header laadinta
A- A+

Standardisoinnin maailmankartta


Suurin osa voimassaolevista SFS-standardeista on alkuperältään EN-standardeja, jotka laaditaan eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).  CEN on kaikkien EU- ja EFTA-maiden standardisoimisjärjestöjen yhteistyöelin. CENin jäsenenä on 33 järjestöä. Lisäksi liitännäisjäseninä CENin toimintaan osallistuu 17 maan standardisointielimet.


Kansainvälisellä tasolla laajin standardisoimisjärjestö on vuonna 1947 perustettu ISO (International Organization for Standardization). ISOn jäseniä ovat kansalliset standardisoimisjärjestöt 163 maasta. 


ISOn ja CENin rinnalla toimivat sähkö- ja telealan standardeja laativat eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CENELEC ja ETSI sekä kansainväliset IEC ja ITU.


Suomea edustaa ISOssa ja CENissä SFS, IEC:ssä ja CENELECissä SESKO sekä ITUssa ja ETSIssä Viestintävirasto.


Standardisoinnin maailmankartta


Standardit laaditaan järjestöjen teknisissä komiteoissa sekä näiden alaisissa alakomiteoissa ja työryhmissä. Useimmissa maissa, kuten Suomessa, toimii taustaryhmiä, joihin liittymällä voi vaikuttaa kansainväliseen standardisointiin ja päästä jäseniksi myös kansainvälisiin työryhmiin.