header laadinta
A- A+

Suomalainen standardisointijärjestelmä


Suomessa on hajautettu standardisointijärjestelmä, jossa SFS toimii keskusjärjestönä ja laatii standardit yhdessä toimialayhteisöjensä kanssa. SFS ja toimialayhteisöt koordinoivat suomalaisten osallistumista kansainväliseen standardisointityöhön.

SFS:ssä standardisoinnin teknisiä asioita hoitavat SFS:n asiantuntijat kukin omalla toimialallaan. Asiantuntijat toimivat SFS:n standardisointiryhmien sihteereinä sekä yhdyshenkilöinä toimialayhteisöihin.

Tutustu SFS:n standardisointiryhmiinSFS:n toimialayhteisöt


Standardien laadinnassa on mukana kaksitoista toimialayhteisöä, jotka edustavat eri toimialoja. SFS vastaa itse tiettyjen, useita toimialoja koskevien standardien, kuten laatu- ja ympäristöjohtaminen, laadinnasta. Toimialayhteisöt vastaavat oman toimialansa standardien laadinnasta.
   
Toimialayhteisöksi voidaan hyväksyä standardisointityötä tekevä ja laajasti toimialaansa edustava julkinen tai yksityinen yhteisö tai säätiö. Toimialayhteisöissä on kullekin standardisointialueelle nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii vastuualueensa standardien laadinnasta ja vastaa niiden sisältöä ja käyttöä koskeviin kysymyksiin.

SFS:n toimialayhteisöt ovat

Kemesta ry

Toimiala: mm. biotekniikka, kuljetettavat kaasusäiliöt, huonekalut, maalit ja lakat, massa ja paperiteollisuus, muovit, räjähteet, sahatavara, kumiteollisuus
puh. 09 172 841

Liikennevirasto
Toimiala: tienrakennustuotteet
puh. 0295 34 3000

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry
Toimiala: kone- ja metalliteollisuus
puh. 09 192 31

Luonnonvarakeskus (Luke)

Toimiala: maatalous- ja metsäkoneet
puh. 09 224 251


Muoviteollisuus ry
Toimiala: tietyt muovituotteet
puh. 09 172 841

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Toimiala: rakennustuotteet
puh. 09 12991

SESKO ry
Toimiala: sähkö- ja elektroniikkateollisuus
puh. 09 696 391

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Toimiala: tekstiili-, vaatetus-, kenkä- ja nahka-ala
puh. 010 830 1408

Suomen ympäristökeskus, SYKE
Toimiala: ympäristöalan menetelmät
puh. 02952 51000

Viestintävirasto
Toimiala: teleala
puh. 09 696 61

Yleinen Teollisuusliitto YTL
Toimiala: mm. ajoneuvot, logistiikka, terveydenhuollon tarvikkeet ja laitteet, urheilu- ja vapaa-ajan välineet, rakennuslasi
puh. 09 698 0938

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Toimiala: mm. öljyteknologia ja öljytuotteet, öljyn ja kaasun käyttölaitteet, maakaasuputkistot
puh. 020 766 9930