laadinta_uusi
A- A+

Kansainvälinen standardisointi


ISO – International Organization for Standardization


Kansainvälisellä tasolla laajin standardisoimisjärjestö on vuonna 1947 perustettu  International Organization for Standardization (ISO). ISOn jäseniä ovat kansalliset standardisoimisjärjestöt 163 maasta. ISOn keskussihteeristö sijaitsee Genevessä. Lyhenne ISO tulee kreikankielen sanasta isos, joka on suomeksi yhdenvertainen.

Teknisiä komiteoita on ISOssa noin 200. Kaikilla jäsenjärjestöillä on osallistumisoikeus komiteoiden työhön. Kunkin kansainvälisen komitean sihteeristötehtävät on annettu hoidettavaksi jollekin jäsenmaista.

Jäsenmaat voivat vahvistaa ISO-standardit kansallisiksi standardeiksi, mutta niiden vahvistaminen on vapaaehtoista. Voimassaolevien ISO-standardeja on yli 18 000,  ja monet niistä on vahvistettu myös Euroopassa CENin EN-standardeina, jolloin ne vahvistetaan kansallisesti EN ISO-standardeina.

Katso lista kaikista ISOn teknisistä komiteoista

IEC – International Electrotechnical Commission


ISOn tärkein yhteistyökumppani on sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö International Electrotechnical Commission (IEC). ISOlla ja IEC:llä on yhteisiä teknisiä komiteoita. Vuonna 1906 perustettua IEC-järjestöä voidaan pitää ensimmäisenä kansainvälisenä standardisoimisjärjestönä, sillä ensimmäinen toimiala, jolla tarve yhteisiin määritelmiin huomattiin, oli sähkötekniikka.

ITU – International Telecommunication Union


Kolmas kansainvälinen standardisoimisjärjestö on kansainvälinen televiestintäliitto, International Telecommunication Union (ITU), joka on YK:n alainen televiestintäasioita hoitava erityisjärjestö. Telealan standardointi tähtää siihen, että viestintäverkot, päätelaitteet ja viestintäpalvelut ovat keskenään yhteentoimivia ja yhteensopivia maailmassa.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2015 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization