laadinta_uusi
A- A+

Eurooppalainen standardisointi


CEN – European Committee for Standardization


CEN on perustettu vuonna 1961. CENin jäsenmaat ovat velvoitettuja vahvistamaan kaikki eurooppalaiset standardit kansallisesti ja kumoamaan niiden kanssa ristiriidassa olevat standardit. Samat eurooppalaiset standardit ovat siis voimassa kaikissa CENin jäsenmaissa. CENin julkaisemista standardeista käytetään tunnusta EN.

CENissä toimii noin 300 teknistä komiteaa.Kaikilla jäsenjärjestöillä on osallistumisoikeus komiteoiden työhön. Kunkin kansainvälisen komitean sihteeristötehtävät on annettu hoidettavaksi jollekin jäsenmaista.


Standardeja ja muita CENin julkaisuja on voimassa jo runsaat 14 000. CENin standardeista noin 30  prosenttia perustuu ISOn standardeihin.


Katso lista kaikista CENn teknisistä komiteoista

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization


Eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestön (CENELEC) jäseninä ovat kaikki EU- ja EFTA-maat, minkä lisäksi liitännäisjäseninä on joukko Itä-Euroopan maita. Sähköalan CENELECin eurooppalaisista standardeista 75 prosenttia perustuu kansainvälisen IEC-järjestön standardeihin.

ETSI – European Telecommunications Standards Institute


Eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö on European Telecommunications Standards Institute (ETSI). ETSI on avoin kaikille Euroopan maiden posti- ja telehallintojen yhteenliittymän CEPT:in jäsenmaissa rekisteröidyille yhteisöille. Yhteensä lähes 700 jäsenen joukossa on mm. tietoliikennealan hallintoelimiä, tele- ja verkkopalvelujen tuottajia sekä telealan yrityksiä. Jäseniä on yli 60 eri maasta.

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization