header sfs
A- A+

SESKO 2017

SESKO ry vastaa sähköteknisestä standardoinnista Suomessa ja edustaa Suomea eurooppalaisessa (CENELEC) ja maailmanlaajuisessa (IEC) standardointijärjestössä. Suomalaiset osallistuivat 2017 erittäin aktiivisesti kansainväliseen sähkötekniseen standardisointiin. Suomi oli P-jäsenenä 124 ja O-jäsenenä 49 IEC-komiteassa. SESKOn vastuualueella oli 22 IEC-komitean ja työryhmän sihteeristöä sekä 4 puheenjohtajuutta. Vuoden 2017 lopussa SESKOlla oli 42 kansallista SK-komiteaa ja yli 80 seurantaryhmää, joissa oli yhteensä 473 asiantuntijajäsentä.  Vuonna 2017 perustettiin esineiden internetiä käsittelevä IoT-komitea.

Sähköteknisen alan IEC-standardeja oli voimassa vuoden 2017 lopussa yli 7 000. SFS vahvisti 504 sähköteknisen alan standardia. Suomeksi julkaistiin 59 standardia ja 4 käsikirjaa. Standardeja ja käsikirjoja ilmestyi suomeksi seuraavilta alueilta: uudistettu pienjännitesähköasennussarja SFS 6000, räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokittelu sekä laitteiden asennus ja huolto, räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten tarkastus ja huolto, toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvät prosessiteollisuuden turva-automaatiojärjestelmät, kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmät, hälytys- ja äänijärjestelmät, energiakaapelit, pistokytkimet, alkolukot, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys-, logistiikka- ja prosessointivaatimukset.

Sähkötekniset standardit asettavat kaikki toimijat samalle lähtöviivalle ja niillä varmistetaan mm. henkilöiden,  omaisuuden ja järjestelmien turvallisuus sekä mahdollistetaan laitteiden yhteistoiminta verkottuvassa maailmassa. Sähkötekniset standardit avaavat maailmanlaajuiset markkinat suomalaisille toimijoille, sillä alan standardit tehdään ensisijaisesti kansainvälisenä yhteistyönä.

SESKOn toimialan SFS-standardeja oli voimassa vuoden 2017 lopussa 6228 kappaletta.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

12.10.2018 Standardit esillä Suomen Kansallismuseon uusimmassa näyttelyssä

Suomen Kansallismuseossa avautui ”10 000 vuotta muotoilua – Ihminen Aine Metamorfoosi” -näyttely, jossa on esillä viisi vanhaa kansallista standardia vuosilta 1927–1959 sekä yksi edelleen voimassa oleva standardi vuodelta 2008. Standardien aiheina ovat jäkälälaatikko (1929), jalasväli (1951), viinapullo (1944), paperikoot (1927), kirjoituskoneiden näppäimistö (1959) ja näppäimistökaavio (2008).

Lue lisää

9.10.2018 Mikä viikko?

Nykyisin kansainvälisessä käytössä oleva viikkojen numerointi perustuu kansainväliseen standardiin ISO 8601. Standardin mukaan viikko alkaa maanantaista ja vuoden viikot numeroidaan vuoden alusta lähtien siten, että viikko 1 on ensimmäinen viikko, johon kuuluu vähintään neljä alkaneen vuoden päivää eli vuoden ensimmäinen torstai.

Lue lisää

8.10.2018 SFS:n luettelo 4/2018 ilmestynyt

SFS:n luettelo 4/2018 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan kesä-syyskuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Seuraava luettelo ilmestyy tammikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization