IT-standardisointi
A- A+

Biometriikka


Biometriikan standardisoinnissa määritellään mitattujen ominaisuuksien tallennusmuoto tietovälineelle, sanomakuvaukset sekä sovellusliittymien rajapinnat. Suomesta alan kansainväliseen standardisointiin osallistuu biometriikan ja korttien standardisointiryhmä SFS/SR 312.


Biometriikka tarkoittaa henkilön fysiologisten tai käyttäytymiseen liittyvien ominaisuuksien mittaamista. Mitattavissa olevia yksilöllisiä henkilön fysiologisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi kasvonpiirteet, sormenjälki ja silmän iiris. Käyttäytymiseen liittyviä piirteitä ovat esimerkiksi kävelytyyli tai tietokoneen hiiren napautus.


Biometriikkaa käytetään henkilötunnistuksessa. Biotunnistusta käytetään mm. biometrisissä passeissa, kulunvalvonnassa ja tietokoneen käyttäjätunnistuksessa.


Ajankohtaista


Biometriikan standardisoinnin esittely IT-standardisionnin vuosiseminaarissa 16.12.2014. (pdf)


Kansainvälinen standardisointityö


Alan kansainvälistä standardisointia tehdään ISOn alakomiteassa ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometrics. Standardisointikohteita ovat mm. yksilöllisten ominaisuuksien tallennusmuodot, tiedonsiirron sanomakuvaukset, sovellusliittymien rajapinnat sekä oikeudelliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat.


Aiheet on jaettu kuudelle työryhmälle:

 

    WG 1 Harmonized biometric vocabulary

    WG 2 Biometric technical interfaces

    WG 3 Biometric data interchange formats 

    WG 4 Technical Implementation of Biometric Systems 

    WG 5 Biometric testing and reporting

    WG 6 Cross-Jurisdictional and Societal Aspects of Biometrics 

 

Katso lisätietoja alakomitean ISOn JTC 1/SC 37 -sivuilta. Alakomitean työ liittyy läheisesti sovellusten standardisointityöhön, jota tehdään ryhmässä ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and Personal Identification. Biometrisen tiedon turvaamista standardisoidaan ryhmässä ISO/IEC JTC 1/SC 27.Yhteyshenkilö

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali