laadinta_uusi
A- A+

Eurooppalainen standardisointi


CEN – European Committee for Standardization


CEN on perustettu vuonna 1961. CENin jäsenmaat ovat velvoitettuja vahvistamaan kaikki eurooppalaiset standardit kansallisesti ja kumoamaan niiden kanssa ristiriidassa olevat standardit. Samat eurooppalaiset standardit ovat siis voimassa kaikissa CENin jäsenmaissa. CENin julkaisemista standardeista käytetään tunnusta EN.

CENissä toimii noin 300 teknistä komiteaa.Kaikilla jäsenjärjestöillä on osallistumisoikeus komiteoiden työhön. Kunkin kansainvälisen komitean sihteeristötehtävät on annettu hoidettavaksi jollekin jäsenmaista.


Standardeja ja muita CENin julkaisuja on voimassa jo runsaat 14 000. CENin standardeista noin 30  prosenttia perustuu ISOn standardeihin.


Katso lista kaikista CENn teknisistä komiteoista

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization


Eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestön (CENELEC) jäseninä ovat kaikki EU- ja EFTA-maat, minkä lisäksi liitännäisjäseninä on joukko Itä-Euroopan maita. Sähköalan CENELECin eurooppalaisista standardeista 75 prosenttia perustuu kansainvälisen IEC-järjestön standardeihin.

ETSI – European Telecommunications Standards Institute


Eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö on European Telecommunications Standards Institute (ETSI). ETSI on avoin kaikille Euroopan maiden posti- ja telehallintojen yhteenliittymän CEPT:in jäsenmaissa rekisteröidyille yhteisöille. Yhteensä lähes 700 jäsenen joukossa on mm. tietoliikennealan hallintoelimiä, tele- ja verkkopalvelujen tuottajia sekä telealan yrityksiä. Jäseniä on yli 60 eri maasta.

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

22.2.2018 Uusittu riskienhallintastandardi julkaistu

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn riskienhallintastandardista on julkaistu uusittu versio ISO 31000:2018. Standardi auttaa organisaatioita kehittämään riskienhallintaansa ja luomaan luotettavan tavan tunnistaa riskejä.

Lue lisää

21.2.2018 Johtamisjärjestelmät kuljetusalalla normaalia arkea

Johtamis- ja laatujärjestelmät ovat kuljetusalalla normaalia arkea, sanoo Alexej von Bagh Raskassarja-lehdessä. ISO 9001 on maailmalla tunnetuin laadunhallintajärjestelmä. Bagh on Rototec Groupin toimitusjohtaja ja Raskassarja-ketjun toimintaa hallinnoivan Finnish RK-Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää

15.2.2018 Talvilomalaisen turvallisuutta edistetään symbolein

Talvilomallaan voi törmätä turvallista liikkumista edistäviin symboleihin. Turvallisuutta ohjaavat symbolit ovat yleisiä etenkin laskettelukeskuksissa, joissa laskettelijan turvallisuutta edistetään kansainvälisillä turvallisuusmerkeillä. Talvilomalainen törmää turvallisuusmerkkeihin myös kaupungeissa, eikä lentokentillä niiltä voi välttyä.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization