IT-standardisointi
A- A+

Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu

Automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun standardisoinnin kohteina ovat optisten tunnisteiden, viiva- ja kuviokoodien ja RFID-tunnisteiden esitysmuoto ja tietosisältö sekä niihin liittyvät tiedonkeruumenetelmät ja sovellukset.


Standardisoinnin avulla yhtenäistetään maailmanlaajuisesti tunnisteiden sisältö ja varmistetaan, että tunniste toimii kaikissa tunnisteenlukuympäristöissä oikein ja samalla tavalla. Automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun sujuvuus on tärkeää IoT:lle, joten alan standardisointi nähdään entistä tärkeämpänä.


Standardisointiryhmä SFS/SR 309

 

Suomessa alan kansainväliseen standardisointityöhön voi osallistua liittymällä SFS:n standardisointiryhmään SFS/SR 309 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu.


Käsikirja

 

Vuonna 2010 ilmestyi SFS-käsikirja 301 RFID. Käsikirjan ensimmäinen osa on suomenkielinen RFID-tekniikan ymmärtämiseen johdattava opas, joka sopii myös oppikirjaksi. Käsikirjan voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.


Kansainvälinen standardisointityö

 

Automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun kansainvälistä standardisointia tehdään komiteassa ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic Identification and Data Capture Techniques.

Lisää tietoa alakomitean työstä löytyy ISOn JTC 1/SC 31 -sivuilta.


Standardisoinnin kohteena ovat automaattisessa tunnistuksessa käytettävät välineet ja menetelmät, tietojen esitysmuoto ja tietosisältö sekä tiedonkeruumenetelmät. Tieto voidaan tallentaa esimerkiksi optisesti luettaviin merkkeihin, viivakoodeihin tai RF-tunnisteisiin.

 

Alakomiteassa ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic Identification and Data Capture Techniques toimivat seuraavat työryhmät:

 

    WG 1 Data carrier

    WG 2 Data and Structure

    WG 4 Radio Communications

 

CEN/TC 225 AIDCEN/TC 225 AIDC Technologies -komitean ajankohtaisiin työkohteisiin ja työryhmiin voi tutustua CENin sivuilla.


Ihmisten tunnistukseen liittyvää työtä tehdään ISOn alakomiteoissa ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and Personal Identification ja ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometrics. Eläinten tunnistukseen liittyvä standardisointi kuuluu komitealle ISO /TC 23 Tractors and machinery for agriculture and forestry, jonka toiminnasta Suomessa vastaa Luonnonvarakeskus (Luke).

 Yhteydenotot

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali