laadinta_uusi
A- A+

Tietopaketit

SFS-oppaissa 4 ja 5 annetaan kansallisia ohjeita standardien ja niihin liittyvien muiden julkaisujen laadintaan ja käsittelyyn.


SFS-opas 4

Kansallisen SFS-standardin laadinta ja rakenne (pdf)

SFS-opas 5
Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sekä muiden julkaisujen kansallinen käsittely (pdf)

SFS-opas 9
Eurooppalaisen standardisoinnin perustiedot (ppt)

SFS-opas 11
Ympäristöasioiden käsittely tuotestandardeissa (pdf)
Guide for addressing environmental issues in product standards (ISO Guide 64:2008)


SFS-opas 14

Eurooppalainen opas standardeista ja sääntelystä. Parempaa sääntelyä vapaaehtoisilla standardeilla. Opastusta julkisen sektorin päättäjille

SI-opas
Suureet ja yksiköt SI-mittayksikköjärjestelmä (pdf), otteita, koko julkaisu saatavissa painettuna SFS:n asiakaspalvelusta ja ladattavissa SFS:n verkkokaupasta

SFS-käsikirja 1
Standardit ja standardisointi (pdf)

Osallistu ja vaikuta - standardisointityön opas asiantuntijalleSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization