header laadinta
A- A+

Mistä tietoa?

 

Yhdenmukaistetut standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi ja niitä voi hankkia SFS:n verkkokaupasta http://sales.sfs.fi


Uutta lähestymistapaa käsittelee laajasti EU:n julkaisema opas ”Blue Guide”


Standardisointipyyntöjä käsittelee laajasti EU:n julkaisema käsikirja ”Vademecum”


EU:n standardisointiasetus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 14.11.2012


EU:n verkkosivuilla on standardisointiin liittyvä viimeisin tieto (Notification system)


EU:n luettelot yhdenmukaistetuista standardeista


Tietopaketti uusittujen uuden lähestymistavan direktiivien toimeenpanosta Suomessa, Tukes 19.12.2016 


Ilmoitetut laitokset EU:n Nando-sivuistolla


Standardisointiin liittyviä lyhenteitä ja käsitteitäPaluu pääsivulle EU ja standardisointi