IT-standardisointi
A- A+

Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu

Automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun standardisoinnin kohteina ovat optisten tunnisteiden, viiva- ja kuviokoodien ja RFID-tunnisteiden esitysmuoto ja tietosisältö sekä niihin liittyvät tiedonkeruumenetelmät ja sovellukset.


Standardisoinnin avulla yhtenäistetään maailmanlaajuisesti tunnisteiden sisältö ja varmistetaan, että tunniste toimii kaikissa tunnisteenlukuympäristöissä oikein ja samalla tavalla. Automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun sujuvuus on tärkeää IoT:lle, joten alan standardisointi nähdään entistä tärkeämpänä.


Standardisointiryhmä SFS/SR 309

 

Suomessa alan kansainväliseen standardisointityöhön voi osallistua liittymällä SFS:n standardisointiryhmään SFS/SR 309 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu.


Käsikirja

 

Vuonna 2010 ilmestyi SFS-käsikirja 301 RFID. Käsikirjan ensimmäinen osa on suomenkielinen RFID-tekniikan ymmärtämiseen johdattava opas, joka sopii myös oppikirjaksi. Käsikirjan voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.


Kansainvälinen standardisointityö

 

Automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun kansainvälistä standardisointia tehdään komiteassa ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic Identification and Data Capture Techniques.

Lisää tietoa alakomitean työstä löytyy ISOn JTC 1/SC 31 -sivuilta.


Standardisoinnin kohteena ovat automaattisessa tunnistuksessa käytettävät välineet ja menetelmät, tietojen esitysmuoto ja tietosisältö sekä tiedonkeruumenetelmät. Tieto voidaan tallentaa esimerkiksi optisesti luettaviin merkkeihin, viivakoodeihin tai RF-tunnisteisiin.

 

Alakomiteassa ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic Identification and Data Capture Techniques toimivat seuraavat työryhmät:

 

    WG 1 Data carrier

    WG 2 Data and Structure

    WG 4 Radio Communications

 

CEN/TC 225 AIDCEN/TC 225 AIDC Technologies -komitean ajankohtaisiin työkohteisiin ja työryhmiin voi tutustua CENin sivuilla.


Ihmisten tunnistukseen liittyvää työtä tehdään ISOn alakomiteoissa ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and Personal Identification ja ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometrics. Eläinten tunnistukseen liittyvä standardisointi kuuluu komitealle ISO /TC 23 Tractors and machinery for agriculture and forestry, jonka toiminnasta Suomessa vastaa Luonnonvarakeskus (Luke).

 


Yhteydenotot

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt

Ajankohtaista IT-standardisoinnissa

6.6.2018 SR 314 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys

Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen seurantaryhmän kokous pidetään SFS:llä keskiviikkona 6.6.2018.

Lue lisää

7.6.2018 SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

SR 301:n seuraava kokous pidetään SFS:llä torstaina 7.6.2018.

Lue lisää

12.6.2018 Tietosuojaseminaari

Tervetuloa SFS:n seminaariin tiistaina 12.6. klo 13 kuulemaan, kuinka voit edistää tietosuojaa standardien avulla! Seminaari striimataan, joten voit ilmoittautua myös suoratoiston katseluun ja saat suoratoisto-osoitteen suoraan sähköpostiisi ennen tapahtumaa.

Lue lisää

13.6.2018 SR 308 IT:n ja IT-palveluiden johtaminen

Ryhmän kokous pidetään SFS:llä keskiviikkona 13.6.2018.

Lue lisää

13.6.2018 SR 309 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu

SFS:llä keskiviikkona 13.6.2018 pidettävän kokouksen aiheena ovat RFID-standardisoinnin tilannekatsaus sekä ryhmän toiminnan jatko.

Lue lisää


SFSedu oppilaitosportaali