laadinta_uusi
A- A+

Mistä tietoa?

 

Yhdenmukaistetut standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi ja niitä voi hankkia SFS:n verkkokaupasta http://sales.sfs.fi


Uutta lähestymistapaa käsittelee laajasti EU:n julkaisema opas ”Blue Guide”


Standardisointipyyntöjä käsittelee laajasti EU:n julkaisema käsikirja ”Vademecum”


EU:n standardisointiasetus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 14.11.2012


EU:n verkkosivuilla on standardisointiin liittyvä viimeisin tieto (Notification system)


EU:n luettelot yhdenmukaistetuista standardeista


Tietopaketti uusittujen uuden lähestymistavan direktiivien toimeenpanosta Suomessa, Tukes 19.12.2016 


Ilmoitetut laitokset EU:n Nando-sivuistolla


Standardisointiin liittyviä lyhenteitä ja käsitteitäPaluu pääsivulle EU ja standardisointi


 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization