lisännyt merkittävästi YTL:n omaa tietämystä standardisoinnista, ja viestinnän kautta hyödyttänyt myös seurantaryhmäläisiä.

YTL:n toimialan SFS-standardeja oli voimassa 1 506 kappaletta vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoa YTL:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.ytl.fiSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

22.2.2018 Uusittu riskienhallintastandardi julkaistu

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn riskienhallintastandardista on julkaistu uusittu versio ISO 31000:2018. Standardi auttaa organisaatioita kehittämään riskienhallintaansa ja luomaan luotettavan tavan tunnistaa riskejä.

Lue lisää

21.2.2018 Johtamisjärjestelmät kuljetusalalla normaalia arkea

Johtamis- ja laatujärjestelmät ovat kuljetusalalla normaalia arkea, sanoo Alexej von Bagh Raskassarja-lehdessä. ISO 9001 on maailmalla tunnetuin laadunhallintajärjestelmä. Bagh on Rototec Groupin toimitusjohtaja ja Raskassarja-ketjun toimintaa hallinnoivan Finnish RK-Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää

15.2.2018 Talvilomalaisen turvallisuutta edistetään symbolein

Talvilomallaan voi törmätä turvallista liikkumista edistäviin symboleihin. Turvallisuutta ohjaavat symbolit ovat yleisiä etenkin laskettelukeskuksissa, joissa laskettelijan turvallisuutta edistetään kansainvälisillä turvallisuusmerkeillä. Talvilomalainen törmää turvallisuusmerkkeihin myös kaupungeissa, eikä lentokentillä niiltä voi välttyä.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization