header laadinta
A- A+

Eurooppalainen standardisointi


CEN – European Committee for Standardization


CEN on perustettu vuonna 1961. CENin jäsenmaat ovat velvoitettuja vahvistamaan kaikki eurooppalaiset standardit kansallisesti ja kumoamaan niiden kanssa ristiriidassa olevat standardit. Samat eurooppalaiset standardit ovat siis voimassa kaikissa CENin jäsenmaissa. CENin julkaisemista standardeista käytetään tunnusta EN.

CENissä toimii noin 300 teknistä komiteaa.Kaikilla jäsenjärjestöillä on osallistumisoikeus komiteoiden työhön. Kunkin kansainvälisen komitean sihteeristötehtävät on annettu hoidettavaksi jollekin jäsenmaista.


Standardeja ja muita CENin julkaisuja on voimassa jo runsaat 14 000. CENin standardeista noin 30  prosenttia perustuu ISOn standardeihin.


Katso lista kaikista CENn teknisistä komiteoista

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization


Eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestön (CENELEC) jäseninä ovat kaikki EU- ja EFTA-maat, minkä lisäksi liitännäisjäseninä on joukko Itä-Euroopan maita. Sähköalan CENELECin eurooppalaisista standardeista 75 prosenttia perustuu kansainvälisen IEC-järjestön standardeihin.

ETSI – European Telecommunications Standards Institute


Eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö on European Telecommunications Standards Institute (ETSI). ETSI on avoin kaikille Euroopan maiden posti- ja telehallintojen yhteenliittymän CEPT:in jäsenmaissa rekisteröidyille yhteisöille. Yhteensä lähes 700 jäsenen joukossa on mm. tietoliikennealan hallintoelimiä, tele- ja verkkopalvelujen tuottajia sekä telealan yrityksiä. Jäseniä on yli 60 eri maasta.