laadinta_uusi
A- A+

Kansainvälinen standardisointi


ISO – International Organization for Standardization


Kansainvälisellä tasolla laajin standardisoimisjärjestö on vuonna 1947 perustettu  International Organization for Standardization (ISO). ISOn jäseniä ovat kansalliset standardisoimisjärjestöt 163 maasta. ISOn keskussihteeristö sijaitsee Genevessä. Lyhenne ISO tulee kreikankielen sanasta isos, joka on suomeksi yhdenvertainen.

Teknisiä komiteoita on ISOssa noin 200. Kaikilla jäsenjärjestöillä on osallistumisoikeus komiteoiden työhön. Kunkin kansainvälisen komitean sihteeristötehtävät on annettu hoidettavaksi jollekin jäsenmaista.

Jäsenmaat voivat vahvistaa ISO-standardit kansallisiksi standardeiksi, mutta niiden vahvistaminen on vapaaehtoista. Voimassaolevien ISO-standardeja on yli 18 000,  ja monet niistä on vahvistettu myös Euroopassa CENin EN-standardeina, jolloin ne vahvistetaan kansallisesti EN ISO-standardeina.

Katso lista kaikista ISOn teknisistä komiteoista

IEC – International Electrotechnical Commission


ISOn tärkein yhteistyökumppani on sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö International Electrotechnical Commission (IEC). ISOlla ja IEC:llä on yhteisiä teknisiä komiteoita. Vuonna 1906 perustettua IEC-järjestöä voidaan pitää ensimmäisenä kansainvälisenä standardisoimisjärjestönä, sillä ensimmäinen toimiala, jolla tarve yhteisiin määritelmiin huomattiin, oli sähkötekniikka.

ITU – International Telecommunication Union


Kolmas kansainvälinen standardisoimisjärjestö on kansainvälinen televiestintäliitto, International Telecommunication Union (ITU), joka on YK:n alainen televiestintäasioita hoitava erityisjärjestö. Telealan standardointi tähtää siihen, että viestintäverkot, päätelaitteet ja viestintäpalvelut ovat keskenään yhteentoimivia ja yhteensopivia maailmassa.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization